Debatt

Så ska vi stoppa skurkföretagen i byggbranschen

S: Åtta av tio byggföretag från Östeuropa misstänks bryta mot svenska lagar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fler än åtta av tio byggföretag från Östeuropa misstänks bryta mot svenska lagar och avtal. Fler åtgärder för att bekämpa arbetslivskriminaliteten måste till, skriver Eva Nordmark, Mikael Damberg och Johan Lindholm.
Fler än åtta av tio byggföretag från Östeuropa misstänks bryta mot svenska lagar och avtal. Fler åtgärder för att bekämpa arbetslivskriminaliteten måste till, skriver Eva Nordmark, Mikael Damberg och Johan Lindholm.

DEBATT

DEBATT. Arbetslivskriminaliteten i byggbranschen har det senaste decenniet blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad.

En granskning från det branschgemensamma initiativet Byggmarknadskommissionen visar på att fler än åtta av tio byggföretag från Östeuropa misstänks bryta mot svenska lagar och avtal.

Det handlar om en arbetslivskriminalitet som är med och finansierar den grova organiserade brottsligheten i Sverige.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen förstärker nu myndigheterna sina insatser för att komma åt de kriminella aktörerna.

Fler razzior kommer att göras på misstänkta byggarbetsplatser och samarbetet mellan myndigheter, branschen och de fackliga organisationerna ska stärkas.

Men mer behöver göras. Fler åtgärder för att bekämpa arbetslivskriminaliteten är en av de viktigaste frågorna som kommer att behandlas under den socialdemokratiska partikongressen i nästa vecka.

Att det finns oseriösa arbetsgivare som med olika knep försöker snedvrida konkurrensen är inget nytt fenomen. Fackföreningsrörelsen har under många år slagit larm.

2008 införde den dåvarande moderatledda regeringen världens mest avreglerade system för arbetskraftsinvandring. Ett system som öppnat upp för fusk och arbetskraftsexploatering.

Vi socialdemokrater vill se en reglerad arbetskraftsinvandring som syftar till att säkra företags kompetensförsörjning samtidigt som missbruk och lönedumping ska motverkas.

Inför Socialdemokraternas partikongress finns det flera förslag för att åstadkomma detta. Myndigheternas möjlighet att genomföra arbetsmarknadsprövningar bör återinföras. Krav på kollektivavtal och heltidsanställning ska vara norm vid arbetstillstånd.

Sverige har fortsatt en borgerlig riksdagsmajoritet som hellre står upp för en oreglerad etableringsrätt än ordning och reda.

Trots det har regeringen steg för steg genomfört åtgärder för att bekämpa arbetslivskriminaliteten.

Polisen har fått större befogenheter att kontrollera arbetsgivare i branscher där problemen med illegal arbetskraft är stora och sanktionsavgifterna för arbetsgivare som utnyttjar arbetskraft har fördubblats.

Ett nytt brott, människoexploatering, har införts i brottsbalken. Åtta myndigheter, däribland Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket, har fått ett regeringsuppdrag att arbeta tillsammans med kontroller mot arbetslivskriminalitet.

Sedan 2018 har myndigheterna gjort över 4 000 oanmälda gemensamma kontroller. Hälften av de kontrollerade företagen har fått krav på att åtgärda brister och mer än vart tionde företag har fått förbud att utföra arbete.

Men det räcker inte. Kontrollerna behöver bli fler och samverkan fördjupas.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att Arbetsmiljöverket ska få ytterligare medel för att kunna göra fler arbetsmiljöinspektioner. Samtidigt fortsätter den största utbyggnaden av polismyndigheten i modern tid.

Myndigheterna som bekämpar arbetslivskriminaliteten har även fått i uppdrag att samverka med arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare.

För att trycka tillbaka kriminaliteten måste alla goda krafter arbeta tillsammans. Razzior och inspektioner kan inte ersätta den kunskap och ständiga närvaro som finns hos fackförbund och seriösa arbetsgivare.

Därför har myndigheterna påbörjat ett regionalt samarbete med Byggnads och Byggföretagen för att underlätta granskning och lagföring av kriminella aktörer.

Alla som säger sig värna svensk arbetsmarknad har ett ansvar att göra allt de kan för att bekämpa den kriminalitet som har fått fotfäste i byggbranschen.  

Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig konkurrensfördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö. Samhällets syn på dessa företag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste vara kompromisslös.

Vi socialdemokrater kommer med kraft agera för att bekämpa skurkföretagen.

Förhoppningsvis är det nu fler partier som kommer att börja ifrågasätta – och omvärdera – sin inställning till de nödvändiga reformer som behöver genomföras för att komma åt de kriminella aktörerna på svensk arbetsmarknad.


Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S)
Mikael Damberg, inrikesminister (S)
Johan Lindholm, ordförande i fackförbundet Byggnads


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Arbetsmarknad

LÄS VIDARE

DEBATT Tvärstopp i byggandet stor risk efter miljödom

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsmarknad

Byggnads

Arbetsmiljö

Arbetsmarknadspolitik

Mikael Damberg

Invandringspolitik

Eva Nordmark