Öresund hotat – kräver en gemensam vision nu

Debattörerna: Sverige och Danmark måste tillsammans bevara de unika naturvärdena

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Historierna om avloppsvatten i sundet har gjort det tydligt att haven kring Danmark och Sverige uppfattas mer som en soptipp än som viktig naturtillgång, skriver svenska riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C) och danske folketingspolitikern Martin Lidegaard (RV).
Historierna om avloppsvatten i sundet har gjort det tydligt att haven kring Danmark och Sverige uppfattas mer som en soptipp än som viktig naturtillgång, skriver svenska riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C) och danske folketingspolitikern Martin Lidegaard (RV).

DEBATT. Vi har behov av en gemensam svensk-dansk vision för Öresund. Det finns behov för en gemensam front, så att vi kan bevara och beskydda det rika sundet, som gränser till våra länder.

Öresund är ett unikt naturområde med stora värden för både naturen, boende vid sundet och för turister. Men vi har inte skyddat Öresund tillräckligt. Därför är det nu tid att etablera ett skyddat naturområde, något som både kommuner och fristående organisationer tidigare har föreslagit.

Öresund är ett av världens mest trafikerade farvatten, och sundet har under en längre tid utsatts för stor press som hotar både vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden. Samtidigt är Öresund speciellt, där mötet mellan saltvatten ifrån Nordsjön och det bräckta vattnet ifrån Östersjön skapar unika förhållanden för djurliv. Där finns värdefulla områden med ålgräs, sandbanker, musselbanker, tångmärla-kolonier, stenrev och klippkust.

Historierna om avloppsvatten i sundet har gjort det tydligt att haven kring Danmark och Sverige uppfattas mer som en soptipp än som viktig naturtillgång. Minst lika skadligt är det, att Danmark i årtal har tillåtit sandsugning i Öresund med stora negativa konsekvenser för det unika djurlivet.

Kusten har också en rik kulturhistoria, och byarna och samhällena runt Öresund har i hög grad satsat på hållbar utveckling. Om vi etablerar en marin nationalpark i Öresund kommer det också att få en stor betydelse i en global kontext. När marinparken är etablerad, krävs det att vi gemensamt ansöker om det högsta formen av skydd hos UNESCO som biosfärområde. Det är en helt unik möjlighet och något som vi bör satsa på.

Därför lägger vi nu fram ett gemensamt förslag i Riksdagen och Folketinget om att göra Öresund till ett biosfärsområde.

Ett biosfärområde skulle göra det möjligt att testa miljövård och hållbar utveckling på ett nytt sätt. Naturen skyddas, men människor kan leva och utveckla sig i området så att vi fortsatt kan segla eller bygga vindkraftsanläggningar i Öresund, utan att det går ut över naturen eller den biologiska mångfalden.

Detta innebär att samhället kan testa ny kunskap och praxis när det gäller hållbar hantering av förhållandet mellan människa och natur – vilket kan ge en helt ny interaktion mellan människor och natur, där vi lever med varandra.

Tyvärr är det inte fallet i dag. För mycket överflödigt avloppsvatten släpps ut från både Danmark och Sverige, och även om det nu har satts stopp för ny sandsugning i Öresund löper de nuvarande tillstånden fram till år 2025.

Vi har redan sett konsekvenserna av sandsugningen i Helsingör. Här har stora områden förstörts, som tidigare fungerade som grogrund för både musslor och fisk. Detta har lett till en kraftig nedgång i fisk och tumlare i de drabbade områdena, som tidigare tillhörde de rikaste i Danmark och Sverige. Detta har också orsakat stora skador på fisket.

Därför bör vi också omedelbart titta på möjligheten att stoppa sandsug innan de nuvarande tillstånden löper ut 2025, till exempel genom att erbjuda företag alternativa utvinningsplatser som ersättning. Detta kan ha en mycket positiv inverkan på naturområdet i Öresund. På samma sätt måste vi hitta alla sätt att begränsa utsläpp av avloppsvatten.

Öresundsområdet har mycket att erbjuda. Men det är brådskande om vi ska bevara de unika naturvärdena i Öresund. Så låt oss nu se hur vi gemensamt kommer igång. Danmark och Sverige tillsammans!


Niels Paarup-Petersen, Riksdagsledamot Centerpartiet (C)
Martin Lidegaard, Folketingsledamot Radikale Venstre (RV)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs mer i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE