Debatt

Populismen har tagit sig in i domstolarna

Debattörerna: Vi ser ett växande förakt för oss försvarsadvokater

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT, BLOCK ADVOKATER, KRIM ADVOKATER, ADVOKATBYRÅN THOMAS BODSTRÖM
Vi menar att rättssamhället för närvarande attackeras av en alltmer tilltagande populism. Konsekvensen blir en misstro mot rättsväsendet – och ett växande advokatförakt, skriver elva advokater.

DEBATT. På senare tid har försvarsadvokatens agerande på sociala medier, under förundersökningen och i rättssalen diskuterats i medierna. Advokatrollen är en viktig beståndsdel av rättssamhället och ska som sådan granskas. Bedrägligt beteende är en nödvändig debatt som vi välkomnar.

Men det här är bara en aspekt av de förskjutningar i rättssamhället som håller på att ske. Vi menar att rättssamhället för närvarande attackeras av en alltmer tilltagande populism.

Det oroar oss

  • att godtyckliga, ogrundade åsikter gällande brott och straff snabbt får fäste och gehör hos politiker, media och allmänhet.

  • att det smugit in en ton i rättssalen som är mindre saklig och mer färgad av personligt tyckande.

  • att domstolarna förordnar advokater utan hänsyn till specialisering och erfarenhet.

  • att samtliga aktörer inom rättskedjan ibland har svårt att hänga med och hantera utvecklingen.

  • att man som konsekvens därav söker enkla lösningar – eller ignorerar problemet.

Populismen innebär en kraftig förenkling av avancerade juridiska ställningstaganden. Konsekvensen blir en misstro mot rättsväsendet. Från vårt perspektiv skymtar ett växande advokatförakt.

Utvecklingen är oroväckande. Det krävs en förändring och förbättring i alla led för att återetablera och bevara förtroendet för rättssamhället.

Domaren har ansvaret för god ordning i rättssalen och ska leda processen på ett sätt som inte går ut över rättssäkerheten.
Åklagaren ska vara objektiv och föra statens talan neutralt och sakligt.
Polisen ska arbeta utifrån objektiv grund. Polisen måste ta hänsyn till advokaten som bevakare av individens mänskliga rättigheter.
Försvarsadvokaten ska med integritet tillvarata klientens intressen fullt ut oavsett vem den är eller vilket brott den är misstänkt för. Advokaten är skyldig att följa god advokatsed. Alla Sveriges advokater är medlemmar i Advokatsamfundet. I den utsträckning som en advokat bryter det etiska regelverket ska advokaten anmälas och få en disciplinpåföljd.

Vi önskar en kompetenssäkring hos samtliga aktörer i rättssamhället. Vad gäller försvarsadvokaten är vårt förslag följande.

  • En advokat ska ha arbetat med brottmål under minst två år för att som offentlig försvarare kunna anförtros uppdrag av svårare karaktär.

  • Det ska införas en brottmålsnämnd som licensierar för försvararuppdraget lämpliga advokater avseende mer komplicerade mål, det vill säga brottmål med straffminimum om två års fängelse.

  • Advokatsamfundet ska utöva en mer proaktiv och utvecklad tillsyn över advokaternas etiska ageranden och utdöma mer kännbara disciplinpåföljder

  • Särskilda brottmålsdagar ska införas och genomföras kontinuerligt där representanter från hela rättskedjan ska ingå för utökad förståelse och effektivitet.

Hela samhället vinner på att värna den kompetente försvarsadvokaten. Försvararyrket är ett hantverk som kräver erfarenhet genom processande i domstol. Den nyblivna försvarsadvokaten behöver och ska få handledning av erfarna och skickliga advokater. Att försvara en människa är ett av de viktigaste uppdragen i samhället.

Tilliten till rättsstaten och rättssystemet är ett fundament i samhället och måste skyddas. Samtliga aktörer inom rättskedjan har ett gemensamt ansvar att värna allmänhetens tilltro till rättssamhället.

Den enskilde advokaten måste kunna garantera – och Advokatsamfundet måste kunna säkerställa – att arbetet utförs med hög yrkesskicklighet och specialisering i enlighet med de etiska reglerna. Allt med ett motto: skydda individens grundläggande rättigheter.


Sabina Böö, advokat
Annika Nisser, advokat
Louise Gunvén, advokat
Lotta Wirén, advokat
Ghita Hadding Wiberg, advokat
Felek Kartal, advokat
Ulrika Borg, advokat
Petra Eklund, advokat
Frida Wallin, advokat
Fredrik Åkerblom, advokat
Fabian Wennergren, advokat


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott

Populism