ÅSIKT

Vad ska vi med alla vindkraftverk till?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Under senare tid har vi sett hur flera företag, som bygger vindkraft i Sverige, kräver ännu mera bidrag och subventioner av regeringen, det vill säga av oss skattebetalare och elabonnenter.

Trots alla de miljarder kronor som hittills har offrats av svenska folkets pengar på vindkraften räcker inte detta utan ytterligare bidrag måste tydligen till.

Den planerade utbyggnaden av vindkraften till en årsproduktion på 30 TWh till år 2020 betyder en investeringskostnad på ca 250 miljarder kronor. Produktionskostnaden blir minst 700 kronor per MWh vilket är dubbla kostnaden i förhållande till ny kärnkraft.

Vindkraften i Sverige har utvecklats till att bli ett allvarligt hinder för en förnuftig energipolitik. Nu uppstår frågan, vad skall denna dyra och på många håll störande elproduktion från vindkraften användas till när vi för lång tid framöver har ett stort överskott på billig elenergi i Sverige?

Kjell Lingeblad