Debatt

Löfven prioriterar inte mäns våld mot kvinnor

Centerpartiet: Vi kommer att driva på regeringen inför höstbudgeten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I förhandlingarna har S stretat emot och motarbetat varje miljon vi velat tillföra arbetet med att stötta brottsutsatta kvinnor. När det väl gäller visar S att det här inte är en prioriterad fråga för dem. Vi kommer fortsätta att sätta press på regeringen inför höstbudgeten, skriver Annie Lööf, Johan Hedin och Annika Qarlsson.

Foto: BJÖRN LINDAHL

DEBATT

DEBATT. Mäns våld mot kvinnor har pågått i alla tider, i hela världen. År efter år blir fler kvinnor trakasserade, hotade, misshandlade, våldtagna och mördade.

I nyhetsinslag, brottsstatistik och genom personliga vittnesmål får vi om och om igen berättat för oss att den farligaste platsen för en kvinna är hemmet. Att den farligaste personen i en kvinnas liv är en man hon har eller har haft en relation med.

I snart sju år har regeringen haft det yttersta ansvaret för att se till att rätt åtgärder kommer på plats och förverkligas. Mäns våld mot kvinnor förtjänar politisk handlingskraft i form av lagförslag, reformer och budgetanslag som angriper detta omfattande samhällsproblem i alla dess beståndsdelar, i hela kedjan från det förebyggande arbetet till åtgärder mot eftervåldet.

Där har handlingskraften lyst med sin frånvaro.

Trots att det finns många färdiga förslag som redan utretts och samlar brett stöd i riksdagen har regeringen inte lagt fram dessa som lagstiftning. Att Stefan Löfven ”ryter ifrån” och att Märta Stenevi bjuder in till samtalsseminarium räcker inte när man samtidigt inte går från ord till handling.

Centerpartiet har i budgetförhandlingarna drivit igenom ökade resurser till NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid), för att stärka deras arbete med att höja kunskapen och stötta brottsutsatta kvinnor.

I förhandlingarna har Socialdemokraterna stretat emot och motarbetat varje miljon vi velat tillföra verksamheten. När det väl gäller, så visar Socialdemokraterna med all tydlighet att det här inte är en prioriterad fråga för dem.

I dag hålls en särskild debatt om mäns våld mot kvinnor i riksdagen. Det är bra att kvinnors trygghet nu äntligen har hamnat i politikens centrum och att det finns en bred samsyn i justitieutskottet, men det får aldrig stanna där.

Centerpartiet har lagt en rad förslag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi kräver att regeringen omgående går fram med dessa konkreta förslag och visar den handlingskraft som saknats.

 1. Stärka det brottsbekämpande arbetet. Bristerna i det utredande arbetet hos Polisen och Åklagarmyndigheten måste åtgärdas och uppklaringsprocenten måste öka. Specialistkompetens om våld i nära relationer och sexualbrott ska finnas i hela landet och kompetensen behöver höjas bland dem som i sin yrkesroll kommer i kontakt med offren.
  Hanteringen av spårsäkringssatser behöver förbättras och följas i hela landet. Den som anmäler ska garanteras brottsofferstöd inom ett dygn efter anmälan.
 2. Skärp lagstiftningen. Minimi- och maxstraffet för grov kvinnofridskränkning bör höjas. Ett automatiskt kontaktförbud bör införas vid fällande dom och elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud.
  Lagen bör ses över så att anknytningspersoner får möjlighet att stanna kvar i Sverige om förhållandet upphört på grund av våld. Vi vill även kriminalisera kontrollerande beteende i nära relation, i likhet med lagstiftningen i Storbritannien.
 3. Öka kunskapen och maximera det förebyggande arbetet. Vi vill se en nollvision mot våld i nära relationer. Värderingsarbetet i förskolan och grundskolan samt sex- och samlevnadsundervisningen måste moderniseras.
  Vi vill se en utredning som tar fram förslag på proaktiva åtgärder för att avhålla personer med riskfaktorer från att utveckla ett våldsamt beteende. Vi vill även se en utredning för att kartlägga varför kvinnor som mördas har fallit igenom samhällets skyddsnät trots kontakter med myndigheter före mordet.
  Medvetenheten hos ansvariga myndigheter måste öka om våld i nära relationer inom gruppen yngre och gruppen äldre.

Redan nu kan Centerpartiet presentera en mycket viktig budgetprioritering inför förhandlingarna om höstbudgeten.

Vi kommer att driva på för ökade anslag till NCK:s livsviktiga verksamhet. Det gör skillnad på både lång och kort sikt, genom ökad kunskap och bättre träffsäkerhet i åtgärder och genom att i det akuta skedet här och nu erbjuda de kvinnor som utsätts rätt stöd och skydd.
Vi kommer även denna gång att stå på oss och pressa regeringen framåt i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är upp till bevis för regeringen att visa att man tar de senaste veckornas vrål från samhället på allvar.


Annie Lööf, partiledare (C)
Johan Hedin, rättspolitisk talesperson (C)
Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Dödade kvinnor

LÄS VIDARE

DEBATT Våldet förvärras med gemensam vårdnad

ÄMNEN I ARTIKELN

Dödade kvinnor

Centerpartiet

Annie Lööf

Annika Qarlsson

Stefan Löfven

Märta Stenevi

Socialdemokraterna