ÅSIKT

Björklunds pekpinnar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Statliga regleringar är vi vana vid, liksom politiker som tror att de kan fixa både jobb och tillväxt. Bara riksdagen fattar ett beslut tror de att allt är fixat. Framför allt har detta varit ett socialdemokratiskt kännetecken. Men nu är det ny regering och nya tider. Hädanefter kommer de statliga regleringarna inte bara att omfatta myndigheter, företag och trygghetssystem. Nej huka er lärare och föräldrar, nu har nämligen major Jan Björklund tillträtt som skolminister. Han förordar pekpinnar som innebär att regeringen reglerar lärarnas arbete i klassrummen. Har du inte gjort läxan bestämmer major Björklund att du får kvarsittning, även om du går på gymnasiet. Är du riktigt elak bestämmer major Björklund att du inte får gå till skolan på två veckor. Hur mycket läxor du ska ha bestämmer också major Björklund. I liberalernas skola gäller nämligen enighet, uppoffring och disciplin. Och major Björklund vet hur lärarna får lugnare lektioner. Jag vet, säger han, för jag har besökt en massa skolor.

Äntligen en minister som tar sitt uppdrag på allvar! Utformar Jan Björklund manualerna i detalj kan lärarna säkert gå hem. De behövs knappast när staten har övertagit ansvaret för elevers uppträdande i klassrummen.

Fiffig besparing må jag säga.

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM