Läsk har den starkaste kopplingen till övervikt

Slutreplik från Cancerfonden om en avgift på socker i livsmedel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Storbritannien skulle ökningen av övervikt och fetma sannolikt varit ännu högre om mängden socker i läsken inte minskat tack vara producentavgiften. Slutreplik från Ulrika Årehed Kågström.
I Storbritannien skulle ökningen av övervikt och fetma sannolikt varit ännu högre om mängden socker i läsken inte minskat tack vara producentavgiften. Slutreplik från Ulrika Årehed Kågström.

SLUTREPLIK. Det är mycket glädjande att Erik Bengtzboe och Christian Ekström från Skattebetalarna också tycker Sverige behöver en seriös folkhälsodiskussion.

I en sådan diskussion är det viktigt att skilja på begreppen och våga ompröva gamla sanningar. Varför vi vill se just en producentavgift handlar om att inspireras av de mest framgångsrika internationella exemplen.

Vi håller med om att alla avgifter bör införas med starka argument. Framför allt ska nya avgifter som införs i slutändan gynna folkhälsan, och inte bara statens plånbok.

I Norge infördes till exempel sockerskatt en gång i tiden uttryckligen för att stärka statskassan, inte med folkhälsan i fokus.

Allt som går att göra för att bryta överviktstrenden är angeläget och styrmedel för att reducera mängden socker i läsk är endast en åtgärd av flera som Cancerfonden vill se. Det viktigaste är att rikta de preventiva åtgärderna mot barn och ungdomar för att stoppa utvecklingen av övervikt och fetma i tid.

Det är anledningen till att vi håller oss kvar vid frågan om sockersötad dryck: just detta livsmedel har den i särklass starkaste kopplingen till övervikt och fetma. Fyra procent av barn och ungas energiintag kommer från sockersötad dryck, i jämförelse med två procent för vuxna.

Unga killar dricker upp till en liter läsk om dagen, enligt undersökningen Riksmaten ungdom 2016–2017.

Efter att en producentavgift varit på plats i ett år i Storbritannien har vi lärt oss att volymen av läsk som köps och konsumeras i landet inte har förändrats. Däremot har mängden socker i läsken som konsumeras sänkts.

Forskningen har konstaterat att producentavgiften troligtvis lett till att konsumenterna fått i sig mindre socker. Vi menar därför att ökningen av övervikt och fetma sannolikt varit ännu högre om mängden socker i läsken inte minskat.

Cancerfondens arbete grundas i att förebygga så många cancerfall som möjligt. En viktig del i det arbetet är att få till stånd politiska förändringar som är så effektiva som möjligt och inte slår mot enskilda individers ekonomier.

En producentavgift på sockersötande drycker behöver inte göra det, utan kan i stället bli en vinst, både för folkhälsan och skattebetalarna.


Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE