Släpp in SD i skolorna och våga ta debatten

Debattören: Rektorerna kväver ungdomsförbunden och utbildningsministern tittar på

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att utestänga alla politiska ungdomsförbund från landets skolor är fel sätt att möta problemet. Släpp i stället in alla ungdomsförbund. Låt oss ta debatten i stället för att döda den, skriver  Andrea Törnestam, SSU:s förbundssekreterare.
Att utestänga alla politiska ungdomsförbund från landets skolor är fel sätt att möta problemet. Släpp i stället in alla ungdomsförbund. Låt oss ta debatten i stället för att döda den, skriver Andrea Törnestam, SSU:s förbundssekreterare.

DEBATT. När jag gick med i SSU utgjorde skolbesök för att träffa elever och prata om politik en stor del av verksamheten. Vi hade väldigt många spännande diskussioner med elever. Ibland behövde elever bara få veta att SSU fanns och vilka aktiviteter vi erbjöd för att de skulle gå med.

Men 2010 hände det något, plötsligt nekades SSU och de andra förbunden tillträde till skolorna i en omfattning vi inte upplevt tidigare. Sambandet med Sverigedemokraternas inträde i riksdagen var tydligt.

Sedan 2010 har situationen förvärrats i takt med att Sverigedemokraterna vuxit och tagit plats i allt fler kommuner. Nuförtiden är det i regel inte möjligt för ungdomsförbunden att anordna skolbesök. Skolorna som möjliggör skolbesök är undantagen.

Jag förstår att det inte var en enkel sits för landets rektorer att hantera kraven på likabehandling av partierna som sitter i riksdagen. Sverigedemokraterna är ett parti som startades av nynazister.

Men att utestänga alla politiska ungdomsförbund från landets skolor är fel sätt att möta det problemet. Släpp i stället in alla ungdomsförbund. Låt oss ta debatten i stället för att döda den. Facebook och Twitter där fake news, hot och hat sprids kan inte vara enda arenan för unga att diskutera politik.
Kärnan i ungdomsförbunden är att vara en samlingsplats för unga som delar samma värderingar och idéer om hur samhället ska formas. Moderpartierna har för höga trösklar i sina verksamheter, som mest fokuserar på kommunala och interna beslutsprocesser. Det är lite för tråkigt, för formellt och för många äldre för att kunna locka unga som är helt nya i politiken.

Ungdomsförbunden har en central roll i vårt demokratiska system, det är vi som samlar och skolar unga generationer som sedan kan ta plats i moderpartierna. Det är därför inte förvånande att flera partiledare och lokala företrädare påbörjade sina politiska banor i ungdomsförbunden.

Vi ser i dag hur partierna krymper, andelen som har politiska uppdrag minskar och ungdomsförbunden har svårt att växa. Vårt demokratiska system förutsätter att det finns personer som är beredda att representera sina grannar, sina väljare och vårt land. I en tid då hatet mot politiker har normaliserats behöver vi öka engagemanget, inte försvåra det.

Enligt SCB finns det över 35 000 förtroendevalda politiker i Sverige, men de blir allt färre och allt äldre. Var ska nästa generation politiker komma ifrån? SSU ser att vi och de andra ungdomsförbunden har en viktig roll att fylla. Vi har därför höga krav på oss själva att utvecklas. Men det personliga mötet är oslagbart för att väcka engagemang hos unga som inte vet hur de ska få utlopp för sina åsikter och värderingar.

Sveriges rektorer måste inse att skolan inte kan stänga sig och därmed alla elever ute från det demokratiska och partipolitiska. Det räcker inte med hänvisningar till samhällslärare som lyfter “frågan” eller att bjuda in oss var fjärde år när det är val. Demokratin kräver mer än så och sker mellan valen.

För två år sedan ändrade regeringen och utbildningsminister Anna Ekström i skollagen, kraven på likabehandling och objektiva kriterier för vilka som släpps in i skolan skärptes. Konsekvensen blev dessvärre att fler rektorer stänger ute alla förbunden med konsekvensen att ungdomsförbunden sakta kvävs med färre och färre engagerade. Nu kräver vi i stället att Anna Ekström agerar och lagen ändras så att skolorna måste släppa in ungdomsförbunden.


Andrea Törnestam, SSU:s förbundssekreterare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE