Nu måste EU stoppa Max ”hungerskog”

Jordens vänner: Aftonbladets avslöjande visar varför EU-valet spelar roll

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2024-05-10

Aftonbladet serie ”Hungerskogen” visar på klimatkompensationens ofta katastrofala konsekvenser för både människor och miljö. Avslöjandet om hamburgerkedjan Max måste leda till ny politik i EU, skriver Leo Rudberg och Lovisa Johansson från Jordens vänner.

DEBATT. Aftonbladets avslöjande om hamburgerkedjan Max ”hungerskog” i Uganda måste leda till ny politik i EU.

Reportaget visar på klimatkompensationens ofta katastrofala konsekvenser för både människor och miljö. Ecotrusts projekt, som bland annat Max betalat, har med oetiska metoder övertygat bönder i Uganda att plantera träd på sina marker, vilket försvårat matförsörjning, fördjupat fattigdom och till och med lett till bortgifte av unga flickor.

Projektets syfte är att Max och andra företag ska kunna kalla sig ”klimatneutrala”. Men när projektet svikit sina löften om ersättning till bönderna säger de ifrån och hugger i stället ned träden i ett desperat försök att försörja sig.

Att faktiskt vara miljövänlig är ofta dyrare än att låtsas

Vi i Jordens vänner blev tyvärr inte överraskade. Genom vårt internationella arbete har vi länge samarbetat med småbönder och urfolk i olika länder i Afrika och Latinamerika – människor som själva utsatts för liknande övergrepp.

Att företag använder klimatkompensation som ett svepskäl för en ny slags ”grön kolonialism” är inte ovanligt. Projekten påstås gynna lokalbefolkning och klimat. I själva verket är de ofta varken gröna eller solidariska. Motivet är vinst.

Att faktiskt vara miljövänlig är ofta dyrare än att låtsas. Därför överdriver Max och andra sina miljösatsningar, medan klimatskador förminskas eller döljs. Detta kallas greenwashing – en allt vanligare strategi som vi i Jordens vänner bevakat i 15 år via vårt antipris Svenska Greenwashpriset.

 

Tyvärr förespråkar vår nuvarande regering just klimatkompensation och andra ”lösningar” som i verkligheten varken leder till minskade utsläpp eller bättre villkor för människorna de säger sig gynna.

I en tid när regeringen vägrar ta ansvar för miljö och solidaritet blir det stundande EU-valet desto viktigare. I stället för greenwashing behöver vi verkliga klimatlösningar, såsom:

 

  • En helt ny handelspolitik där dagens handelsavtal, som främst gynnar de allra största företagen, ersätts med nya avtal som prioriterar mänskliga rättigheter och miljö genom att främja lokal matproduktion och global rättvisa. EU-parlamentet tog nyligen ett första viktigt steg genom att rösta för att lämna Energistadgefördraget (ECT) – ett avtal som ger makt till fossilindustrin på klimatets bekostnad. Johan Nissinen (då SD, nu Folklistan) var en av få som röstade för fortsatt makt till fossilindustrin.
  • Hårdare ansvar för storföretag såsom Max att kontrollera att de och deras underleverantörer respekterar miljö och lokalbefolkning utomlands. EU-parlamentet röstade precis ja till CSDDD-direktivet för due diligence, ett steg i rätt riktning trots SD och Folklistans försök att stoppa lagen i Bryssel och den svenska M/KD/L-regeringens motstånd i ministerrådet (Sverige var faktiskt det enda land som först röstade mot lagen).
  • Minskade utsläpp och ökat upptag av kol i marken, genom bland annat en radikal omställning av jordbruket för ekologisk matsuveränitet, strikt skydd av våra sista natur- och urskogar, bindande mål för alla våra utsläpp samt fullständig respekt för urfolks rättigheter till sina marker. Naturskyddsföreningens granskningar visar tydligt att de svenska partierna skiljer sig i flera av dessa frågor, både i agerande 2019–2024 och i vallöften.

 

Miljöminister Pourmokhtari (L) ”hoppas” att Max nu ska ta sitt ansvar. Hoppet är meningslöst om det inte följs av handling. Regeringen och våra EU-parlamentariker måste agera för att stoppa all greenwashad kolonialism.

Alla kan bidra genom att rösta för klimat och solidaritet i EU-valet. Tillsammans kan vi stoppa hungerskogarna.


Leo Rudberg, ordförande för Jordens vänner
Lovisa Johansson, ordförande för Jordens vänner

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

 

LÄS VIDARE