Våldtäktskulturen på film smittar våra unga

Debattören: Sambandet mellan sexism i filmer och i verkligheten har sällan varit tydligare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2017-11-22 | Publicerad 2017-10-24

Låt kvinnors berättelser bli startpunkten för en avveckling av den sexism och våldtäktskultur som råder både inom och utanför filmbranschen, skriver Stephanie Thögersen.

DEBATT. Att så många har överseende med våldtäktskulturen inom film och tv-serier och samtidigt fullständigt tappar hakan när samma sexism visar sig pågå bakom kameran är märkligt.

Som om drömfabrikens filmatiserade fantasier inte skulle ha med verkligheten att göra, utan existerade i en parallell värld. Kultur och film gör inte det. Det är själva poängen.

Därför är det dags att vi börjar prata om vems blick som återskapas, vems drömmar, föreställningar och förväntningar som får utrymme på film och i kulturen i stort.

Sällan har sambandet mellan sexism på film och i verkligheten manifesterats så tydligt som nu. Weinstein-gate visar varför vi måste prata om sexism i filmbranschen. Om frånvaron av kvinnor i ledande positioner, stympade kvinnoporträtt och en manlig blick. Det skulle kunna bli ett intressant samtal.

Vi skulle kunna prata om det märkliga i att jämställdheten i Sverige trots aktiv jämställdhetspolitik i vissa avseenden tycks gå tillbaka. Om starkare könsstereotyper, skeva kvinnoideal och en ökad sexualisering.

Vi skulle kunna diskutera vad det innebär att kulturinflytandet från Hollywood är så starkt, vad som händer när dessa krafter får tillträde till våra barns drömmar och förväntningar.

Flera studier har visat hur vanligt förekommande våldtäkt är på film och att det sexuella våldet inom till exempel deckargenren de senaste åren har ökat.

De många och ofta pornografiska våldtäktsscenerna i tv-serier som ”Game of thrones” och ”Westworld” har föranlett flera debatter de senaste åren.

Författaren Katarina Wennstam har uttryckt det som att ”det finns en ohelig allians mellan våldtäktskulturen och filmindustrin” och ställt frågan om hur det kommer sig att filmbranschen älskar att gotta sig i alla dessa gestaltningar av ofrivilliga sexuella akter. 

Men skildringar av våldtäkter och övergrepp bidrar till att synliggöra förtrycket mot kvinnor kanske någon påpekar. Tyvärr verkar det vara precis tvärtom. När sexism och våldtäktsscener rutinmässigt slängs in som kittlande inslag för att dra till sig tv- och biopublikens uppmärksamhet bidrar det till en normalisering av våld mot kvinnor.

Att den estetiska skildringen av sexuella övergrepp snarare flörtar med en pornografisk blick på kvinnokroppen gör att det inte blir en berättelse om patriarkatet, utan snarare en bild av patriarkatet.

Ojämställdheten i Hollywood är ett strukturellt problem som går igen i alltifrån beslutsfattande positioner till vilka roller kvinnor och män tilldelas.

En granskning från 2015 visar att 100 procent av cheferna på filmbolag i Hollywood är män. Stockholms feministiska filmfestival granskade tidigare i år Netflix och kom fram till att 96 procent av alla filmer som utkom på streamingsajten i Sverige förra året var regisserade av män.

Vem som har makt och inflytande i filmbranschen har förstås också betydelse för vilka skildringar av kvinnor och män vi får se på film och tv.

Förra året kom en studie som visade att några av de vanligaste kategorierna för Oscarsvinnande kvinnor är att spela fru, änka och prostituerad. Motsvarande kategorier för Oscarsvinnande män är kriminell och militär. Siffrorna är förstås nedslående. Vi lever i en visuell kultur och film är en av vår samtids viktigaste uttrycksformer. Den formar oss och våra föreställningar om omvärlden.

Självklart påverkas både kvinnor och män av skildringar av sexuellt våld och stereotypa porträtt. På samma sätt som kvinnor gång på gång definieras av och påminns om våldtäktsbarheten, definieras män som förövare. 

När rörelsen #metoo nu placerat frågan om sexuellt våld i centrum av samhällsdebatten måste det också leda till verklig förändring.

Låt kvinnors berättelser bli startpunkten för en avveckling av den sexism och våldtäktskultur som råder både inom och utanför filmbranschen. Att erkänna sambandet däremellan och se kulturens betydelse är ett viktigt första steg.  


Stephanie Thögersen


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.