ÅSIKT

Ja, vi skärper kampen mot sexbrotten

Replik från justitieminister Morgan Johansson (S) i frågan om att ta våldtäkter på allvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Lotte Fernvall
Sexualbrotten tillhör de allvarligaste brotten och frågan har därför högsta prioritet för regeringen, skriver Morgan Johansson.

REPLIK. I Aftonbladet den 15 februari kräver företrädare för ett tvärpolitiskt kvinnonätverk bland annat en skärpt syn på sexualbrott och att rättsväsendet ökar sina ansträngningar för att klara upp dessa brott. Jag instämmer naturligtvis helt i det.

Sexualbrotten tillhör de allvarligaste brotten och frågan har därför högsta prioritet för regeringen. Vi behöver skärpa lagstiftningen och samtidigt se till att polis och åklagare har resurser och möjligheter att klara upp fler brott.

När det gäller straffrätten, så lämnade Sexualbrottskommittén en rad förslag som sammantaget kommer att leda till en skärpt syn. Utgångspunkten för den nya lagstiftningen är att det som inte är frivilligt ska betraktas som ett övergrepp. Förslag finns bland annat om skärpt straff för de grövsta övergreppen och ett särskilt oaktsamhetsansvar. Dessutom föreslog man bättre och tidigare stöd för den som utsatts för brott.

Vi arbetar nu vidare med dessa förslag, och jag betraktar detta som den viktigaste straffrättsliga reformen under den här mandatperioden.

Insatser krävs också på den operativa sidan. Polismyndigheten har fattat beslut om att stärka sin förmåga, bland annat genom ökade resurser till utredningsverksamheten. Detta möjliggörs genom ökade anslag till Polisen på sammanlagt drygt 2 miljarder kronor under perioden 2017–2020. Regeringen har också gett polisen ett särskilt uppdrag att utveckla arbetsmetoderna vid utredning av våldsbrott och andra sexualbrott.

Det näthat som drabbar kvinnor måste också bemötas. Därför tar regeringen fram ett förslag till lagstiftning som kommer att kriminalisera intrång i privatlivet genom spridning av så kallad hämndporr och andra integritetskränkande uppgifter.

Men också förebyggande insatser behövs. Regeringen har fattat beslut om en ny nationell strategi för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor. Den kommer att löpa under tio år. Strategin innebär ett tydligt perspektivskifte. Tidigare insatser har framförallt fokuserat på att hantera konsekvenserna av våldet.

Det framtida arbetet ska i högre grad inriktas mot att förebygga bl a mäns sexuella våld mot kvinnor. Fokus sätts därför på mäns ansvar för att stoppa våldet. Insatser för att motarbeta och förändra negativa värderingar och attityder till kvinnor hos pojkar och män är en central del.

Det är ju nämligen så det är. Så gott som allt sexuellt våld begås av män. Om detta ska upphöra, så är det männen som måste förändras.


Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister (S)


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM