Löfven, du hycklar om ensamkommande

Rädda Barnen: Regeringen måste agera för att barn som kommit hit ska få leva i trygghet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen: ”Regeringen kan inte å ena sidan proklamera sin stolthet över hur väl Sverige agerade under 2015 för att sedan bidra till att öka otryggheten och den psykiska ohälsan för ensamkommande barn och ungdomar. Det är hyckleri. ”. Bilden på Stefan Löfven är från en manifestation för flyktingar i Stockholm.
Foto: Rädda Barnen/TT
Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen: ”Regeringen kan inte å ena sidan proklamera sin stolthet över hur väl Sverige agerade under 2015 för att sedan bidra till att öka otryggheten och den psykiska ohälsan för ensamkommande barn och ungdomar. Det är hyckleri. ”. Bilden på Stefan Löfven är från en manifestation för flyktingar i Stockholm.

DEBATT/S-KONGRESSEN. I dagarna är den socialdemokratiska kongressen samlad för att diskutera partiets politik framöver. Temat för kongressen är trygghet i en ny tid. Det finns en grupp barn som är i stort behov av trygghetsskapande åtgärder. Nyanlända barn. Nu behöver regeringen agera.

Statsministern och hans regering är stolta för den insats som Sverige gjorde för människor på flykt under 2015. Det är även vi. Vi var många som där och då hjälpte till med både kunskap och verksamhet för att se till att bemötandet av nyanlända skulle bli så bra som möjligt. Nu ett och ett halvt år senare så ser vi återigen hur otryggheten växer på grund av regeringens politik.

Som en ungdom i Rädda Barnens verksamhet uttryckte det ”Varför vill ni skicka tillbaka oss när ni öppnade gränsen först?”

Vi har arbetat med ensamkommande barn och ungdomar i 15 års tid. Vi träffar barn inom vår kliniska verksamhet och vi har aldrig sett barnen och ungdomarna må så dåligt som nu. Sedan 2015 driver vi också en stödlinje som riktar sig till nyanlända barn. Barnen och ungdomarna som ringer vår telefon och finns i vår verksamhet vittnar om stor otrygghet. Osäkerheten kring huruvida man kan bo kvar i den kommun man börjat rota sig i.

Osäkerheten kring både beslut rörande åldersbedömning och de tvära kasten i migrationspolitiken har lett till dramatiskt försämrad psykosocial hälsa och sorgligt nog även till självmord. Vi kan inte tigande se på när barn och unga inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Nu måste regeringen se till att de barn och ungdomar som kom till Sverige under 2015 har samma rätt till vård, samma rätt till trygghet som andra barn i Sverige.

Vi är långt ifrån ensamma om att se problemen som den här gruppen barn och unga står inför. Socialsekreterare, gode män och andra organisationer som arbetar nära ungdomarna har gång på gång larmat om en extremt utsatt situation. Politiker och ombud på kongressen har möjligheten att driva på för en politik som sätter barnens trygghet främst och därigenom pressa den socialdemokratiskt ledda regeringen.

Det gyllene läge som Socialdemokraterna har under kongressen att ta ansvar för att skapa den trygghet som också utgör kongressens tema, har man tyvärr inte tagit vara på. Vissa förbättringar har dock skett.

Att regeringen gett socialstyrelsen i uppdrag att starta ett kunskapscenter för ensamkommande är bra, likaså satsningen på ökade anslag till ungdomspsykiatrin.

Men för att ta tag i otryggheten behövs prioriteringar på en rad olika områden. Rädda Barnen kräver därför:

1. Barn har rätt till sin familj

Rädda Barnen kräver att barnfamiljer inte splittras. Det är oacceptabelt och inte förenligt med Barnkonventionen.

2. Barn ska ha permanenta uppehållstillstånd

Den tillfälliga asyllagen innebär att tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregeln. Detta leder till minskad trygghet och psykisk ohälsa.

3. Barn ska inte flyttas runt

Rädda Barnen anser att de barn som har kommit hit ska kunna känna sig trygga och få det stöd som var och en behöver. Vi vill se en mjukare och naturligare övergång från 17 år till vuxen för asylsökande. Övergången är för abrupt och har negativa effekter på barnet i hela mottagningssystemet.

4. Barn ska ha tillgång till vård

Barn och unga ska få tillgång till den vård de har rätt till, oavsett var i landet de befinner sig.

Regeringen kan inte å ena sidan proklamera sin stolthet över hur väl Sverige agerade under 2015 för att sedan bidra till att öka otryggheten och den psykiska ohälsan för ensamkommande barn och ungdomar. Det är hyckleri.

Vi kräver att regeringen agerar och säkerställer att barn och unga som kommit till Sverige också får möjligheten att leva i trygghet.


Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE