Israel omöjliggör en tvåstatslösning

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokrater: Sverige bör verka för att EU skärper tonen mot Israel

Just nu är omvärldens blickar till stor del fokuserade på de fruktansvärda övergrepp och krigsföring som IS utför i Irak och Syrien. Samtidigt pågår en skrämmande utveckling i det tysta i Israel och på Västbanken. Bombandet av Gazaremsan har upphört men Israels aggression fortsätter med andra medel. Israel har gett klartecken till ytterligare illegala bosättningar på palestinskt territorium.

Dramatiska händelser kan ibland anta odramatiska former, som ett formellt steg i en byråkratisk process om bygglov. Det Israel har gjort är att fatta en serie byråkratiska beslut som allvarligt skadar fredsprocessen.

Den 31 augusti ”expropierade” Israel 400 hektar mark på palestinskt territorium på Västbanken, nära Betlehem. Vad vi vet är detta den största formella annekteringen Israel har gjort sedan 1980-talet.

Den 24 september publicerade israeliska myndigheter detaljplanen över en ny bosättning i Givat Hamatos söder om israeliska Jerusalem, det sista formella steget innan byggnadsarbetet kan sätta igång enligt israelisk lag. Givat Hamatos ska enligt planerna byggas så att det skär av den palestinska staden Beit Safafa från resten av Västbanken.

Det 27 oktober godkände premiärministern Netanyahu enligt uppgift 600 nya bostäder i Ramat Schlomo i norra delen av östra Jerusalem, ett område som Israel ockuperar, och 400 nya bostäder i Har Homa i södra delen av östra Jerusalem, även det på ockuperad mark.

Det som i praktiken sker är att Israel omöjliggör en tvåstatslösning på Israel-Palestinakonflikten eftersom de nya bosättningarna omöjliggör ett sammanhängande palestinskt landområde mellan södra Jerusalem och övriga Västbanken. Det här vet alla inblandade, och ändå tar Israel dessa steg.

Med den bakgrunden är det inte förvånande att oroligheterna på Västbanken har ökat den senaste tiden. Dåd som syftar till att döda israeliska ockupanter – även deras barn är måltavlor för attackerna. Bara sedan i mitten oktober har två palestinska tonåringar på Västbanken skjutits till döds av israelisk militär inne på Västbanken.

Så sker återigen en upptrappning, i en allt djupare spiral av mord och hämnd.

Båda parter i konflikten har ett stort ansvar för att få fredsprocessen på rätt köl igen. Israel måste upphöra med aggressioner där de spär på konflikten, och istället kontrollera den ockupantrörelse som blir allt mer oregerlig och farlig. Just nu är det snarare så att ockupantrörelsen styr de israeliska myndigheterna.

Den palestinska myndigheten måste å sin sida på riktigt återskapa förtroende mellan sig och det palestinska folket, bland annat genom att göra upp med korruptionen och visa ledarskap om de ska ha legitimitet att föra fredsprocessen framåt.

En starkare part i en konflikt har dock ett ännu större ansvar, och därför är det så oroande att se Israel eskalera konflikten nu.

EU har protesterat kraftigt mot Givat Hamatos och andra utvidgningar av ockupationen som försvårar en fredlig lösning på konflikten, och signalerat att EU:s stöd till Israel hänger på att Israel arbetar för en tvåstatslösning. Ändå fortsätter Israels aggressiva expansion bit för bit – byråkratiskt beslut efter byråkratiskt beslut.

Benjamin Netanyahus svar på kritiken från omvärlden mot är att det är just den kritiken mot byggandet som utgör ett hot mot fredsprocessen, inte byggandet i sig. Det visar tydligt hur långt bort Israel är från att ta sitt ansvar för freden i Mellanöstern.

Att bara varna Israel för konsekvenserna av att fortsätta ockupationen är uppenbart inte tillräckligt. Det krävs snabb och tydlig handling för att vända utvecklingen. Det är bra att den svenska regeringen erkänner Palestina. Men det räcker inte. Israel har förmånliga handelsavtal med EU. Sverige bör få EU att upphöra med denna favorisering av Israel tills dess att Israel visar att landet menar allvar med att sluta ockupera Palestina.

Veronica Palm,

ordförande Socialdemokraterna i Stockholm, riksdagsledamot

Anders Österberg,

internationell ledare Socialdemokraterna i Stockholm

Publicerad: