Låt våra hemlösa få bo på de tomma hotellen

Debattörerna: Lär av London i pandemin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Genom att hyra hotellrum som stod tomma till följd av pandemin har styret i London ordnat boende på till cirka 1 700 akut hemlösa. Vi föreslår Sverige tar fram en liknande strategi, skriver forskarna Elsa Karlsson, Anna Klarare, Elisabet Mattsson och Johan Vamstad.
Genom att hyra hotellrum som stod tomma till följd av pandemin har styret i London ordnat boende på till cirka 1 700 akut hemlösa. Vi föreslår Sverige tar fram en liknande strategi, skriver forskarna Elsa Karlsson, Anna Klarare, Elisabet Mattsson och Johan Vamstad.

DEBATT. Covid-19 pandemin är en kris som påverkar samhällen i hela världen. Det är en utmanande tid för alla, men för socialt utsatta grupper, så som personer i hemlöshet, blir situationen ännu mer ohållbar.

Det finns ingen samlad tillförlitlig statistik över hur många personer som lever i hemlöshet i Sverige. Det senaste försöket till kartläggning gjordes av Socialstyrelsen år 2017 och visar att över 33 000 personer är hemlösa i vårt välfärdssamhälle. Av dessa lever cirka 6 000 personer i akut hemlöshet.

Dessa siffror skulle vara ännu högre om landets samtliga socialtjänstförvaltningar besvarat Socialstyrelsens enkät (20 procent avstod) och om asylsökande, papperslösa och socialt utsatta EU-medborgare inkluderats i kartläggningen.

Personer som lever i akut hemlöshet är hänvisade till akutboenden, härbärgen, jourboenden eller motsvarande för att hitta en trygg plats att övernatta på. Under pandemin har det blivit allt svårare att hitta en sovplats då flera härbärgen och akutboenden har tvingats dra ner på sina platser eller till och med stänga.

Vi menar att regeringens och kommunernas insatser för att mildra effekterna av pandemin i liten utsträckning har inkluderat dessa verksamheter och de som är beroende av dem. I stället har fokus avseende insatser varit att stödja olika näringar och verksamheter för medborgare i samhällets mittfåra.

Vi anser att Sverige kan dra lärdom av Storbritannien. Redan tidigt i pandemin ordnade London stad (Greater London Authority) tillsammans med civilsamhällesorganisationer hotellrum till personer i akut hemlöshet.

Genom att hyra hotellrum som stod tomma till följd av pandemin, har London stad hitintills ordnat boende på 14 hotell till cirka 1 700 personer i akut hemlöshet.

De samarbeten som etablerats mellan civilsamhällesorganisationer och myndigheter har möjliggjort att London stad lyckats samla alla nödvändiga hjälpinsatser till hotellen. Därmed har hotellgästerna, förutom en trygg sovplats, även fått måltider, medicinsk hjälp och andra viktiga stödinsatser på plats. Målsättningen är att personerna inte ska hamna ute på gatorna igen.

Mot bakgrund av detta föreslår vi ett stödpaket riktat till personer som lever i akut hemlöshet: Ta fram tillfälliga boendelösningar genom att översätta och tillämpa erfarenheterna från Storbritannien i en svensk kontext.

I Sverige står många hotellrum tomma till följd av pandemin. Några hotellkedjor har redan tvingats i konkurs.

Om svenska staten i samarbete med landets kommuner, regioner och civilsamhällesorganisationer skulle ta efter en liknande strategi som Storbritannien, så skulle det vara en stor hjälp för personer tvingas leva på gatan samtidigt som det skulle ge intäkter till hotellen.

Täta samarbeten mellan kommuner, regioner och civilsamhället är avgörande för att kunna utforma och erbjuda adekvata stödinsatser direkt på plats på hotellen. Det långsiktiga målet i Sverige bör, som i Storbritannien, vara att personer i akut hemlöshet inte ska hamna tillbaka ute på gatorna igen.

Covid-19 pandemin prövar och utmanar våra samhällsstrukturer. Den visar vilka vi verkligen är, hur starkt vårt välfärdssamhälle är och hur väl våra offentliga skyddsnät fungerar.

Detta återspeglar sig i hur vi klarar av att ge stöd och omfatta även samhällets utsatta grupper i gemensam solidaritet under den utbredda och omfattande samhällskris som pandemin innebär.


Elsa Karlsson
Anna Klarare
Elisabet Mattsson
Johan Vamstad
Forskargruppen Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE