ÅSIKT

Ta chansen Strandhäll – hjälp de sjukskrivna

L-debattörer: För alla patienters skull bör sjukvården ansvara för sjukförsäkringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Claudio Bresciani / TT / Johnér
De ökande sjukskrivningarna liknar en gordisk knut – ett betungande och invecklat problem, men ett problem som förvånansvärt nog enkelt kan lösas genom en drastisk åtgärd: om sjukvården får ansvaret för sjukförsäkringen slipper patienten hamna mellan stolarna, skriver debattörerna.

DEBATT. Sjukskrivningarna ökar i Sverige. De innebär att människor lider, men detta går även ut över människors hushållsekonomi och över vår gemensamma kassa. För samhällsekonomin är de ökande sjukskrivningstalen ett bekymmer som äter upp reformutrymmet för sjukvård och omsorg.

Vi har med andra ord mycket att vinna på att minska sjukskrivningarna, men i stället utestängs människor i dag från arbetslivet helt i onödan. De får sina liv delvis tömda på innehåll, eftersom deras rehabilitering inte innehåller det samarbete mellan sjukvård och socialförsäkring den kräver. 

Den som blir sjuk hamnar i dag i två parallella system, eftersom landsting och regioner styr sjukvården, medan staten kontrollerar sjukskrivningarna genom Försäkringskassan. Sjukvården bedömer hälsa, skriver sjukintyg och ansvarar för behandling, men saknar i dag ekonomisk drivkraft att få tillbaka människor i arbete.

En invånare som blir sjuk måste alltså ha kontakt med flera parter, samtidigt som dialogen mellan sjukskrivande läkare och Försäkringskassan som betalar ut sjukförsäkring ofta anses som bristfällig av samtliga parter.

Ibland sjukskrivs människor för kort tid, men oftast passiviseras vi för länge, eftersom väntan på sjukvård är lång och rehabiliteringen i vårt land är satt på undantag.

De ökande sjukskrivningarna liknar en gordisk knut – ett betungande och invecklat problem, men ett problem som förvånansvärt nog enkelt kan lösas genom en drastisk åtgärd: om sjukvården får ansvaret för sjukförsäkringen slipper patienten hamna mellan stolarna.

En sådan lösning kopplar ihop sjukskrivning med behandling, och ställer dessutom tydligare de samhällskostnader vi har för sjukskrivning mot våra gemensamma kostnader för andra sjukvårdsinsatser. 

I Liberalernas nationella sjukvårdsgrupp vill vi att landsting och regioner helt tar över ansvaret för sjukskrivningar. Liberalerna har länge föreslagit ökad samfinansiering mellan just sjukvård och Försäkringskassa. Liberalernas Bo Könberg drev frågan, inte minst under sin tid som minister för sjukvård och socialförsäkringar, men tyvärr valde S-regeringen Persson att avstanna arbetet.

Vi är inte ensamma om vår ståndpunkt. Även Läkarförbundet anser att det är bättre att använda skattebetalarnas pengar till rehabilitering, operationer och behandlingar, hellre än till utdragen sjukskrivning. S-styrda Kalmar landsting håller också med – även de har föreslagit att landstinget bör ta över sjukskrivningsansvaret.

Vid den nyligen genomförda regeringsombildningen gavs socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ansvar för hälso- och sjukvården.

Att samla socialförsäkring och sjukvård i en enda ministerportfölj ger Annika Strandhäll möjlighet att slutföra den reform som påbörjades av Bo Könberg. Hon får möjligheten till en enkel lösning på ett svårt problem – chansen att lösa den gordiska knuten. 

Vi är övertygade om att sjukvården måste få ansvaret för sjukförsäkringarna, och vi hoppas att sjukvård och socialförsäkring kan närma sig varandra när de nu läggs under samma minister. Därför håller vi tummarna för att Annika Strandhäll tar vara på sina nya möjligheter och lyssnar på Liberalerna, på Läkarförbundet och på sina kollegor i Kalmar, istället för att ägna sig åt destruktiv jakt på privata vårdgivare och valfrihet för patienterna.

Vår gemensamma ekonomi skulle vinna på om sjukvården gavs större ansvar för sjukskrivningar. Framför allt behöver vårt lands sjuka en sammanhållen sjukvård och sjukförsäkring.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd Stockholm, ordförande Liberalernas välfärdskommission (L)
Lina Nordquist, regionråd Uppsala (L)
Jonas Andersson, regionråd Västra Götaland (L)
Sarah Karlsson, landstingspolitiker Västernorrland (L)
Magnus Liljegren, landstingspolitiker Stockholm (L)
Samtliga ledamöter av Liberalernas nationella sjukvårdsgrupp

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.