Framtida generationer bör få uppleva varg

Debattörer: 87% av folket vill bevara stora rovdjur

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Låt oss vara tydliga - våra vargar är starkt hotade av inavel och av legal och illegal jakt och att halvera vargstammen är ett första steg mot utrotning. För man kan inte å ena sidan säga att man vill minska en redan starkt hotad art och å andra sidan påstå att man vill ha en livskraftig vargstam, skriver debattörerna.
Låt oss vara tydliga - våra vargar är starkt hotade av inavel och av legal och illegal jakt och att halvera vargstammen är ett första steg mot utrotning. För man kan inte å ena sidan säga att man vill minska en redan starkt hotad art och å andra sidan påstå att man vill ha en livskraftig vargstam, skriver debattörerna.

SLUTREPLIK. Svar till debattartikeln ”Vargfrågan handlar om mer än vetenskap” som publicerades på Aftonbladet Debatt den 31 juli.

Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd, påstår att vi stör oss på att en majoritet i riksdagen röstat för att halvera vargstammen. Ja, det stör oss med all rätt.

För vi anser inte att riksdagspolitiker ska styra antalet vargar utan att det borde forskarrönen göra.

Dessutom kan regeringen välja att bortse från riksdagsledamöternas önskan.

Samuelsson glömmer att vi har åtagit oss att följa EU:s art- och habitatdirektiv gällande hotade arter och att vargen är en hotad art.

Ingen blir väl heller speciellt förvånad över att svenska jägarförbundet välkomnar en halvering av vargstammen.

Jägareförbundet och partier som röstat för detta väljer att ignorera fakta som att 87 procent enligt SLU:s forskning tycker att det är viktigt att Sverige uppfyller internationella avtal vad det gäller bevarandet av stora rovdjur.

Vi anser därmed att det vore mest demokratiskt att bevara vargen.

Samuelsson tycks ha en tendens till att missuppfatta det vi skriver. Vi har aldrig påstått att vargarna ska gå före allt.

Det finns redan skydd för både människor och djur men när det gäller vargens möjligheter till intrång är skyddet starkt överdrivet.

Missnöjet kommer i stort från de få procenten som har ett egenintresse. Plötsligt verkar de flesta partier fått för sig att vi har för mycket varg och att skador mot människor ökat. Men så är det inte.

Ni har åtagit er uppdraget ”viltvård” som ni får betalt för. Men bedriver i stället en stark lobbyverksamhet mot våra vargar på de medel ni fått.

Uppdraget går inte ut på att minska vargstammen för att tillvarata era egenintressen, som att slippa konkurrensen om bytesdjuren och vurma er löshundsjakt.

Det är dags att ändra riktningen på uppdraget ”viltvård” till vad det faktiskt handlar om. Det behövs en annan förvaltning som går ut på att vårda det vilda – inte döda det.

Uppdraget viltvård bör med andra ord inte ligga hos jägarförbunden.

Att följa modern forskning är heller inte så svårt som Samuelsson tycks tro. Det är osannolikt att Jägareförbundet inte känner till att forskning säger att vi behöver fler vargar för att säkra stammen.

Att påstå att forskningsrön rycks ur sitt sammanhang för att det inte passar Jägarförbundets syften och mål är inte ett hållbart argument.

Vilka seriösa forskare syftar du på som inte håller med om att våra svenska vargar inte är en starkt hotad art i vårt land?

Var i samhället är det acceptabelt att en liten minoritet på några procent (jägare och bönder) ska få sätta villkoren? Att sockra in att "acceptans" måste finnas i breda samhällslager köper vi inte.

Den illegala jakten tar redan var femte varg vilket är oacceptabelt och trots legal jakt så minskar inte detta. De flesta svenskar tycker inte det är okej. Tvärtom anser 86 procent att man ska få en belöning om man rapporterar om illegal jakt.

Angrepp mot tamdjur har inte ökat trots något större tillväxt av vargstammen, enligt Viltskadecenters uttalande i år. Därmed är inte heller matproduktionen hotad på grund av varg.

Som exempel togs tre kalvar av en och en halv miljon nötboskap och 147 får av en halv miljon. Älgar, dikor och lösspringande hundar är en större risk mot människor och tamdjur och det lyfts sällan.

Låt oss vara tydliga - våra vargar är starkt hotade av inavel och av legal och illegal jakt och att halvera vargstammen är ett första steg mot utrotning.

För man kan inte å ena sidan säga att man vill minska en redan starkt hotad art och å andra sidan påstå att man vill ha en livskraftig vargstam

Att kalla vårt slutord för tramsigt, förvirrande och ett lågvattenmärke är att vara faktaresistent. För man kan inte påstå att en halvering av vargstammen inte skulle vara ett stort hot mot vargarna.

Samuelssons härskarteknik klingar dåligt och ska han och svenska jägarförbundet tas på allvar bör de höja sig från vad de önskar till hur det faktiskt är, det vill säga att gå på fakta - vi behöver hysa en livskraftig vargstam i vårt land.

Vi ser inte vargen som en stor konkurrent utan ser den som en tillgång och inser nyttan vargarna gör för den biologiska mångfalden. Vargen är en samhällsvinst med många bottnar.

Ekoturismen ökar i vargarnas spår och det ger också välbehövda jobb ute i glesbygden.

Vargarnas närvaro är något att vi ska värna om och vara stolta över och något vi hoppas att kommande generationer också ska få uppleva.


Marlen Fuglsang


Mervi Helles


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE