Med Nato säkrar vi det svenska folkhemmet

Daniel Färm: Det är dags att formulera en ny socialdemokratisk identitet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alliansfrihet kommer inte längre att vara en självklar del av den politiska identiteten i S. Därför är det dags att formulera en ny socialdemokratisk syn på hur Sverige tryggar vår frihet tillsammans med andra i Nato: ”Det säkra folkhemmet”, skriver Daniel Färm.
Alliansfrihet kommer inte längre att vara en självklar del av den politiska identiteten i S. Därför är det dags att formulera en ny socialdemokratisk syn på hur Sverige tryggar vår frihet tillsammans med andra i Nato: ”Det säkra folkhemmet”, skriver Daniel Färm.

DEBATT. När Socialdemokraterna på söndag fattar beslut i Natofrågan så är alliansfriheten inte längre en självklar del av den politiska identiteten.

Det är nu därför dags att formulera en ny socialdemokratisk syn på hur Sverige tryggar vår frihet tillsammans med andra – i Nato: ”Det säkra folkhemmet”.

Putinrysslands anfall på det fredliga och alliansfria Ukraina – och ifrågasättande av den europeiska säkerhetsordningen – gör att också den svenska alliansfrihetens förhoppningar kommer på skam:

  • Vi kan inte längre räkna med att fredas bara för att vi är militärt alliansfria.
  • Vår alliansfrihet bidrar inte längre till att hålla Ryssland på en fredlig väg i vårt närområde.
  • Vi kan som alliansfria inte längre räkna med att ändå få direkt militärt stöd från USA/Nato vid ett väpnat angrepp. Framför allt inte när Ryssland hotar med kärnvapen för att få andra stater att ”inte lägga sig i”.

Eftersom Putin inte längre strävar efter fredlig samexistens kan i stället Natos kollektiva säkerhetsgarantier förstärka upprustningen av vår egen försvarsförmåga.

Den socialdemokratiska idén om gemensam säkerhet är fortfarande det långsiktiga målet – men under överskådlig tid behöver vi fokusera på att säkra vårt eget folkhemsbygge och skydda våra allierades frihet från ytterligare rysk aggression.

Vi vet att Natos avskräckning fungerar: inget medlemsland har någonsin blivit anfallet av ett annat land.

Socialdemokratins bild av Nato är i grunden redan positiv. Nu behöver det vara tydligt att Nato syftar till fred och säkerhet – inte krig.

På samma sätt kräver ”Det säkra folkhemmet” en nykter analys av ett Putinryssland som har valt konfrontation, konflikt och förtryck framför dialog, samarbete och demokrati.

”Det säkra folkhemmet” är inte neutralt inför idén om ”den starkes rätt”, som präglar Putins agerande och fascistiska idégrund.

Putinismen motiverar aggression och våld med en starkt nationalistisk dröm om att återupprätta rollen som fruktad stormakt som dominerar sitt närområde.

Kreml göder myten om att Ryssland är hotat av ”Väst” – vars fokus på jämställdhet, HBTQ-rättigheter och andra mänskliga rättigheter samtidigt anses vara dekadenta tecken på svaghet.

Putinismen hyser, likt fascismen, ett förakt för folkrätt, rättssäkerhet, demokrati och humanism. Ett svenskt medlemskap i Nato är ett skydd mot att drabbas av dessa idéer.

Natos kollektiva försvar bygger i stället på insikten att ensam inte är stark.

Denna solidaritetstanke behöver genomsyra den socialdemokratiska förståelsen av ”Det säkra folkhemmet”.

Socialdemokratin tror på gemensamma lösningar och principen ”gör din plikt – kräv din rätt”. Hädanefter kan Sverige förvänta sig stöd från andra vid en kris – just för att vi själva är beredda att ge andra motsvarande stöd när de behöver det.

”Det säkra folkhemmet” är ingen idealistisk tanke, utan bygger på en högst verklighetsförankrad analys och nykter pragmatism.

Nato fungerar – inte bara i teorin. Nato är till skillnad från EU anpassat för kollektivt militärt försvar.

Att samordna sig med andra i en allians är också kostnadseffektivt. Att inte gå med i Nato skulle däremot kräva ytterligare kraftigt ökade egna försvarsutgifter.

För Putin är små självständiga stater knappast Rysslands jämlikar. Samma elitism präglar de enorma klyftorna inom Ryssland mellan en liten klick vansinnigt rika oligarker och vanligt folk som kämpar för att få vardagen att gå ihop. Allt detta är ”Det säkra folkhemmets” raka motpol.

Med både Sverige och Finland som medlemmar i Nato blir Norden samlat igen – också säkerhetspolitiskt. Men nu tillsammans med fler vänner och allierade än någonsin tidigare i historien.

”Det säkra folkhemmet” kan byggas just som en naturlig del av det nordiska syskonskapet, den europeiska gemenskapen och den transatlantiska länken.

”Det säkra folkhemmet” kan sträva efter långsiktig nedrustning, men först när vår egen och andra frihetsälskande staters säkerhet är tryggad.

Just genom att det nationella oberoendet är säkrat kan Sverige fortsätta vara en stark röst för internationell fred, alla folks frihet och dämpat kärnvapenhot.

Socialdemokratin vill påverka samhällsutvecklingen. Som medlem i Nato ingår Sverige i, och får inflytande över, det kanske främsta forumet för konkreta politiska och militära diskussioner om Europas säkerhet.

”Det säkra folkhemmet” innebär att vi inte står vid sidan av och bara förhåller oss till det som andra beslutar.

Det innebär att vi bygger säkerhet och frihet tillsammans med andra. Och det behöver göras nu. För man tecknar inte en brandförsäkring när folkhemmet redan brinner.


Daniel Färm, S-debattör och politisk redaktör för Aktuellt i politiken


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE