Debatt

Svenska folket röstade för valfrihet i välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Almega: Gör upp brett om välfärdsföretagens spelregler

Under valrörelsen framstod det tydligt att Vänsterpartiets förslag utgjorde det i särklass största hotet mot stora delar av svensk tjänstesektor. På ett mycket tydligt och för svensk politik ovanligt sätt sökte man väljarnas mandat i främst en fråga: stopp för vinster i välfärdssektorn. Även andra direkta hot mot tjänstesektorn där tre av fyra i Sverige arbetar presenterades, allt från förbud för bemanningsföretag till stopp för rut-branschen, samt en rad försvårande förslag på arbetsmarknadsområdet.

Men väljarnas gensvar uteblev. Valresultatet landade en tiondels procent över föregående val för Vänsterpartiets räkning. Sällan har man kunnat utläsa ett så klart besked från svenska folket i allmänna val.

På de regeringsbildande partierna, vilka de än blir men dit Vänsterpartiet av allt att döma inte ser ut att höra, vilar nu ett tungt ansvar. Det är hög tid att lägga frågan om stopp för vinst, valfrihet och företag i välfärden bakom sig. I stället bör politiken nu handla om att skapa stabila spelregler för samtliga små och stora företag i den välfärdssektor där mer än en kvarts miljon arbetar. Och därmed också lugn och ro för de hundratusentals brukare, patienter och elever som varje dag nyttjar deras tjänster.

Stefan Löfven som trolig regeringsbildare måste nu söka stöd för breda långsiktiga överenskommelser bland de partier som, låt vara med lite olika tonläge, ändå bekänner sig till en mångfald av utförare och valfrihet. Valfriheten har ett starkt stöd bland svenska folket – enligt en undersökning från SOM-institutet från i våras vill sju av tio i Sverige ha möjlighet att själva välja utförare.

Självklart förväntar vi från näringslivet oss också en konstruktiv hållning bland övriga partier. Det handlar om att träffa överenskommelser som säkrar den nya svenska välfärdsmodell som gett bra kvalitet och större inflytande för den enskilde. Nu finns möjligheten att utveckla modellen med fokus på ökad kvalitet och uppföljning utan att för den skull göra avkall på innovation och företagande.

Det finns gott om inspiration att hämta i existerande breda överenskommelser. På skolans område finns en bred uppgörelse i Friskolekommitténs förslag som kan ligga till grund för långsiktiga lösningar och fungera som förebild för även andra välfärdsområden.

Breda uppgörelser med tyngdpunkt i politikens mitt skapar trygghet för alla berörda vilket främjar en stabil utveckling med långsiktiga aktörer.  Långsiktiga förutsättningar leder till långsiktigt agerande där privata aktörer satsar eget kapital i en i grunden offentligt finansierad och styrd välfärd. Bara så kan vi vaccinera den svenska välfärden från en uppsjö av utredningar som om de hanteras var för sig riskerar att sakta strypa möjligheterna att bedriva en verksamhet som driver innovation och kvalitet för medborgarna.

Nu finns en unik möjlighet för ett antal partier i Sveriges riksdag att ur en situation som skapats av ett synnerligt besvärligt parlamentarisk läge formulera spelregler som vidareutvecklar vad som redan i dag är en välfärd i världsklass. Den svenska välfärdsmodellen väcker stort intresse i många andra länder och skulle kunna utgöra en grund för ett nytt område för vår växande tjänsteexport.

Svenska folket har uttryckt sitt stöd för valfrihet och god kvalitet i välfärden. Därför har politiken nu mandat för långsiktiga och breda överenskommelser.

Det är dags att infria de förväntningarna.

Ulf Lindberg

Jonas Milton

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Välfärd

ÄMNEN I ARTIKELN

Välfärd