Utan hemspråk klarar sig inte våra elever

250 skolanställda: Undervisningen är grunden till att barnen ska lyckas i skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Språket är nyckeln till framgång och det är avgörande även i andra ämnen. Därför anser vi inte bara att fler behöver bli behöriga i svenska som andraspråk, utan också att alla lärare behöver utbildas till ”språkutvecklare” i sitt ämne, skriver debattörerna.
Språket är nyckeln till framgång och det är avgörande även i andra ämnen. Därför anser vi inte bara att fler behöver bli behöriga i svenska som andraspråk, utan också att alla lärare behöver utbildas till ”språkutvecklare” i sitt ämne, skriver debattörerna.

DEBATT. Moderata politikerna Carina Wutzler, Camilla Brunsberg och Malin Wengholm visar i sin debattartikel ”Avskaffa hemspråk – lär barnen svenska” stor okunskap kring ämnet svenska som andraspråk och
modersmålets betydelse för utvecklingen av andraspråket.

Ingenstans i artikeln hittar vi argument som vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet.

”Inget barn i Sverige ska behöva läsa svenska som ett andra språk”, skriver de. Uppskattningsvis talas det i Sverige i dag cirka 200 olika språk och cirka 1,5 miljoner av invånarna har ett annat modersmål än svenska.

Detta innebär att vi, om vi ska möta önskemålet i artikeln att ”alla barn, oavsett bakgrund, ska få samma förutsättningar och ha samma krav och förväntningar för att kunna lyckas”, snarare än att avskaffa svenska som andraspråk behöver fler lärare behöriga att undervisa i ämnet.

Svenska som andraspråk handlar inte om någon enklare svenska, utan ett ämne som ställer lika höga krav som ämnet svenska. Däremot så behövs kompetens att undervisa i svenska med förutsättningen att det just är ett andraspråk, och den kompetensen behöver fler lärare ha för att våra nyanlända och flerspråkiga elever ska få förutsättningar att lyckas.

Världen är flerspråkig, så om vi vill att våra elever ska lyckas behöver vi vidga våra vyer bortom den enspråkiga norm som så tydligt avslöjas i debattinlägget.

Att eleverna behöver lära sig svenska skriver vi under på. Språket är nyckeln till framgång och det är avgörande även i andra ämnen. Därför anser vi inte bara att fler behöver bli behöriga i svenska som andraspråk, utan också att alla lärare behöver utbildas till ”språkutvecklare” i sitt ämne. När alla ämneslärare behärskar ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kan ge alla elever ett funktionellt ämnesspråk, då kommer vi se ökade resultat.

Något annat som ger resultat är att satsa på modersmålet. I boken ”Flerspråkiga elever – effektiv undervisning i en utmanande tid” pekar den världsledande forskaren Jim Cummins, med stöd i både svensk och internationell forskning, på att undervisning i modersmålet inte sker på bekostad av andraspråket.

Tvärtom gör undervisning som bygger upp andraspråket parallellt med modersmålet att eleverna lättare kan ta till sig ämnesundervisningen.
Så när debattörerna menar att ”Kravet på modersmålsundervisning och svenska som andraspråk är resurskrävande och betungande för kommunerna”, hävdar vi tvärtom att det skulle bli extremt kostsamt för kommunerna om undervisningen i svenska som andraspråk och modersmål togs bort.

Med ett valår runt hörnet välkomnar vi politiker i skoldebatten, men låt oss då ha en debatt som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Då kommer vi kunna hitta en utveckling som gynnar dem som skoldebatten alltid ska handla om - våra elever.


Linda Castell, lärare i svenska som andraspråk, föreläsare och skolutvecklare gällande nyanlända och flerspråkiga elevers lärande, huvudförfattare av artikeln.
Emelie Magnusson, lärare i svenska som andraspråk, Tranemo Gymnasieskola
Marie Danielsson, lärare i svenska som andraspråk, Svaneholm
Anna Valbäck, lärare i svenska som andraspråk på Strömbäcks folkhögskola
Birgitta Quick, fd rektor och rektorsutbildare, Göteborg
Maria Fredriksson, lärare i svenska som andraspråk, Kvinnofolkhögskolan, Göteborg
Ylva Olausson, fm svenska som andraspråk + läromedelsförfattare
Fredrik Stillerud, Lärare i svenska som andraspråk, Arboga kommun
Lena Steen, Lärare i svenska som andraspråk, Vuxenutbildningen Timrå
Tiia Ojala, Lärare i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare och föreläsare
Cecilia Dufva, lärare i svenska som andraspråk, förstelärare, Gustavsbergs
gymnasium, Värmdö
Tanja Johansson, lärare i sv och SVA, Trollhättan
Evelina Samuelsson, Lärare i svenska som andraspråk och matematik, Vimmerby
Anna Norlin, lärare i svenska som andraspråk, förstelärare med språkutvecklande uppdrag, Stockholm
Jennie Mattiasson, Leg. Lärare i svenska och svenska som andraspråk, Kungsbacka
Lena Thorneus, Högskoleadjunkt i svenska som andraspråk, Högskolan i Borås
Marie Danielsson, lärare i svenska som andraspråk, Ängskolan, Skene
Annica Lindholm Tejfors, lärare i svenska som andraspråk och dans, Tranås kommun
Åsa Vestlund, Lärare i svenska som andraspråk, Nacka Gymnasium
Charlotte Lilja Pittuco, lärare i svenska som andraspråk, historia Stockholm, styrelseledamot i Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk
Elsa Kontturi, lärare i svenska som andraspråk, Tierps kommun
Maria Minoge Karlsson, leg lärare i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska mot de yngre åldrarna, Gotland
Lena Karlsson Saranpää, Lärare i svenska som andraspråk, Motala kommun
Carina Bergh, Legitimerad lärare i Svenska som andraspråk, svenska och SO
Carina Sterby, förstelärare i Sva, Sigtuna
Gisela Lidbeck, Lärare i FBK, samt SvA fn. Ekenässjöns skola men fr o m november Mariedalsskolan Vänersborg
Helena Andersson, Förstelärare i svenska som andraspråk, Borlänge
Hannah Ringström, legitimerad lärare i svenska som andraspråk, religionskunskap, historia och geografi, Kungsbacka kommun
Anna Ragnarsson Gulliksson, leg lärare i svenska som andraspråk,
Sannarpsgymnasiet, Halmstad kommun
Linda Nilsson, Legitimerad gymnasielärare i svenska som Andraspråk, Härryda kommun
Camilla Lantz Jacobsson, lärare Sva, chef LundaVälkomsten, Lunds kommun
Viveka Lindgren, leg lärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska, Borås stad
Anna Dahl, grundlärare Ekenässjöns skola, Vetlanda
Pia af Trampe, Leg. Lärare i Sva, svenska, matematik och NO, Förberedelseklass, Lunds kommun
Anna Ingves, lärare i svenska och svenska som andraspråk, Uppsala
Maja Nordström, lärare i svenska som andraspråk och samhällskunskaps, Uppsala
Polina J. Larsson, leg. gymnasielärare i svenska som andraspråk, samhällskunskap och ryska, Vuxenutbildningen, Sundsvall
Estelle Chéri, Leg. Lärare i Sva, franska och historia, Futuraskolan International Stockholm
Sarah Paulsson, Leg. Lärare i Svenska som andraspråk, svenska, matematik och SO, Falköpings kommun
Pia Ridderby, leg. lärare i sv/sva och språkutvecklare, Verksamhetsansvarig, Örebro universitet
Lena Holsendahl Eriksson, legitimerad lärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska, Campus Västra Skaraborg
Hülya Basaran, Adjunkt Svenska som andraspråk, Högskolan Väst
Ann-Margréth Jonsson, lärare för nyanlända elever, kommunövergripande
förstelärare Tjörns kommun
Lotta Lindvall, leg förskollärare, Motala
Ingela Tehrani, Leg. Gymnasielärare i svenska som andraspråk och svenska, Karlskrona kommun
Carolina Ström, Lärare i svenska som andraspråk, svenska, engelska och
matematik, Stockholms Stad
Melinda Galaczy, leg lärare i svenska/sva/engelska 4-9, Malmö stad
My Fagerstedt, lärare i svenska och svenska som andraspråk, Stockholm stad
Anna-Karin Johansson, legitimerad lärare i svenska och svenska som andraspråk, Alingsås
Zandra Ingvald, leg lärare i svenska, svenska som andraspråk och spanska, Flens kommun
Rickard Mattiasson, leg. lärare i historia och IKT-pedagog, Kungsbacka kommun
Anna Hols Rudnicki, Legitimerad lärare i svenska som andraspråk, svenska och SO, Stockholm
Lina Pilo, förstelärare i svenska som andraspråk, Stockholm
Jessica Enander, leg. lärare svenska, svenska som andraspråk och engelska, Uddevalla kommun
Katarina Pontelius, samordnare modersmål/ Barnstrateg och leg sva lärare, Arvika kommun
Kristina Mårtensson, förstelärare Sva, Simrishamn
Jennifer Sincic, legitimerad lärare i Svenska och Svenska som andraspråk,
Stockholms stad
Alexandra Haldorsen, legimiterad lärare i svenska och psykologi, Göteborgs kommun
Carolina Lidman, leg. lärare i svenska som andraspråk, Göteborgs stad
Maria Olsén, förstelärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska, Kalmarsunds Gymnasieförbund
Jannika Ojeda Meftah, samordnare för lärarstudenter, Stockholms Universitet
Elionor Pettersson, förskolechef, Lindesbergs kommun
Christel Stenberg, leg grundskollärare 1-7 sv/so, eng samt svenska som andraspråk, Båstad kommun
Cecilia Hultberg Thorell, leg Lärare i svenska och svenska som andraspråk, Norrköping
Cecilia Martinsson, SvA-lärare på Språkintroduktion, Lerums Gymnasium
Linda Ammitzböll, Förstelärare i svenska som andraspråk på Pilevallskolan i Trelleborg
Ingalill Helena Myrbäck, legitimerad lärare i Svenska och Svenska som andraspråk, Sotenäs kommun
Erika Rask, legitimerad lärare i svenska som andraspråk, svenska och tyska, Katrineholms kommun
Marika Larsson, Sva lärare, Arvika kommun
Annika Linde, SvA lärare, Ystads kommun
Marina Wretman, leg lärare, Åtvidabergs kommun
Ulla Westerberg, SvA-lärare Språkintroduktion, Lerums Gymnasium
Maria Berglund, leg. Lärare i svenska som andraspråk, franska och engelska, Gävle kommun
Annika Hellström, leg mell.stadielärare och SVA-lärare, Nacka kommun
Agneta Bergqvist, Leg lärare i Sv/Sva/eng, Norrtälje kommun
Camilla Levin, SFI-lärare, leg. lärare i svenska och svenska som andraspråk, Malmö
Sophie Pasanen, lärarstudent, Undervisar i Sva, Integrationspedagog, Timrå
Lotten Eklöf, 1-7 lärare, förstelärare och blivande lärare i svenska som andraspråk, Vimmerby
Svjetlana Cvijetic, legitimerad lärare i matematik, NO ämnena och svenska som andraspråk, Linköpings kommun
Anna Bjerkstig, förstelärare i svenska som andraspråk på gymnasienivå, Göteborg
Anneli Marceteau, legitimerad lärare i svenska som andraspråk samt
specialpedagog, Nybro
Nina Kristoffersson, lärare i svenska som andraspråk, Sfi Kristinehamn
Suzanne Gynnhammar, förstelärare och legitimerad lärare i svenska som
andraspråk, SO-ämnena samt studie- och yrkesvägledare, Örebro
Kerstin Nilsson Alvén, leg lärare SvA, Sve, Hällefors
Sandra Rubensson-Back, lärare i svenska som andraspråk, undervisar på Sfi, Eksjö
Eva Klebo Ullman, förstelärare i svenska som andraspråk, Leksands gymnasium
Helen Elofson, June folkhögskola
Susanne Andersson, lärare i SvA, förberedelseklass, Orust
Anna Kaya, NC, Stockholms uni, sva-lärare i Sollentuna
Ida Andersson, leg. lärare SvA, Klippan
Gunvor Svensson, Sva-lärare Svenljunga kommun
Lizette Wästerlund, specialpedagog och samordnare för nyanlända elever, Hultsfred
Maria Thelén, leg gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk,
Sundbybergs stad
Miriam Skagerfält Delin, leg. lärare i svenska och religion för grundskolans senare år och gymnasieskolan, Falkenberg
Jessica Abrahamsson, leg grundskollärare 1-7 med behörighet i SVA 1-3 och läser just nu in SVA 4-6, Köping
Ulrika Eggers, leg lärare i svenska, religion och SVA, Borlänge kommun
Linda Vikgren, leg grundskollärare SvA/Ma/No/bild, Språkslussen havsbadet, Piteå
Hannah Tullgren, leg lärare 1-6 i sv/so/ma, Eslövs kommun
Charlotta Törnell, lärare i SvA, Stockholm Stad
Julia Wass, lärare svenska som andraspråk 7-9, Norrköpings kommun
Matilda von Bahr, leg. gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk, Stockholm
Adam Folke, SFI-lärare, Sundsvalls kommun
Charlotta Hemlin, gymnasielärare i svenska som andraspråk, Enköping
Ove Månsson, leg lärare i svenska och svenska som andraspråk, Jönköping
Ulrica Kyrk, förstelärare Svenska som andraspråk, Sunne
Annalena Svensson, leg. Lärare svenska som andraspråk, svenska och engelska, Lysekils kommun
Kim Karlsson, grundskole- och gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap, Svenljunga kommun
Anna Brandberg, ämneslärarstudent svenska som andraspråk och engelska, Ekerö kommun
Mattias Jonsson, SFI-lärare Sundsvalls kommun
Anna Botström, lärare i svenska som andra språk, Ekerö kommun
Ylva Nilsson, lärare i svenska som andraspråk, Varbergs kommun
Linnéa Hammarstrand, ämneslärare svenska och svenska som andraspråk, Uppsala
Linda Uutela, SvA-lärare 1-6, Mariestads kommun
Sara Belin, leg. lärare i bl a svenska och svenska som andraspråk,
Eva Rizkallah, SVA-lärare, Dals-Eds kommun
Sara Lalloo, SFI-lärare, Piteå
Lena Ekblom, lärare i svenska som andraspråk, Simrishamns kommun
Annika Sandström, samordnare Skolverkets riktade insatser för nyanlända elevers skolgång, Sunne kommun
Maja Nordmark, leg. grundskollärare 1-6, Köping
Eva Thorn, speciallärare, Rosengårdsskolan, Malmö stad
Karin Ingeson, gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk, Vetlanda
Madeleine Ekblom, lärare i svenska som andraspråk, Sunne kommun
AnnaHelena Lind Åström, förstelärare, lärare i svenska som andraspråk,
Katrineholms kommun
Jilda Sürüp, Ordförande Riksförbundet för lärare i svenska som andraspråk
Johanna Söderlund, lärare i svenska som andraspråk och utvecklingssekreterare, Vägledning och Stöd, Språkcentralen, Malmö Stad
Louise Wellrath-Olinder, leg gymnasielärare svenska, svenska dom andraspråk, historia, Hedemora
Jolanta Vasiljeva, lärare i svenska som andraspråk, Mölndal kommun
Susanne Pettersson, lärare för nyanlända och SVA- lärare, Stockholm
Elisabeth Rost, leg lärare i SVA och svenska, Mora
Eva Eriksson, lärare i förberedelseklass i Torvalla, Östersund
Susanne Castro, SvA lärare och samordnare för nyanlända elever, Falkenbergs kommun
Ingrid Dahlberg Nylund, specialpedagog och leg lär i svenska, historia, religion åk 4- gy och i sfi, Uppsala
Helena Nilsson, förstelärare i SvA, Hörby kommun
Christin Ripke, SVA-lärare, Vuxenutbildningen Gävle
Camilla Fjällman, förstelärare i Sva åk 1-6, Borås
Helena Ånstad, integrationsenhetschef, utbildningsförvaltningen, Mjölby kommun
Jenny Svensson, Bräckegymnasiet IM, Göteborg
Monica Keynemo, SFI, Sunnerbogymnasiet, Ljungby
Anna Sebescen, modersmålslärare, Halmstad
Annika Liljemark, sva-lärare, Lilla Edet
Malin Thunström, skolledare och leg. lärare i svenska som andraspråk, Nyköpings kommun
André Erlandsson, leg lärare i svenska som andraspråk, samhällskunskap och historia, Färgelanda kommun
Charlotta Wasteson, förstelärare med ikt-ansvar, ämneslärare i svenska och historia, Simrishamns kommun
Özlem Tütüncü, lärare i svenska och svenska som andraspråk, Stockholm
Cathrine Dolk, lärare i Sv och SvA åk 7-9 Stenhammarskolan, Flen
Jessica Johansson, leg. Lärare i svenska som andraspråk, Sollentuna
Emelie Ödén, lärarstudent i svenska som andraspråk Linnéuniversitetet, arbetar på språkintroduktion Kungsmadsgymnasiet
Sofia Olivares, lärare i Svenska som andraspråk, Sala
Sofie Nilsson, leg.lärare i sv,sva, so, Malmö
Viktoria Ian Lodin, lärare i SVA, Uddevalla
Annika Frejd, leg lärare i sva, Nässjö
Nina Svenningsson, lärare på språkintro, lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk, Fenix gymnasieskola, Vaggeryd
Lisa Larsson, lärare i förberedelseklass på Torvallaskolan, Östersund
Sofia Nilsson, lärare i svenska som andraspråk och svenska, Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg
Gilda Kästen-Ebeling, pensionär, utvecklingsledare, författare och redaktör av böcker om utveckling av undervisning av nyanlända och flerkulturella elever
Jan Karlson, lärare i sva, Motala
Ingar van Hees, lärare i svenska som andraspråk, Ängelholm
Eva Lenell, Sva-lärare
Lotta Holmén, SFI-lärare, Fristads Folkhögskola
Elisabeth Niska, sva-lärare Introduktionsprogramnet, Kristinehamns kommun
Johanna Nihlen, Behörig lärare i svenska och svenska som andraspråk, Sfi-lärare, Växjö
Anneli Wessman, förstelärare i SVA, kartläggningspedagog Välkomstcentrum, Borlänge kommun
Linda Sjöblom, lärare i förberedelseklass, Sollentuna kommun
Catrin Ulterman, Sva-lärare sedan 10 år, Rönnowska skolan, Helsingborg
Michaela Zell, sva-lärare i förberedelseklass åk 1-3, Huddinge kommun
Therese Lindblom, leg lärare i svenska som andraspråk, samhällskunskap och svenska, Schillerska gymnasiet i Göteborg
Lotta Friberg, sva-lärare i förberedelseklass, Brunnsboskolan i Göteborg
Maribel Sagefalk, legitimerad lärare i tyska, engelska, svenska och sva, biträdande rektor på Kunskapsskolan, Jönköping
Marie-Louise Karlsson, språklärare i bla SvA, Tibro Kommun
Anna-Karin Ringh Leandersson, Sva-lärare, grundskolan och gymnasiet, Karlstad kommun
Ulla Borre Berg, leg. lärare i svenska och svenska som andraspråk, Samordnare för Mottagningsenhet, Vimmerby
Eva Bergqvist, läromedelsförfattare, Sevilla
Ewa-Lill Claren Johansson, leg lärare i Sva år 7-9, Älvsbyns kommun
Catrin Johansson, leg lärare i svenska och engelska, Hofors
Anette Johansson, leg. lärare i svenska som andraspråk, gymnasiet, Kristinehamns kommun
David Olanders, leg. SvA-lärare, språkintroduktion, Tyresö gymnasium
Jessica Schedvin, leg lärare i svenska och svenska som andraspråk
Yvonne Santaniemi, leg lärare i SVA, Nybyggeskolan, Västerås
Emma Forsvik Hell, leg lärare i svenska som andraspråk, Hudiksvall
Martha Kalman, samordnare och förstelärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktion, Umeå
Gina Göransson, Sva-lärare, Tyresö Gymnasium
Carolina Palmquist, leg. lärare, Motala
Linda Jungsbo, lärare i svenska som andraspråk, Nygårdsskolan i Borlänge
Brittany Westerblom, förstelärare i svenska som andraspråk, Älvsbyns Kommun
Marinka Malmi, Biträdande rektor Söderskolans mottagningsenhet, Gävle
Ulrika Fröding, leg. lärare i svenska som andraspråk och franska,
Spångbergsgymnasiet, Filipstad
Veronica Jonsson, leg. lärare i svenska o svenska som andraspråk, Bollnäs
Ingalill Odell, leg lärare i svenska och svenska som andraspråk, Göteborg
Susanne Danielsson, förstelärare i svenska som andraspråk, Stockholm
Erika Klar, leg lärare i svenska, engelska och snart i svenska som andraspråk, Tidaholm
Maria Stranne, 1-3 lärare, Sva-utbildad, Ale kommun
Tobias Mark, lärare i svenska som andraspråk samt idrott och hälsa, Gävle
Sara Persson, leg lärare i svenska & svenska som andraspråk, författare, Västervik
Alexandra Ljungkvist Sjölin, leg lärare i svenska som andraspråk och teater, Stockholm
Karin Arvidson, leg. lärare i svenska och svenska som andra språk, Stockholm
Angela Massaro Rörbrink, leg lärare i sva och svenska, IT-gymnasiet, Västerås
Kristina Selinder, leg lärare i svenska som andrspråk, geografi, historia, religion och samhällskunskap, Gävle kommun
Lina Aamot Carlsson, leg lärare svenska och svenska somandraspråk, Schillerska gymnasiet, Göteborg
Madelene Björk, förstelärare i svenska som andra språk, Huddinge kommun
Ingrid Jacobsson, leg.lärare i svenska och svenska som andraspråk, Öja skola, Gotland
Therese Söderholm, SVA-lärare, Engelska skolan, Gävle
Lena Ryman Wildén, leg lärare 1-7 och behörig SFI-lärare, Sfi och Komvux Norrköping
Kristina Tysklind, leg. lärare i svenska som andraspråk, Nygårdskolan, Borlänge
Charlotta Törnvall Holm, leg gymnasielärare svenska och svenska som andraspråk, Jönköping
Johanna Oscarsson, leg. lärare i svenska, franska och spanska, Nora
Sara Ottersten, sva-lärare, förstelärare på Borrby skola
Tamar Ucar, förstelärare och kvalitetsutvecklare, Örebro
Anna-Karin Rodhe, leg. lärare i svenska som andraspråk på Introduktionsprogrammen, Borlänge
Cecilia Goldkuhl, Älvsbyn
Karin Vieweg Lantz, leg ämneslärare med 60 hp i SvA. Sfi, komvux Norrköping
Christine M. Jansson, lärare i svenska som andraspråk, Falun
Karin Pettersson, förstelärare, Stockholm
Eva Andersson, leg. lärare i grundskolans tidigare år, bland annat behörig i svenska som andraspråk 1-3, Vetlanda kommun
Tove Loso, samordnare nyanlända och leg. sva-lärare, Lidingö stad
Marita Johansson, leg.lärare SVA 1-6, Töreboda
Åse Råstam, biträdande rektor samt leg lärare i sfi, sva 3-9 och gy
Malin Karlsson, SVA-lärare 1-3, Alingsås
Nina Nyman, leg lärare SvA, svenska, engelska 4-9, Norrköping
Anna Hedlund, SVA- lärare och handledare i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, Ekerö
Marika Johansson, leg. lärare i Svenska och Svenska som andraspråk, Malmö
Frida Ström, lärare i svenska som andraspråk och svenska, Sundsvall
Elin Englund, lärare i svenska som andraspråk och engelska, Ovanåkers kommun
Malin Högström, bitr rektor, Malmö
Christel Ekelund, språkutvecklare, specialpedagog, Torsby
Maria Hedlin, lärare SvA och Historia, Karlfeldtgymnasiet Avesta
Odet Chihadeh Klaff, modersmålslärare och studiehandledare, Linköping
Margaretha Törnvall, lärare i svenska som andraspråk, Linköping
Eva Sundgren, professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik
Cia Tiberg, lärare i svenska som andraspråk, Falkenbergs gymnasieskola
Monica Lindvall, ansvarig för gymnasieskolan, Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Maria Rubin, gymnasielärare och doktorand i pedagogik, Malmö högskola
Kirsti Kokkonen Södergren, modersmålslärare i finska, sva-lärare, Östersund
Ida Räihä, förstelärare i SvA, Kristianstad
Helena Eriksson, rektor Sigtuna kommun
Janna Scheele, leg lärare SV, SVA, ENG. Nu sakkunnig i Östersund
Mattias Björlestrand, leg. Lärare i Eng/Sv/Fra, Norberg
Lisa Lundkvist, utvecklingssekreterare i Malmö
Linnea Rosengren, skolledare, Hyltebruk
Sori Rasti, biträdande rektor modersmålsenheten, Gävle kommun
Edit Erös, lärare på Sfi, andraspråksinlärare, Sunnerbogymnasiet, Ljungby
Camilla Persson, rektor Språkintroduktion, Lycksele kommun
Elisabet Wirén Dahlgren, leg lärare i SVA, processtödjare i Linköping
Pernilla Wåhlin Porttila, fritids Egebyskolan Mjölby
Mats Larsson, leg lärare sva, Jämtlands gymnasium Åre
Karin Rungård, förstelärare Sva Komvux, Norrköping
Inger Lundmark, gymnasielärare i SVA på SFI, Arjeplog kommun
Veronica Sköldqvist, leg lärare Sva och Sv för grundskola och gymnasium,
Östersund
Viktoria Byström, leg lärare i svenska, svenska som andraspråk och religion, Finspång
Maria Stengård, leg. lärare 4-9 svenska, engelska religion, Nybro
Maria Bergström, leg. lärare i Sva, Stockholm
Helen Ardenheim, lärare i SVA på Språkintroduktion, Mölndal


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE