Kommuner ska kunna vägra asylmottagning

SD: Inför permanent sänkt skatt på bensin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Staten har tagit beslut och sedan vältrat över kostnader på lokalsamhällena utan analys av följderna. Särskilt tydligt har detta varit inom migrations- och integrationspolitikens område, skriver Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna.
Staten har tagit beslut och sedan vältrat över kostnader på lokalsamhällena utan analys av följderna. Särskilt tydligt har detta varit inom migrations- och integrationspolitikens område, skriver Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna.

DEBATT. Med inspiration från Norge presenterar vi i dag förslag som varit nyckeln till en levande landsbygd i vårt grannland i väst.

Vi vill se en sänkt arbetsgivaravgift för företag i gles- och landsbygd. Vi vill bevara värdet av energi- och industrifastigheter i landsbygdsregioner och vi vill skriva av studieskulderna för specialistsjuksköterskor, lärare och läkare som väljer att arbeta i glesbygd.

Samtidigt prioriterar vi kraftigt minskade drivmedelspriser genom sänkt skatt och minskad reduktionsplikt.

Socialdemokraterna har under flera mandatperioder fostrat makthavare som helt saknar närhet och förståelse för de medborgare, lokalsamhällen och verksamheter som berörs av lokala frågor. Detta har fått förödande konsekvenser för landsbygden.

På samma sätt som Sveriges självbestämmande har urholkats i förhållande till EU, så har det kommunala självbestämmandet urholkats inom Sverige.

Staten har tagit beslut och sedan vältrat över kostnader på lokalsamhällena utan analys av följderna. Särskilt tydligt har detta varit inom migrations- och integrationspolitikens område.

Sverigedemokraternas målsättning är att bli de svenska landsbygdernas och småkommunernas starkaste röst.

Genom att besöka mindre orter och samhällen under året har vi gjort en kartläggning av hur bland annat jakt, EU, kulturkrockar och vardagsbrottslighet påverkat den svenska landsbygden och vilka politiska förslag som kan åtgärda mycket av problematiken.

I vårt nya landsbygdspolitiska program lägger vi flera förslag som säkerställer att den svenska landsbygden åter ska bli en plats med stark gemenskap och ett starkt civilsamhälle.

Det svenska kulturarvet ska ha en central position och människor ska känna att de har goda möjligheter att påverka sin vardag genom att beslut fattas på lokal nivå.

Några av de viktigaste förslagen är:

  • Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för alla företag, men särskilt för företag i gles- och landsbygd. Ett upplägg som lett till stora framgångar i Norge och som hyllas av såväl Landsbygdskommittén som Småföretagarnas riksförbund.
  • Läkare specialistsjuksköterskor och behöriga lärare som väljer att ta anställning i landsbygd och glesbygd, där stor brist på deras kompetens råder, ska få en årlig avskrivning av sina studieskulder.
  • Vi vill att landsbygdsregionerna ska få behålla mer av det värde de skapar genom att dirigera om intäkterna från fastighetsskatten för energi- och industrifastigheter från staten till de berörda regionerna.
  • Vi vill permanenta de tillfälliga sänkningarna av skatten på drivmedel och vi vill sänka de kostnadsdrivande kraven på inblandning av biodrivmedel till ett minimum.
  • Vi vill stärka det kommunala självbestämmandet genom att återinföra kommunernas rätt att säga nej till asylmottagning.

Genom dessa och övriga riktade politiska förslag i landsbygdsprogrammet ska välfärd, samhällsservice och infrastruktur säkerställas och vara väl utbyggd.

Arbetstillgången ska säkras och gynnas och det ska finnas tillgång till ett rikt friluftsliv så att det blir attraktivt att bo och verka på landsbygden.

Såväl de gröna näringarna och landsbygdens entreprenörer skall känna samhällets stöd och tacksamhet för de omistliga värden som de skapar.

Med Sverigedemokraternas politiska förslag kommer en storskalig satsning på landsbygden för att återupprätta en landsbygd som präglas av tradition, innovation, utveckling och framtidstro.

Vi tror på möjligheten att hela Sverige i hela Sverige.


Jimmie Åkesson, partiledare, Sverigedemokraterna


Mattias Karlsson, landsbygdspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE