Kravet – det offentliga måste köpa in rättvist

19 fack och organisationer: Väljarna är tydliga i ny undersökning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Varje dag serveras tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg, 800 000 anställda drar på sig arbetskläder och 1,6 miljoner använder datorer och mobiler. En ny undersökning visar att stödet för en hållbar upphandling i den offentliga sektorn är förbluffande starkt oavsett partipreferenser, skriver 19 fackförbund och organisationer.
Varje dag serveras tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg, 800 000 anställda drar på sig arbetskläder och 1,6 miljoner använder datorer och mobiler. En ny undersökning visar att stödet för en hållbar upphandling i den offentliga sektorn är förbluffande starkt oavsett partipreferenser, skriver 19 fackförbund och organisationer.

DEBATT. Åtta av tio svenskar tycker att myndigheter ska ställa hållbarhetskrav vid inköp från länder med utbredd fattigdom för att inte påverka mänskliga rättigheter negativt, visar en dagsfärsk Kantar Sifo-undersökning.

Det är en viktig signal till politiker i en tid när fattigdom ökar i världen. Sveriges åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter och FN:s globala mål behöver omsättas i en hållbar offentlig upphandling. 

De senaste fem åren har hungern i världen ökat. Och för första gången på 20 år riskerar nu fler människor att tvingas in i extrem fattigdom, tvärs emot det åtagande som världens länder gjorde för fem år sedan. Enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling ska fattigdom och hunger avskaffas till år 2030.

I Västafrika tjänar många kakaoodlare bara en dryg tredjedel av den inkomst som behövs för en tillfredsställande levnadsstandard. Ohållbart låga löner och inkomster i de globala värdekedjorna är en central orsak till att det finns 152 miljoner barnarbetare.

FN har utsett 2021 till året för att utrota barnarbete. Ett strategiskt verktyg för att påverka de globala värdekedjorna är den offentliga konsumtionen.

Det är därför glädjande att Kantar Sifo-undersökningen visar att stödet för en hållbar upphandling är förbluffande starkt oavsett partipreferenser.

Av de borgerliga partiernas (C, KD, L, M) sympatisörer svarar 85 procent ja på frågan om myndigheter ska ställa hållbarhetskrav vid inköp från länder med utbredd fattigdom för att inte påverka mänskliga rättigheter negativt.

Stödet bland rödgröna (MP, S, V) väljare är 91 procent. Även en klar majoritet av SD:s sympatisörer svarar ja (63 procent).

Varje dag serveras tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg, 800 000 anställda inom vård och omsorg drar på sig arbetskläder och 1,6 miljoner sysselsatta inom offentlig sektor använder datorer och mobiler.

I värdekedjorna för livsmedel, bomull och elektronik finns utbrett barnarbete och löner så låga att familjer tvingas leva i fattigdom. Genom att ställa och följa upp tydliga hållbarhetskrav vid upphandlingar finns stora möjligheter att bidra till en mer hållbar handel.

Politiker och offentliga arbetsgivare bör säkerställa ansvarsfulla inköp.

  1. 1. Gör det glasklart i lagstiftning (LOU) och upphandlingspolicyer att användningen av skattemedel inte ska leda till kränkningar av mänskliga rättigheter och barnarbete. Odlare av högriskprodukter som kaffe, kakao, bananer och bomull ska tjäna så mycket att det, även vid fallande världsmarknadspriser, täcker produktionskostnaden.
  2. Se till att det nya EU-regelverk om företags ansvar för mänskliga rättigheter, inklusive internationell arbetsrätt (ILO), och miljö som är på gång, slår fast att företag som genomför sin riskanalys och riskhantering premieras i den offentliga upphandlingen. Ett resursnav bör inrättas för uppföljning av och stöd till arbetet med hållbara leverantörskedjor.
  3. Säkerställ att upphandlare har tillräckliga resurser att följa upp hållbarhetskrav. Brister i uppföljning främjar oseriösa företag som med dumpade priser konkurrerar ut ansvarstagande leverantörer.
  4. Se till att den nya upphandlingsstatistiken, med fokus på hållbarhet, även omfattar uppföljning av ställda hållbarhetskrav.

Den offentliga konsumtionen ska värna mänskliga rättigheter och driva på omställningen till en hållbar värld.


Hewan Temesghen, generalsekreterare, Fairtrade Sverige
Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal
Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR
Maria Flock Åhlander, vd, Ekobanken medlemsbank
Susanna Gideonsson, ordförande, LO
Jan Johnsson, ordförande, Konsumentföreningen Stockholm
Britta Lejon, ordförande, Fackförbundet ST
Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna
Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
Erik Lysén, internationell chef, Act Svenska kyrkan
Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision
Linda Palmetzhofer, ordförande, Handelsanställdas förbund
Valle Karlsson, ordförande, SEKO
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
Agneta Sandqvist, ordförande, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna
Jakob Schwarz, förbundsordförande, Svenska kyrkans unga
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande, GS-Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect
Eva Åberg, verksamhetschef, Vi-skogen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE