Barnfamiljer har fått för lite i stöd – i 17 år

V: Vi KU-anmäler fem statsråd för att försörjningsstödet sedan 2006 har varit lägre än vad lagen kräver

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-06-24

Försörjningsstödet har beräknats på ett lagvidrigt sätt av alla regeringar sedan Reinfeldtregeringen. Därför KU-anmäler vi de fem statsråden Göran Hägglund, Gabriel Wikström, Annika Strandhäll, Lena Hallengren och Camilla Waltersson Grönvall som har haft ansvar för frågan under dessa 17 år, skriver Maj Karlsson, Vänsterpartiet.

DEBATT. Försörjningsstödet har beräknats på ett lagvidrigt sätt av alla regeringar sedan Reinfeldtregeringen. Det har lett till att barnfamiljer förlorar tusentals kronor varje månad i stöd.

Därför KU-anmäler vi fem ansvariga statsråd.

 

Försörjningsstödet, det som tidigare kallades för socialbidrag, är till för att stötta hushåll som inte får pengarna att räcka varje månad.

Försörjningsstödet ska räknas om varje år så att det följer med kostnadsökningarna för det som stödet ska täcka. Eftersom ett maten är dyrare i år än förra året behöver försörjningsstödet höjas för att räcka till lika mycket mat.

 

Försörjningsstödet består av en modell som kallas för riksnormen och av fem andra kostnadsposter.

Riksnormen gäller för hela landet och är en miniminivå för de behov som den ska täcka. Det handlar bland annat om mat, kläder och skor, lek och fritidsaktiviteter, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon – och slås årligen fast av regeringen i socialtjänstförordningen.

Men sedan 2006 har riksnormens uppräkning följt KPI istället för Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar, vilket går tvärtemot vad som står i lagstiftningen.  

Riksnormen har alltså räknats upp på fel sätt.

Under 17 år har regeringar, såväl höger- som S-ledda, av allt att döma brutit mot lagen. Det har lett till mindre pengar i försörjningsstöd till de människor som verkligen behöver det.

 

Att leva med försörjningsstöd innebär i dag en stor påfrestning och otrygghet. Familjer kan leva i månader, ibland år, på att knappt få ihop pengar till det mest basala. Barn berövas på att få gå på bio eller åka på helgutflykter till museum.

Att växa upp i fattigdom vet vi ökar risken för social utsatthet senare i livet.

 

Våra beräkningar visar att en ensamstående utan barn får omkring 2 000 kronor för lite per månad under 2023 på grund av denna lagvidriga uppräkning av försörjningsstödet.

För en ensamstående med ett barn är försörjningsstödet, i och med avsteget från gällande rätt, omkring 3 000 kronor för lågt per månad.

För sammanboende med två barn handlar det om närmare 6 000 kronor per månad.

 

Hur har det kunnat bli såhär?

Den nuvarande regeringen anger i all sin kommunikation att riksnormen skrivs upp utifrån Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar, ibland tillsammans med KPI, men aldrig enbart med KPI.

Till såväl SR som tidningen Syre har regeringen inte velat svara på hur riksnormen räknas upp.

Den nuvarande regeringen vägrar svara på frågor från media, samtidigt som den vill ta ännu mer pengar från de allra fattigaste. Det är en osmaklig politik som måste få ett slut.

 

Det här behöver granskas. Vänsterpartiet kommer att KU-anmäla de fem statsråd som har haft ansvar för frågan under dessa 17 år. Tyngst vilar ansvaret på Göran Hägglund som var ansvarig när avstegen från lagstiftningen påbörjades.

Vi kommer också att lägga ett förslag i riksdagen för att omedelbart höja riksnormen och utreda hur den ska räknas upp i framtiden.


Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen i artikeln