Vuxnas drickande får inte bli barns problem

Debattörerna: Det är dags att fler vågar agera

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En ny Sifo-undersökning  visar att tre av tio vuxna låter bli att agera när de ser att ett barn far illa. Vuxnas drickande får aldrig bli barns problem. Därför måste vi bli fler som ser och agerar, skriver debattörerna.
En ny Sifo-undersökning visar att tre av tio vuxna låter bli att agera när de ser att ett barn far illa. Vuxnas drickande får aldrig bli barns problem. Därför måste vi bli fler som ser och agerar, skriver debattörerna.

DEBATT. Sommaren är en tid då alkoholkonsumtionen ökar. Det får konsekvenser för barn med föräldrar som har svårt att kontrollera sitt drickande.

Därför måste vi alla hjälpas åt att se barnen och agera för att stödja dem. Genom att agera kan du bidra till barns trygghet. I sommar är det viktigare än någonsin.

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning far 320 000 barn illa av en förälders alkoholkonsumtion. Få av dessa barn erbjuds stödinsatser från samhället och alldeles för få barn får det stöd och den hjälp de behöver av en närvarande och trygg medmänniska. 

Vår önskan är att sommaren ska vara en fin tid för alla barn.

För de barn som far illa av vuxnas drickande kan sommaren kännas oändlig. Deras naturliga skyddsnät såsom skola, kompisar och fritidsaktiviteter fungerar inte som vanligt.

Då är det extra viktigt att andra vuxna ser och finns där. Även om stödet är litet gör det stor skillnad för barn med svåra hemförhållanden. Det visar vår statistik och alla de berättelser som vi tar del av i vårt arbete.

En ny Sifo-undersökning som gjorts, inom ramen för initiativet Barndom utan baksmälla, visar att tre av tio vuxna låter bli att agera när de ser att ett barn far illa.

Framför allt män och unga vuxna (25–30 år) svarar i större utsträckning att de inte agerar. Varför man väljer att inte agera beror på stor okunskap, en rädsla för att göra fel och en rädsla för att förvärra situationen.

Undersökningen visar även att nästan hälften av alla vuxna inte vet hur de ska börja prata med ett barn som far illa. Fyra av tio anser också att de behöver mer kunskap om hur barn påverkas av att föräldrar eller nära anhöriga dricker för mycket alkohol.

Vuxnas drickande får aldrig bli barns problem. Därför måste vi bli fler som ser och agerar.


När vuxna som varit utsatta under sin uppväxt tillfrågas önskar många att en vuxen hade agerat. För majoriteten av dem som fick stöd när de var barn hjälpte stödet i hög grad.

Siffrorna säger allt. Alla vuxna har ett ansvar. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Även små gester kan bli avgörande ögonblick i ett barns liv.

Det kan vara svårt att veta hur man på bästa sätt ska agera, men vi vet att du på enkla sätt kan göra stor skillnad för ett barn.

I guiden ”Avgörande ögonblick” finns enkla och konkreta råd att följa:

  1. Var den som gör något. Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv redan har agerat på situationen.
  2. Du behöver inte lösa allt på en gång. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.
  3. Våga fråga (och fråga igen). Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga igen.
  4. Gör barnet delaktigt. Diskutera direkt med barnet hur hen vill ha det och vilken sorts hjälp som behövs.
  5. Var lugnet i stormen. Du kan göra skillnad bara genom att vara du – en vuxen att lita på.

Vi organisationer bakom initiativet Barndom utan baksmälla arbetar aktivt med stödverksamhet till barn, utbildar vuxna, genomför nya forskningsinsatser och undersökningar.

Vi behöver din hjälp med att skapa bättre förutsättningar för barn som far illa av vuxnas alkoholkonsumtion. Gemensamt kan vi göra skillnad. Det är dags att vi blir fler som gör mer!


Ann Carlsson Meyer, vd Systembolaget
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare World childhood foundation
Elin Hågeby Caicedo, generalsekreterare Maskrosbarn
Malin Böhmer, tf generalsekreterare Trygga barnen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE