Svårt ta er klimatstudie om medierna på allvar

Slutreplik från Maths Nilsson om klimatjournalistiken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vill man bli tagen på allvar får man prestera bättre än Näringslivets medieinstitut och föra fram berättigad kritik. Annars blir man bara en del av problemet. Slutreplik från Maths Nilsson.
Vill man bli tagen på allvar får man prestera bättre än Näringslivets medieinstitut och föra fram berättigad kritik. Annars blir man bara en del av problemet. Slutreplik från Maths Nilsson.

SLUTREPLIK. Näringslivets medieinstitut (NMI) anser att jag har fel om deras rapport ”Så rapporterar medierna om stigande havsnivåer.” De hävdar att bevakningen är skev, citat från deras inlägg på SvD:s ledarsida:

”Totalt har 329 publiceringar analyserats och av rapporten framgår att mediernas intresse för det värsta tänkbara utfallet dominerar.”

Jag påpekade att bara 15 procent av artiklarna nämnde värstascenariot. Så nu flyttar NMI målstolparna:

”Men när medierna kvantifierar [havsnivåökningen] så dominerar de värsta utfallen.”

De har alltså valt ut en fjärdedel av artiklarna (84 stycken). Av dessa angav 50 värstascenariot, 10 redovisade även bästascenariot, så i realiteten var det knappt hälften av urvalet som enbart angav värstascenariot.

Och då har man som sagt redan valt att ignorera 75 procent av det material som ingick i studien.

Flera ingående artiklar som klassats som att enbart ange värstascenariot beskriver exempelvis nutida observationer och inte framtida scenarier. Ska medier inte få rapportera om verkligheten?

Jag hittar flera andra som klassats likadant trots att artikeln inte enbart beskriver värstascenariot. Ska det inte ens få nämnas?

NMI hävdar vidare att artiklar anger en framtid som är värre än IPCC:s värstascenario. En av dessa handlade dock om en forskare som kritiserar undergångsretoriken! En annan om en expedition till Antarktis där slutsatsen var:

”Det är så pass ny kunskap att vi inte har hunnit göra något scenario ännu. Men jag skulle gissa att man hamnar i det lägre spannet av dagens scenarier, säger Anna Wåhlin.”

Det var bara några exempel som gör att det är svårt att ta NMI:s undersökning på allvar. De drar också slutsatsen att ”studier som visar mindre dramatiska resultat” inte rapporteras. Men de ger inte ett enda exempel på en sådan studie.

Vill man bli tagen på allvar får man prestera bättre än så här och föra fram berättigad kritik. Annars blir man bara en del av problemet.


Maths Nilsson, kemist och författare till ”Spelet om klimatet”


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE