Debatt

”Kyrkan är en del av samhället”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

S-politiker om vikten av att rösta i dag

Svenska kyrkan tillhör folket, därför värnar vi socialdemokrater en öppen folkkyrka där alla är välkomna.

I hundratals år, långt innan arbetarrörelsen framtvingade demokrati i landet, var kyrkan och de religiösa ledarna en del av den borgerliga diktaturen. Kungahuset, militären, kyrkan och adelsfamiljerna styrde Sverige med järnhand och avtvingade det fattiga och hårt arbetande folket mycket tunga skatter.

Tillgångarna tog kyrkans män hand om, liksom boskap, gårdar, skogs- och jordbruksmark som de tog från en svältande befolkning som inte kunde erlägga de skatter kyrkan krävde.

Sedan 1921, då allmän och lika rösträtt infördes i landet, har demokratin fått råda även över kyrkans organisation. Åttioåtta år av demokratiskt styre är en mycket kort tid i vår historia, därför bör vi uppskatta den mer än vad vi kanske ibland gör.

Det finns i dag religiösa ledare och medlemmar i Svenska kyrkan som på fullt allvar vill stoppa de politiska partiernas möjligheter att verka i kyrkan. Många av dessa personer samlas i den kyrkopolitiska nomineringsgruppen Frimodig kyrka, en grupp som vill inskränka valbarheten till att endast gälla dem som är frekventa kyrkobesökare, anställda och prästerskapet.

Med tanke på det låga valdeltagandet krävs det inte så många röster för att vinna inflytande, det drar extrema grupper som Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna fördel av. Endast ett högt valdeltagande kan stoppa deras inflytande över kyrkan och därigenom säkras den verksamhet vi gemensamt håller på att bygga upp.

Vi socialdemokrater vill att kyrkan ska vara en demokratisk organisation. Vi vill att kyrkan ska vara en stabil samhällsaktör som arbetar för demokrati och mångfald, tolerans och alla människors lika värde!

Kyrkan är en del av samhället och samhället är en del av kyrkan.

Rösta i dag!

Krister Kronlid
Per-Erik Holmberg

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik