ÅSIKT

Landet faller sönder – vi kan ena Sverige

Debattörerna: Hög tid att ta hjälp av civilsamhällets enorma kraft

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vi läser om skottlossningar, bilar som brinner och stenkastning. Men populistiska lösningar är inte lösningen på dagens utmaningar. Det är dags att tar hjälp av den enorma kraft vi i civilsamhället utgör, skriver Marie Linder, Gunilla Carlsson och Calle Nathanson.
DEBATT

DEBATT. Varje vecka läser vi om skottlossningar, bilar som brinner, stenkastning och blåljuspersonal som utsätts för attacker. Kriminalitet ska bekämpas med effektivt polisarbete där kriminella lagförs.

Polisens rapport Utsatta områden - sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser beskriver att många boende känner sig övergivna av samhället. Rapporten visar att tron på rättssystemet är låg, men med förebyggande polisarbete och andra insatser kan tron på rättssamhället byggas upp.

I rapporten understryks också vikten av civilsamhällets betydelse: Den viktigaste skyddsfaktorn är dock ett väl fungerande välfärdssystem i kombination med ett starkt civilsamhälle.

Vi vet att populistiska, rasistiska och exkluderande krafter går kraftigt framåt i Sverige och omvärlden, tydliga exempel är presidentvalet i USA, Brexit och Sverigedemokraternas ökningar i opinionsundersökningar. Populistiska och exkluderande lösningar på dagens utmaningar är helt fel väg att gå om vi vill skapa ett samhälle som håller ihop.

Men det finns ljuspunkter och motkrafter mot denna utveckling, runt om i hela landet ser vi ett starkt lokalt engagemang för att skapa bättre förutsättningar för bostäder, arbete och utbildning.

2014 presenterade Folkets Hus och Parker en kartläggning där vi lyfte fram utsatta områden där det finns ett stort behov av mötesplatser.

Medborgardrivna kultur- och samlingslokaler har många fördelar; de skapar sammanhållning, social hållbarhet, understödjer engagemang och delaktighet. På flera orter i landet driver Folkets Hus och Parker tillsammans med representanter för boende, föreningsliv, kommuner och bostadsbolag processer för att skapa nya mötesplatser.

Hyresgästföreningen har integrationsprojekt på flera orter runt om i landet, driver sommarkollo för barn och har en lång rad demokratiprojekt för att öka människors delaktighet i det som sker i våra bostadsområden.

Folkrörelserna är en stor och enande kraft som kan vara med och skapa sammanhållning mellan boende i lokalsamhället och öka människors möjligheter att påverka sitt liv och sin vardag. I det sociala engagemanget växer individen och vanmakt omvandlas till egenmakt. Genom bildning och organisering hittar människor vägar till utbildning och arbete.

Vi som organisationer har all anledning att rannsaka oss själva. Vi har inte alltid funnits i de områden där vi har behövts som mest. Vi klarar inte alltid att möta de behov människor vi möter har. Men vi arbetar hårt med att betyda mer för fler.

Regeringen presenterade i sin senaste budget satsningen ”Ett Sverige som håller ihop”. I den finns flera insatser för ett samhälle med öppna mötesplatser, stärkt lokalt kulturutbud och civilsamhälle men även åtgärder mot diskriminering, extremism, hot och hat. Där finns också satsningar för att få fart på bostadsbyggandet. Detta är en början. Men det behövs fler insatser och betydligt större ekonomiska satsningar för att det ska ge reell effekt.

Det är hög tid att regering och riksdag på allvar ser till att staten tar hjälp av den enorma kraft vi utgör.

Mot bakgrund av detta kommer vi att samla civilsamhället till ett samtal om hur vi ska kunna arbeta tillsammans i socialt utsatta områden för att stärka den demokratiska processen och delaktighet.

Vi är redo, låt oss få möjlighet att bidra till att hålla Sverige samman. För vi vet: det vi gör tillsammans gör skillnad.


Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Gunilla Carlsson, ordförande Folkets Hus och Parker
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM