Debatt

Arbetsmarknaden är i behov av en förändring

Replik från Egenanställningsföretagens Branschorganisation om situationen på arbetsmarknaden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arbetsmarknaden har förändrats mycket de senaste åren. Därför är det även nödvändigt med ett nytt arbetsmarknadsavtal med målet att hitta former för att kunna organisera en arbetsmarknad där trygghet, flexibilitet och andra mänskliga behov kan verka i symbios, skriver debattören.
Arbetsmarknaden har förändrats mycket de senaste åren. Därför är det även nödvändigt med ett nytt arbetsmarknadsavtal med målet att hitta former för att kunna organisera en arbetsmarknad där trygghet, flexibilitet och andra mänskliga behov kan verka i symbios, skriver debattören.

DEBATT

REPLIK. Pia Juhlin Åstrand tar upp den viktiga frågan om trygghet för de människor som arbetar på den moderna uppdragsbaserade arbetsmarknaden.

Genom att resonera utifrån en obsolet historisk kontext blir hennes slutsatser enögda och banala.

Pia Juhlin Åstrand resonerar utifrån industrialismens institutioner, fackföreningar och arbetsgivarföreningar, och deras sätt att organisera och definiera arbetsmarknaden. Istället bör hon utgå ifrån för den moderna arbetstagarens mänskliga behov och värderingar.

Allt färre arbetstagare tar för givet i dag att acceptera den psykosociala arbetsmiljöproblematik som bor i tillsvidareanställningar, och som har sitt ursprung i kravet på lojalitet och att lyda den bestående överheten.

Villkoret tar effektivt död på möjligheten för människor att låta sig styras av sin inre motivation.

Möjligheten att kunna styras av sin inre motivation till skillnad från att styras av yttre motivation, det vill säga att agera på order av någon annan, är en av förklaringarna till att företagare inte upplever samma psykosociala arbetsmiljöproblem som arbetstagare.

Den psykosociala arbetsmiljön är en av vår tids stora dolda folksjukdomar. Detta styrks av Arbetsmiljöverkets ”Rapport Arbetsskador 2019” som slår fast att 40 procent av de anmälda arbetssjukdomarna beror på sociala och organisatoriska faktorer.

De flesta människor ser sig själva alltså inte i dag som produktionsenheter på arbetsmarknaden som utbyter sin tid mot ekonomiska medel för överlevnad. Många arbetstagare har högre krav än så vad arbetet skall ge i utbyte och hur arbetet ska påverkar ens livssituation.

Därför behövs ett nytt arbetsmarknadsavtal med målet att hitta former för att kunna organisera en arbetsmarknad där trygghet, flexibilitet och andra mänskliga behov kan verka i symbios.

Därför föreslår jag:

  • Tillsätt en bred tvärvetenskaplig utredning som får i uppdrag att ta fram konkreta förslag hur trygghet, flexibilitet och andra mänskliga behov kan verka i symbios på arbetsmarknaden.
  • Modernisera arbetstagarbegreppet genom att tillåta en högre grad av självständighet för arbetstagaren för att befrämja att arbetstagare kan styras av inre motivation.
  • Högre krav på efterlevnad av kriterierna i Inkomskattelagen för att kunna anses vara företagare. Nolltolerans mot falska företagare för att på så vis skydda att arbetstagare som arbetar på den uppdragsbaserade arbetsmarknaden får enskilt bära arbetets alla risker.


Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagens Branschorganisation


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Arbetsmarknad

LÄS VIDARE

DEBATT Hur mycket flexibilitet klarar vårt samhälle?

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitik

Bemanningsföretagen

Arbetsmiljö