ÅSIKT

Lösningen kräver vidareutbildning

Replik från TCO om kompetensförsörjning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. Ylva Johanssons och Anna Ekströms artikel visar att det råder allt större konsensus om att bristen på arbetskraft är en av de största utmaningarna för tillväxt och sysselsättning i Sverige. Vi är därför glada att regeringen bjudit in till samtal om kompetensförsörjningen.

Däremot saknar regeringens politik en avgörande pusselbit för att komma till rätta med detta, nämligen möjligheten till vidareutbildning på högskolenivå för yrkesverksamma.

Orsakerna till bristen varierar från yrke till yrke, men gemensamt är att fler måste vilja utbilda sig till bristyrken och det måste bli attraktivt att stanna kvar. 

Lösningen är inte alltid att utbilda fler från grunden, eller att tro att alla arbetslösa med en åtgärd kan ta plats i bristyrken. Många yrkesverksamma kan med rätt vidareutbildning matchas mot ett bristyrke och i sin tur lämna plats åt andra på arbetsmarknaden. Det är ett sätt att använda såväl mänskliga som monetära resurser effektivt. 

Vi vill se mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken. Regeringen har valt att fokusera sina insatser på de som står längst från arbetsmarknaden. Nu är det dags att ta nästa steg och satsa på de yrkesverksammas behov av kompetensutveckling och vidareutbildning. 

Vårt förslag är att ge högskolan ett omställningsuppdrag för fler kurser på del- och halvtid, kvällstid och distans som till form och innehåll passar yrkesverksamma. Arbetsmarknadens behov ska vara styrande. Så skapar vi förutsättningar för fler att få växa och utvecklas inom sitt yrke eller växla om till ett bristyrke.


Eva Nordmark, ordförande TCO

ARTIKELN HANDLAR OM