Nej, Sverige ska inte skrota blockpolitiken

Debattörerna: Vi ska lyssna noga på SD – och dra en ny gräns för blocken

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige befinner sig i en situation där blockpolitiken ska fortsätta vara den avgörande utgångspunkten. Bara det att linjen för blockpolitikens gränser ska dras på ett helt nytt sätt, skriver Anna Brodin och Karl Magnusson.
Foto: GETTY (Montage)
Sverige befinner sig i en situation där blockpolitiken ska fortsätta vara den avgörande utgångspunkten. Bara det att linjen för blockpolitikens gränser ska dras på ett helt nytt sätt, skriver Anna Brodin och Karl Magnusson.

DEBATT

DEBATT. Frågorna om regeringsbildning, makt och ansvar är på allas läppar. En central fråga gäller blockpolitiken. Har den spelat ut sin roll?

Svaret är givet. Sverige befinner sig i en situation där blockpolitiken ska fortsätta vara den avgörande utgångspunkten. Bara det att linjen för blockpolitikens gränser ska dras på ett helt nytt sätt.

De politiska vindar som i dag blåser både internationellt, och hela vägen ner till svenska kommuner, är kall. Iskall. De grundvärderingar som vi länge tagit för givna ifrågasätts.

Den svenska konstitutionen slår fast att alla människors värde är lika. Men vad hjälper det om Sverigedemokraterna (SD) öppet deklarerar att det både finns de som inte hör till, de som inte är lika mycket värda och inte minst att ”Det bara finns två val, seger eller död”. Det sistnämnda slår partiets chefsideolog Mattias Karlsson fast på sin Facebooksida.

Det är här, just här, som blockpolitikens gräns 2018 ska dras.

Om något annat partis chefsideolog hade använt samma ordval hade vi alla studsat och sett det förfärliga. Men när det gäller SD börjar vi bli avtrubbade. Deras verklighetsbilder och strategier sipprar in i dagligt tal och förskjuter den accepterade överenskommelsen om allas lika värde och en värld byggd på tillit.

FN-organet UNDP slog häromdagen fast att Sverige avancerat från 14:e till 7:e plats i den ranking som benämns Human Development Index. Sverige är helt enkelt ett av världens bästa länder när framgång mäts i tillgång till kunskap, hur länge vi lever och bruttonationalinkomst.

Detta resultat håller inte Sverigedemokraterna med om. De sprider i stället en bild fylld av hat, där grupper ställs mot varandra och ett land i fritt fall. ”Sverige är riktigt illa ute .. ” enligt Karlsson.

När det i detta läge finns företrädare för olika partier på olika politiska nivåer som trots allt tycker att svaret på Sverigedemokraternas framgångar stavas inkludering börjar det bli riktigt allvarligt.

De som framför denna ståndpunkt menar att det är bättre att närma sig partiet och på så sätt låta deras budskap möta andras och att ansvarstagande på sikt kan tvinga fram viss klarsyn. Vad finns det för belägg för det?

Snarare kan vi i länder som Danmark och Norge se att när främlingsfientliga partier släpps in förskjuts åsiktskorridoren. Med ökad acceptans sänks tröskeln för högerextrem politik och nationalismen når nya höjder.

Med SD på plats i riksdag, regionala och kommunala församlingar blir konfliktlinjen om grundläggande värden avgörande. Det är i förhållanden till denna partierna testas. De som får makten kommer tvingas att mycket tydligare än i dag definiera och skapa förutsättningar för sin samhällsvision.

Och de som hellre på olika sätt samtalar med eller söker stöd hos SD har därmed flyttat sig över den nya blockpolitikgränsen – den som står mellan allas lika värde och de som vill begränsa rättigheter till de som sägs passa in.

Så alla ni som nu diskuterar hur vi ska hantera utfallet av valet 2018 – lyssna på SD. Lyssna noga. Många har givit dem sin röst, så visst ska vi lyssna. Men det finns inget som säger att mandat ger självklar rätt till inflytande. Ta sedan ansvar, våga tänk nytt och prioritera utifrån vad som inte är förhandlingsbart.


Anna Brodin, FD, statsvetenskap
Karl Magnusson, FD, historia


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE