Vi blev alla sexuellt utnyttjade som barn

Debattörerna: Varför anser lagen att tre av oss har del av ansvaret för övergreppen?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har alla fyra blivit sexuellt utnyttjade av vuxna män mot betalning. För en av oss läggs ansvaret där det ska vara – på förövaren. För oss andra tre säger lagstiftningen ett vi själva har ett visst ansvar för övergreppen. Alla under 18 år måste få ett likvärdigt skydd, skriver Gabriella Kärnekull Wolfe, Cassandra Hedberg, Saga Brodersen och Flo Fermelin.
Vi har alla fyra blivit sexuellt utnyttjade av vuxna män mot betalning. För en av oss läggs ansvaret där det ska vara – på förövaren. För oss andra tre säger lagstiftningen ett vi själva har ett visst ansvar för övergreppen. Alla under 18 år måste få ett likvärdigt skydd, skriver Gabriella Kärnekull Wolfe, Cassandra Hedberg, Saga Brodersen och Flo Fermelin.

DEBATT. På bilderna syns vi som skriver den här texten som barn. Vi har alla fyra blivit sexuellt utnyttjade av vuxna män mot betalning. Alla fyra har fått sina kroppar använda för en vuxens njutnings skull, och alla fyra har sedan dess utvecklat posttraumatiska stressyndrom, dissociativa problem och självmordstankar.

Men ett av barnen skiljer ut sig. För ett av barnen läggs ansvaret där det ska vara - på förövaren. För de andra tre barnen säger lagstiftning ett de själva har ett visst ansvar för övergreppen.

Förra veckan tog regeringen emot betänkandet “Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar”. Ett av de förslag som utredningen lägger fram är att utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling ska ges ett minimistraff på sex månaders fängelse.

Bestämmelsen rör i praktiken barn mellan 15 och 17 år och det nya förslaget är bättre än dagens minimistraff på två veckors fängelse, men om man tittar på skyddet för barn under 15 år är skillnaden enorm. Där föreslås samma handling beläggas med tre års fängelse.

Utredningen föreslår dessutom ytterligare strafflättnad för den vuxna förövaren om barnet är ”nära 18 års ålder” eftersom övergreppet då föreslås bedömas som ”mindre grovt”.

Det är dags att Sverige ger alla barn under 18 år ett likvärdigt skydd från sexuellt utnyttjande och exploatering.

Vi som skriver under den här artikeln vill att brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling tas bort. I stället ska det rubriceras som våldtäkt mot barn med påföljd därefter. 

Sedan 2005 har Sverige en särskild bestämmelse om våldtäkt mot barn. Syftet är att skydda barn och ungdomar mot att utnyttjas i sexuella sammanhang.

Anledningen till att endast barn upp till 15 år skyddas från alla former av sexuella handlingar är att lagstiftaren inte vill att barn över 15 ska hindras från att utforska sin sexualitet.

Detta håller vi med om. I äldre tonåren börjar barn att utveckla en sexualitet och ska också ha rätt att göra det.

Men att bli köpt för sexuella handlingar kan inte anses vara en del av tonåringars sexualitet.

Den utredning som kom förra veckan lyfter fram att “ungdomar som utnyttjas i prostitution ofta har symtom på ångest, depression, posttraumatisk stress, dissociation, ilska, sexuella bekymmer samt bristande vuxenkontakter och svårt att sätta gränser i jämförelse med andra ungdomar”.

Människohandelsutredningen från 2016 visade dessutom att de sexuella handlingar som köpare efterfrågar av unga offer generellt sett är av ett mer hänsynslöst slag. Skälet till detta är att de unga som säljer sex har betydligt svårare att sätta gränser än vuxna.

Vid införandet av brottet våldtäkt mot barn var det främsta argumentet för bestämmelsen att barn inte kan sätta gränser mot vuxna och därför riskerar att utnyttjas, oavsett eventuella uttryck om frivillighet.

Exakt samma faktorer lyfts fram som framträdande för barn som utnyttjas genom köp av sexuella handlingar.

Om de inte kan uttrycka sin fria vilja – varför straffbeläggs utnyttjandet av dem med ett så mycket lägre straff än den för utnyttjandet av barn bara något år yngre? En grundläggande juridisk princip är att gärningar av liknande karaktär ska straffas lika, men här är det uppenbarligen inte så.

Barnkonventionen ger inget utrymme för gradering av barns rättigheter – alla barn är just barn upp till 18 års ålder.

Inte bara fjortonåringen i bild har rätt till lagens fulla skydd, utan även femtonåringen, sextonåringen och sjuttonåringen. Alla fyra har hänsynslöst utnyttjats och alla fyra har fått bära svåra konsekvenser av det. Alla fyra förtjänar att få sina övergrepp rubricerade med det ord som historiskt sett har reserverats för de allvarligaste sexualbrotten: våldtäkt.


Gabriella Kärnekull Wolfe, överlevare av kommersiell sexuell exploatering som barn, grundare av #Intedinhora och projektledare på Child10 med fokus på opinionsbildning och politisk påverkan
Cassandra Hedberg, överlevare av kommersiell sexuell exploatering som barn och ordförande för #Intedinhora
Saga Brodersen, överlevare av kommersiell sexuell exploatering som barn och styrelseledamot i #Intedinhora
Flo Fermelin, överlevare av kommersiell sexuell exploatering som barn och medlem i #Intedinhora


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE