Regeringens besked: Sexköp ska ge fängelse

Ministrarna: Böter tas bort från straffskalan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sexköp kan i dag ge böter eller fängelse upp till ett år, men det är dags att utreda att utmönstra böter ur straffskalan. Regeringen kommer inom kort att ge den sittande sexualbrottsutredningen tilläggsdirektiv med det uppdraget, skriver Morgan Johansson och Åsa Lindhagen.
Sexköp kan i dag ge böter eller fängelse upp till ett år, men det är dags att utreda att utmönstra böter ur straffskalan. Regeringen kommer inom kort att ge den sittande sexualbrottsutredningen tilläggsdirektiv med det uppdraget, skriver Morgan Johansson och Åsa Lindhagen.

DEBATT. Mäns våld mot kvinnor har varit ett stort samhällsproblem i alla tider, och fortsätter att vara det också idag. En särskilt brutal form av detta våld är den utbredda sexhandel med kvinnor och barn som tillåts fortgå, år efter år, i så gott som hela världen.

Till och med i hjärtat av Europa finns länder där det sexuella utnyttjandet av utsatta kvinnor har institutionaliserats i form av legala bordeller. På andra håll säger sig politiker och myndigheter visserligen vara emot sexhandeln, men gör i praktiken ingenting. De ser åt ett annat håll.

Vi kan aldrig acceptera det. Sexhandel är en form av slavhandel, och det måste upphöra.

Sverige ska inte vara ett land där sexhandel förekommer. Om vi menar allvar med att skydda kvinnor och barn från systematiskt sexuellt utnyttjande, så kan ambitionsnivån faktiskt inte vara lägre än så.

Sexhandel är inte bara en fråga om mäns utnyttjande av kvinnor utan också en tydlig klassfråga. De kvinnor som säljs på bordeller och gator i den rika västvärlden har ofta en mycket fattig bakgrund, och saknar möjligheter till en annan försörjning för sig själva och ofta de barn de lämnat.

Sverige har redan varit banbrytande på många sätt i kampen mot sexhandel, och för en modern syn på relationen mellan kvinnor och män.

Som första land i världen förbjöd vi 1999 köp av sexuella tjänster. Det var då mycket kontroversiellt – exempelvis röstade M och KD emot reformen. Men nu finns det en bred uppslutning i riksdagen, och ett antal andra länder har följt efter.

Några år senare införde vi lagstiftningen mot människohandel, som gav polis och åklagare ytterligare verktyg för att lagföra hallickar och människohandlare.

Och nyligen, 2018, genomförde vi den så kallade samtyckeslagen, som inte bara utökade det kriminaliserade området, utan också satte en ny norm för sexuella relationer.

Att sex ska vara frivilligt och bygga på ömsesidig respekt kan tyckas självklart. Men det var först i och med samtyckeslagen som frivillighet blev en del av lagstiftningen. Det som inte är frivilligt, är ett lagbrott.

Också samtyckeslagen var kontroversiell och förhalades i många år av den förra moderatledda regeringen, men i dag sluter så gott som alla upp bakom den.

Den fick också effekt när det gäller sexhandel, eftersom den som köper sex av någon som är utsatt för människohandel idag kan dömas inte bara för sexköpet, utan också för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt.

Detta har varit milstolpar i kampen mot sexhandeln. Men det är uppenbart att mycket mer måste göras, såväl i Sverige som i övriga Europa. Vi förbereder därför en rad ytterligare åtgärder för att bekämpa sexhandeln:

Sverige visade vägen för 20 år sedan genom att som första land sätta åt sexköparna, och det har visat sig vara effektivt. Vi bör nu skärpa synen på detta brott ytterligare.

Sexköp kan i dag ge böter eller fängelse upp till ett år, men det är dags att utreda att utmönstra böter ur straffskalan.

Det kommer inte bara att leda till hårdare påföljder utan också fungera avskräckande, eftersom uppgifterna i belastningsregistret då sparas längre och blir tillgängliga för fler myndigheter än vid bötespåföljd.

Regeringen kommer inom kort att ge den sittande sexualbrottsutredningen tilläggsdirektiv med det uppdraget.

Enligt den senaste sexvaneundersökningen uppger 9 procent av svenska män att de köpt sex. Av dessa har 80 procent köpt sex utomlands.

Den som köper sex utomlands bidrar till människohandel, och därför bör kravet på dubbel straffbarhet för sexköp utomlands tas bort, så att personer som köpt sex utomlands kan straffas för det i Sverige.

Regeringen tog under förra mandatperioden fram ett lagförslag, som tyvärr inte kunde läggas till riksdagen eftersom det saknades majoritet.

Särskilt uppseendeväckande var det att KD svängde i frågan, och meddelade att man inte tänkte rösta för ett sådant förslag. Vi hoppas nu att oppositionen tänker om, så att vi kan lägga en sådan proposition.

Det kan inte ha undgått någon att polisens arbete mot sexhandel intensifierats på senare tid. Det kommer att fortsätta, och kan ges än större tyngd i och med att polisens utredningsresurser utökas.

Jämställdhetsmyndigheten har ett särskilt uppdrag att motverka att barn och unga samt vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel och att kartlägga omfattningen av dessa fenomen i Sverige.

Också mer kunskap behövs. Brottsförebyggande rådet kommer att få i uppdrag att följa upp tillämpningen av sexköpslagstiftningen, samt att särskilt studera våldtäkt och oaktsam våldtäkt kopplat till sexköp.

Som första feministiska regering i världen tillsatte vi 2016 en ambassadör mot människohandel, som bland annat har spridit kunskap om den svenska modellen för förbud mot sexköp. Nu intensifieras arbetet ytterligare, bland annat genom ett särskilt samarbete med Frankrike på området.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor förblir en av regeringens viktigaste prioriteringar. Kampen mot sexhandel är en del av det arbetet.

Det är vår bestämda övertygelse att Sverige ska fortsätta att gå i bräschen för att trycka tillbaka och bekämpa dessa systematiska övergrepp, som leder till avskyvärda livsbetingelser för så många kvinnor och barn över hela jorden.


Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister (S)
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE