Köp inte piratkopiorna – de kan vara farliga

Debattörerna: Varje år förlorar svenska företag 17, 1 miljarder på kriminaliteten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svenska företag förlorar 17,1 miljarder kronor varje år på piratkopiering. Det kanske allvarligaste problemet har vi bara sett början på. Piratkopierade produkter – till exempel läkemedel – kan vara direkt farliga, skriver Peter Strömbäck och Charlotte Svensson.
Svenska företag förlorar 17,1 miljarder kronor varje år på piratkopiering. Det kanske allvarligaste problemet har vi bara sett början på. Piratkopierade produkter – till exempel läkemedel – kan vara direkt farliga, skriver Peter Strömbäck och Charlotte Svensson.

DEBATT. Svenska företag förlorar 17,1 miljarder kronor varje år på piratkopiering, visar en studie som gjorts av OECD på uppdrag av Patent- och registreringsverket.

Intäkter som hade kunnat komma svenska företag till del och hade kunnat investerats i ökad tillverkning i Sverige.

Vissa typer av brottslighet mot företag är spektakulära och väcker stor uppmärksamhet, andra typer sker i det tysta utan att företagen själva kanske någonsin märker det.

En av de största kriminella marknaderna i världen är piratkopiering, något som sker i nästan alla branscher och åsamkar svenska företag stor skada trots att vi sällan talar om det.

Men det kanske allvarligaste problemet med piratkopiering har vi bara sett början på. Piratkopierade produkter – till exempel läkemedel – kan vara direkt farliga för patienten.

Vem vet vad fuskläkemedlen egentligen innehåller? Och även om de inte skulle vara direkt farliga, hur mycket oersättlig tid förlorar inte patienten på att genomgå en verkningslös behandling? 

Piratkopierade leksaker – till exempel gosedjur – är en annan typ av produkt som är direkt farliga för barnen. Det kan handla om allergier eller kvävningsrisk av delar som lossnar från leksaken.

Och det är ju också väldigt sällan vi stöter på miljömärkningar på piratkopior, trots att tillverkningen inte sker på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vår miljö har inte råd med fusk.

Enligt OECD:s och Tullverkets siffror är läkemedel och leksaker de vanligaste produkterna som stoppas vid import till EU. Andra produkter som ofta piratkopieras är parfym, kosmetika, kläder och bildelar.

Under pandemin har också handel vuxit sig stark med piratkopierad personlig skyddsutrustning, munskydd och testkit för covid-19.  

Hur når då dessa piratkopierade produkter konsumenten? Vanligaste vägen är faktiskt fortfarande paket på posten. Så mycket som 60 procent av produkterna skickas på post, efter att de beställts på nätet.

En annan väg är att du själv köper dem direkt av någon som säljer, utan att du reflekterat över vilka intressen du faktiskt stödjer. 

Därför vi vill uppmana till ett fokuserat arbete med att skydda företagen, konsumenterna, invånarna och samhället mot alla de negativa konsekvenser som piratkopiering medför.

Företag och privatpersoner som tar fram viktiga uppfinningar, nyskapande design, unika varumärken eller skapar musik och litteratur ska veta att deras arbete har ett effektivt skydd och att myndigheter samarbetar för att göra det så svårt som möjligt för de som försöker stjäla andras idéer och arbete.

Det ska vara lika oacceptabelt att stjäla någons varumärke, design, musik eller patent som det är att stjäla någons bil, båt eller pengar.

Tid, arbete, tänkande och resurser som satsas av företag ska aldrig gynna de som stjäl andras idéer och uppfinningar.

För att Sverige även i framtiden ska ligga i framkant vad gäller forskning och innovation är det viktigt att företagen vet att deras immateriella tillgångar och rättigheter är skyddade mot all form av intrång från brottslig verksamhet.

Berörda myndigheter och organisationer behöver inte bara fortsätta arbetet med att informera konsumenter om riskerna med att köpa piratkopierade produkter.

Lagstiftaren behöver ställa hårdare krav på e-handelsplattformar, betalningsförmedlare och andra mellanhänder. De behöver säkerställa att de inte säljer piratkopior, transporterar dessa eller förmedlar betalningar åt kriminella.

Näringsliv, staten och organisationssfären behöver samverka mer för att sprida information och kunskap om piratkopieringens skadliga verkan på vårt samhälle, både inom Sverige och EU.

En betydelsefull förändring vore om vi alla i egenskap av konsumenter lärde oss mer om hur den här marknaden fungerar och vad det egentligen betyder att köpa illegala kopior.


Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och registreringsverket
Charlotte Svensson, generaldirektör Tullverket


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: