ÅSIKT

Estonia 12 år efter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Det är tolv år sedan Estonia havererade. 852 människor omkom. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen med Ingvar Carlsson som statsminister fattade relativt snabbt ett beslut om att inte plocka upp några kroppar utan i stället lägga ett betongskal på vraket. Kanske var förhoppningen att Estonias haveri därmed lades till handlingarna.

Precis som tsunamikatastrofen är Estonias haveri ett lysande exempel på hur svårt politiker och byråkrater har att handskas med människor i kris. Dessuom visar Estonia med all tydlighet hur rädda politiker är för sanningen. Med all kraft har ansvariga politiker i alla år slagit fast att haveriet bara var en olycka. Men det där ”bara” luckras upp allt eftersom fler fakta i fallet framkommer.

Miljöpartisten Lars Ångström är en av många som ihärdigt rotar vidare i Estonias förlisning. Nu har han fått JK att utreda försvarsmaktens eventuella inblandning. Vi vet att försvaret transporterade material på Estonia vid några tillfällen. Nu har JK fått svar från försvarsmakten. Svaret förvånar må jag säga; ”Vi vet inte hundraprocentigt att det inte kan ha varit någonting. Då väljer vi att inte svara som om vi visste hundraprocentigt”, säger Staffan Dopping på Försvarsmakten.

Vad döljer de, jag bara undrar?

Lotta gröning

ARTIKELN HANDLAR OM