Åsiktsbomba partiet – ta tillbaka Wikström

Tidigare L-riksdagsman: Jan Björklund och partiledningen agerar fullständigt ryggradslöst

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är dags att ”åsiktsbomba” partiledning och partistyrelse så att Cecilia Wikström förblir Liberalernas förstanamn på årets EU-lista, skriver Esse Petersson.
Foto: TT (Montage)
Det är dags att ”åsiktsbomba” partiledning och partistyrelse så att Cecilia Wikström förblir Liberalernas förstanamn på årets EU-lista, skriver Esse Petersson.

DEBATT

DEBATT. Har Liberalerna drabbats av fullständigt ”skeppsbrott”? Väljarna flyr partiet och partiledningen sparkar ut sitt vallokomotiv i EU-valet och velar en hel vecka innan de tar avstånd från sin riksdagsledamot som riggat hyresavtal inom egna familjen för att ekonomiskt sko sig på skattebetalarnas bekostnad.

Agerandet från partiledningen när det gäller Cecilia Wikström är häpnadsväckande. För ett år sedan gratulerades Wikström till styrelseuppdragen och partiledningen accepterade upplägget. Det presenterades helt öppet i media utan några negativa reaktioner.

Liberalerna har genomfört ett EU-provval, som Wikström vann överlägset. Efter samtal och moget övervägande föreslog valberedningen Cecilia Wikström. För tre veckor sedan slog Liberalernas partiråd fast att Wikström är partiets främsta kandidat i det kommande valet.

Vid Liberalernas stora riksmöte i Västerås den gångna helgen avsätter partistyrelsen plötsligt Wikström utan att något nytt har hänt utöver det som samma partiledning godkände och gratulerade till för ett år sedan.

Detta strider mot Liberalernas egna stadgar. Det är partirådets uppgift att besluta om EU-listan och partirådet är överordnat partistyrelsen vars uppgift endast är att komplettera listan om något namn faller bort.

Partistyrelsen har inte mandat att avsätta en kandidat som partirådet enhälligt beslutat att placera på listan. Partirådet måste i detta fall först besluta om avsättningen innan det är dags att utse någon ersättare.

Detta är ett oacceptabelt agerande av partistyrelsen. Det är fullständigt ryggradslöst av Jan Björklund och övriga i partiledningen samt ansvariga medlöpare i bland annat valberedningen.

Det handlar om en politisk "avrättning" av en av EU:s främsta kvinnliga parlamentariker som vunnit stort internationellt erkännande för sin kunnighet och förhandlingsförmåga.

Cecilia Wikström är EU-listans första namn för Liberalerna tills partirådet har beslutat något annat – om vi i Liberalerna ska följa normala demokratiska regler.

Om dessa inte längre gäller i vårt parti är det dags för enskilda liberaler, kommunföreningar och länsförbund att omgående ta initiativ till att ”åsiktsbomba” partiledning och partistyrelse så att Cecilia Wikström förblir Liberalernas förstanamn på årets EU-lista.

Liberalernas riksdagsledamot Emma Carlsson Löfdahl, å andra sidan, är ett praktexemplet på durkdriven privategoism där skattemedel utnyttjas för egen ekonomisk familjevinning, som Aftonbladet avslöjade.

Hennes försvar är att hon följt gällande riksdagsregler i denna riggade avtalsuppgörelse inom den egna familjen, och att hon är beredd att återbetala den del hon tillskansat sig extra.

Däremot är Emma Carlsson Löfdahl inte beredd att lämna sin riksdagsplats – något som borde vara helt naturligt i detta läge. Och som hon uppmanats att göra från både det egna partidistriktets länsförbundsstyrelse i Jönköpings län och av partiledningen.  

I stället lämnar hon partiet och blir ”vilde”, vilket säkrar hennes möjligheter till maxpension eftersom hon omfattas av de gamla pensionsreglerna och under denna mandatperiod uppnår de avgörande tidsgränserna om 12 riksdagsår och 50 levnadsår.


Esse Petersson, socialliberal samhällsdebattör. Tidigare riksdagsledamot och mångårig landstings och regionpolitiker (L).


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE