ÅSIKT

Vår partiledare har fel om invandringen

Muf Skåne: Att bygga murar är inte moderat politik

Det är ganska tydligt att Moderaterna inte bedriver en politik som är förenligt med idéprogrammet och sina grundläggande värderingar, skriver Muf Skåne.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. På Aftonbladet debatt skriver Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra: ”Jag kommer alltid att vara fast övertygad om att öppenhet mot omvärlden är en överlevnadsfråga. Handel och utbyte över gränser har gjort Sverige till ett rikt land, oavsett om man mäter i pengar eller på annat sätt. Min egen familj hade inte funnits utan rörlighet från en kontinent till en annan.”

Trots att Anna Kinberg Batra här skriver att hon är övertygad om att det är öppenheten som har gjort Sverige till ett rikt land drar hon slutsatsen att vi ska ersätta öppenheten med murar och slutenhet.  Vad är logiken i det?

Svaret är att det inte finns någon logik. Anledningen till att Anna Kinberg Batras artikel skapar förvirring är för att Moderaterna de senaste åren agerat utifrån opinionen i stället för sina idéer.

Moderaterna är i grunden ett liberalkonservativt parti vars utgångspunkt är människan och tron på att den enskilda individen kan ta ansvar över sitt eget liv. Moderaterna skriver även i sitt idéprogram (2011, reviderat 2013) att ”Vi tror på en värld utan gränser och med fri rörlighet”.

Det är ganska tydligt att Moderaterna inte bedriver en politik som är förenligt med idéprogrammet och sina grundläggande värderingar.  

Vi håller helt med Anna Kinberg Batra om att öppenhet inte är samma sak som kravlöshet. Men vi håller inte med henne om att krav betyder stängda gränser. Som moderat borde Anna Kinberg Batra lägga förslag för att minska migrationskostnaderna genom att exempelvis göra det möjligt för alla att arbeta i Sverige utan att behöva söka tillstånd, även asylsökande.

Kommer man till Sverige ska man i första hand försörja sig själv från dag ett, i dag är det i princip omöjligt. Människor som kommer till Sverige har heller aldrig begärt fri tillgång till Sveriges välfärdstjänster, det är Sveriges folkvalda politiker som är ansvariga för det systemet.

För att få tillgång till Sveriges välfärdssystem ska det krävas att man själv bidrar till den gemensamma välfärden. Bortsett från myndighetsövning kopplat till asylprövningen bör stora delar av migrations- och integrationskostnaderna kunna bekostas via lån, ett exempel är att etableringsersättningen bör ersättas med etableringslån.

Vi är övertygade om att Moderaterna kan lägga många bra förslag som kommer minska kostnaderna för migrationen. Det kommer krävas mod från partiet men framförallt från Anna Kinberg Batra. Moderaterna måste börja ifrågasätta det nuvarande välfärdssystemet och börja tro på människan och hennes egen förmåga att skapa och forma sitt eget liv.

För det är inte moderat att sätta systemet framför människan.


Julia Persson, ordförande MUF Skåne
Vera Johnsson, 2:e vice ordförande MUF Skåne
Agnes Skyman, ledamot MUF Skåne
Alexander Svensson, ledamot MUF Skåne
Helena Nanne, ledamot MUF Skåne
John Eklöf, ledamot MUF Skåne
Matilda Malmgren, ledamot MUF Skåne
Oliver Söderström, ledamot MUF Skåne
Linda Obiedzinski, ordförande Moderat skolungdom Skåne


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.