Debatt

Ni måste rädda Skånes enda iva-ambulans

Debattörerna: Lyssna på vårdpersonalen – förläng uppdraget

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi socialdemokrater kräver att uppdraget för den befintliga iva-ambulansen förlängs så att det inte uppstår något kapacitetsglapp. Och att den nya organisationen av iva-transporter förankras med den berörda vårdprofessionen, skriver Carina Svensson och Carina Dilton.

Vi socialdemokrater kräver att uppdraget för den befintliga iva-ambulansen förlängs så att det inte uppstår något kapacitetsglapp. Och att den nya organisationen av iva-transporter förankras med den berörda vårdprofessionen, skriver Carina Svensson och Carina Dilton.

Foto: TT

DEBATT

DEBATT MALMÖ. Den borgerliga alliansen som styr Region Skåne har valt att inte förlänga uppdraget för Skånes enda iva-ambulans. Iva-ambulansen försvinner samtidigt som hotet om en tredje våg av coronapandemin ökar.

I stället ska en ny organisation för transporter av intensivvårdspatienter byggas upp. Men ingen av Skånes intensivvårdsavdelningar har fått vara med i utformningen av det nya uppdraget och nu växer kritiken både inom intensivvården och ambulanssjukvården.

Förberedelserna för den nya organiseringen har kommit igång sent och många frågetecken kvarstår, samtidigt är det tänkt att den befintliga iva-ambulansen ska avvecklas om mindre än en månad, redan den 1 maj.

Vi socialdemokrater kräver därför att uppdraget för den befintliga iva-ambulansen förlängs så att det inte uppstår något kapacitetsglapp och vi kräver också att den nya organisationen av iva-transporter förankras med den berörda vårdprofessionen.

IVA ambulansen som är stationerad i Lund utför planerade överflyttningar av intensivvårdspatienter mellan regionens akutsjukhus och även utanför Skåne. Den är specialbyggd och särskilt utrustad för att kunna flytta patienter mellan två intensivvårdsavdelningar så säkert som möjligt.

Iva-ambulansen har egen utbildad anestesipersonal som är vana vid den här typen av transporter. Från och med den 1 maj är det i stället tänkt att vanliga ambulanser helt ska ta över uppdraget. När det sker måste intensivvården i stället skicka med egen personal vid överflyttningarna. Men ingen risk och konsekvensanalys är gjord, ingen facklig samverkan har skett och de i vården som använder iva-ambulansen har inte varit delaktiga i beslutet.

Regionen håller på att köpa in nya ambulansfordon som bättre ska klara av iva-överflyttningarna och det är inte omöjligt att kapaciteten på sikt kan öka. Men det nya upplägget hastas fram och är inte förankrat med varken ambulanspersonalen eller Skånes intensivvårdsavdelningar. En rad viktiga frågor kvarstår att reda ut.

Det är i nuläget bland annat oklart hur överflyttningar av intensivvårdsbehandlade thoraxpatienter ska gå till och transportkuvöserna inom neonatal som just nu byggs om kommer inte vara klara mer än några dagar innan iva-ambulansen försvinner.

I övergången riskerar därför ett glapp att uppstå mellan två olika system vilket kan leda till onödiga patientsäkerhetsrisker.

Vi socialdemokrater anser därför att det krävs ett omtag. Det är viktigt att intensivvården inte tvingas avdela mer personal än nödvändigt till transporter, nu när Skåne kan vara på väg in i en tredje våg av coronapandemin.

Det enda rimliga i det här läget är att förlänga uppdraget för den befintliga iva-ambulansen till dess att den nya organisationen är på plats och vi vet att överflyttningarna av iva-patienter fungerar.

Det är även viktigt att vårdpersonalen involveras och får möjlighet att påverka när regionen genomför den här typen av förändringar. Allt för att undvika att patienter kommer i kläm.


Carina Svensson, andre vice ordförande i sjukhusstyrelse SUS (S)
Carina Dilton, ersättare i sjukhusstyrelse SUS och arbetar till vardags som intensivvårdsundersköterska på Thoraxintensiven (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Malmö

LÄS VIDARE

DEBATT Så har vi gjort Malmö till en mer liberal stad

ÄMNEN I ARTIKELN

Malmö

Vård & omsorg

Covid-19

Sjukvård

Lund

Skåne