Löfvens energipolitik har misslyckats

M och KD: Utan stabil elförsörjning hotas svenska jobb och välfärd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-07-05

Kris efter kris drabbar svensk energiförsörjning. Nu hotas delar av Sverige att släckas ner mitt under semestern på grund av akut effektbrist. Socialdemokraternas energipolitik med Miljöpartiets osunda inflytande äventyrar den svenska elförsörjningen, skriver Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD).

DEBATT. Sverige är ett modernt industriland med ett av världens mest ambitiösa klimatmål. Våra stora företag lyckas kombinera företagsamhet med innovation på ett sätt som inspirerar hela världen. Det skapar svenska jobb och det bidrar till den globala omställningen.

Men ska Sverige som land kunna leda klimatomställningen krävs en omfattande elektrifiering. Våra industrier behöver på sikt gå från fossildrivet till eldrivet. Den elen måste vara ren, och den måste vara tillgängligt. Här har Sverige stora problem i dag.

Förra året larmade flera svenska företag om att de inte kunde anställa som de planerat för att de inte kunde få den el de behövde. Bakgrunden var att lokal elproduktion stängts, elnäten inte räckte till och att kärnkraft avvecklats. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tvingades ta till akuta krisåtgärder för att avvärja de omedelbara hoten mot elsystemet.

Nu är krisen här igen. I södra Sverige blir elsystemet allt mer ansträngt och det spekuleras om att företag och hushåll kan komma att drabbas av allvarliga elavbrott.

Elkrisen är så svår att energibolaget Uniper har startat det oljeeldade kraftverket i Karlshamn. Det är en åtgärd som vanligtvis bara görs under riktigt kalla vinterdagar – inte stekheta sommardagar. Det är ett uppseendeväckande misslyckande.

Vi ser också en stor skillnad i pris över Sverige. I torsdags kostade elen tidvis 17 gånger så mycket i Lund jämfört med Luleå. I fredags tio gånger så mycket.

För att avvärja att delar av Sverige släcks ner har staten dessutom tvingats vidta nya krisåtgärder: Kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 startas tidigare än beräknat efter ett planerat underhåll. Reaktorn måste tas i bruk för att elsystemet ska fungera. Vårt gemensamma krav att Sverige ska fortsätta driva Ringhals 1 – som regeringen vill stänga den sista december – är kvar.

Akuta problem ska avvärjas, men det är uppenbart att dessa akuta problem är en konsekvens av en otillräcklig politik. Denna gång till en mycket dyr prislapp. Regeringen saknar en strategi för att få kontroll över situationen – och avfärdar diskussioner om en fortsatt drift av Ringhals 1. Reaktorn räddar alltså elsystemet för att den råkar finnas kvar, inte för att regeringen planerat för det.

Utöver krisåtgärder och oljeeldade kraftverk har Sverige därtill tvingats importera el från länder med betydligt smutsigare elproduktion. I veckan importerades el från Litauen, som i sin tur får sin el från Ryssland. Ett land som nästan uteslutande producerar el med hjälp av kol, olja och gas.

Det vi nu ser är en konsekvens av Socialdemokraternas och Stefan Löfvens energipolitik. Det görs ingen analys över vilka effekter det får för elmarknaden när kärnkraften i södra Sverige stängs ute, eller vad det i sin tur får för effekter för företag och hushåll.

Med fler kärnkraftsreaktorer i drift hade den här typen av kris kunna avvärjas. Att regeringen dessutom tryckt bort viktig lokal elproduktion och inte säkerställt en långsiktigt hållbar elnätsreglering har gett stora problem. Svensk energipolitik som skulle vara långsiktig och stabil har blivit till kriser och krisåtgärder.

Det är en sak att Sverige får problem under kalla vintrar, men anmärkningsvärt mitt i sommaren. Samtidigt som elproduktion och elnät är eftersatt vill regeringspartierna elektrifiera fordonsflottan. Med den här regeringens energipolitik är en sådan vision inte realistisk. Moderaterna och Kristdemokraterna vet att det kommer krävas både elproduktion och ett stabilt elnät.

Den svenska energipolitiken har misslyckats under Socialdemokraterna och Miljöpartiets ledarskap. Moderaterna och Kristdemokraterna är fortsatt redo att återuppta förhandlingarna om en ny energiöverenskommelse i Sveriges riksdag.

Med en annan politik hade vi sluppit de problem vi nu ser. Det skadar Sverige som industriland – utan en trygg och stabil elförsörjning hotas svenska jobb och välfärd.


Ulf Kristersson, partiledare (M)
Ebba Busch, partiledare (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.