ÅSIKT

SD sprider mediernas myter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

”Vi i Sverige”-bloggaren om Jimmie Åkessons retorik

Upprördheten blev stor över Jimmie Åkessons debattartikel där SD:s främlingsfientlighet kommer i dagen. Men det är inte bara SD som sprider myter. Felaktiga uppgifter från etablerade politiker, medier och till och med myndigheter sprids tacksamt av SD.

Några exempel: En politiker påstod 2008 i Göteborgsposten att det i Lärjedalen finns 70 familjer med minst 10 barn. Enligt SCB fanns det 56 familjer i hela Sverige år 2007 som hade 10 barn eller fler. Hur kan det då finnas 70 sådana familjer bara i Lärjedalen?

Nyhetstelegram från TT publiceras i ett stort antal medier och varje fel får därför stor spridning. När Migrationsverket meddelade att 33 687 anhöriga från länder utanför EU fått uppehållstillstånd ändrade TT det till att 33 687 anhöriga till invandrare från länder utanför EU beviljats uppehållstillstånd. Skillnaden är avsevärd, eftersom cirka hälften av de 33 687 sökande kom till väletablerade svenska medborgare.

När Migrationsverket meddelade att man förväntar sig 51 000 ansökningar från anhöriginvandrare år 2009 blev TT:s version att man förväntar sig 51 000 ansökningar om uppehållstillstånd från anhöriga till asylinvandrare. Det verkar som att TT har lite kvalitetssäkringsarbete att göra.

Myndigheter borde man kunna lita på, men i publikationen Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 påstår Arbetsförmedlingen att 40 procent av invandrarna har högst grundskolekompetens. SCB däremot anger att siffran är drygt 20 procent. AF:s förklaring var att deras siffror avsåg en utvald grupp invandrare, trots att man i rapporten kort och gott kallade det ”invandringen”.

Migrationsministern borde väl veta hur invandringen är sammansatt? Ändå skrev den arbetsgrupp han satt med i inför Moderaternas framtidskonvent att "Numera tar Sverige nästan bara emot asylsökande och deras anhöriga". I själva verket har bara en tredjedel av uppehållstillstånden de senaste 10 åren getts till asylsökande och deras anhöriga.

Det är lätt att dra billiga politiska poäng på invandrares bekostnad. Vi som lever i helt eller delvis invandrade familjer kan bara vädja till er politiker, medier och myndigheter att besinna er och sluta medverka till den hets mot våra familjer som Sverigedemokraterna sysslar med. Annars har vi snart ett samhälle som inte många vill ha.

Lars Persson, redaktör för bloggen "Vi i Sverige"