Debatt

Klimatarbetet är en kamp mot klockan

Debattören: Miljoner människor riskerar svält och död

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skillnaden mellan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader i stället för två kan låta trivial. Men i själva verket är effekterna enorma, skriver Jytte Guteland.
Skillnaden mellan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader i stället för två kan låta trivial. Men i själva verket är effekterna enorma, skriver Jytte Guteland.

DEBATT

DEBATT. Nu i helgen börjar det internationella klimattoppmötet COP24 i Katowice. Mycket står på spel när världens ögon i två veckor riktas på den polska staden. För det är nu världens länder ska enas om hur Parisavtalet ska genomföras i praktiken.

Det finns fortfarande ett enormt gap mellan vad länderna å ena sidan lovat i Parisavtalet och vad de å andra sidan faktiskt gör i praktiken för att minska sina utsläpp. Besluten i Katowice kan göra enorm skillnad för klimatet och för framtiden på vår planet.

Som Sveriges enda officiella förhandlare från Europaparlamentet vid klimattoppmötet känner jag ett stort ansvar. Det är nu det gäller. FN:s klimatpanel IPCC slog i en rapport för några veckor sedan fast att det krävs ett historiskt skifte för att hejda den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Samtidigt fortsätter de globala klimatutsläppen att öka istället för att minska. Detta år har extremtorka och bränder härjat i flera delar av världen. Sverige drabbades hårt i somras, nu senast har USA drabbats i Kalifornien.

Dessa extremväder borde pressa världens länder att ta ansvar vid klimattoppmötet. Vi kan fortfarande klara 1,5-gradersmålet, men det är en kamp emot klockan som kräver att världen agerar omedelbart för att minska utsläppen.

Läget är akut.

Alla länder måste minska sina utsläpp mer än i nuläget

Skillnaden mellan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader istället för två kan låta trivial. Men i själva verket är effekterna enorma. Vid 2 grader kan miljoner människor i kustnära områden tvingas på flykt. Vår tillgång till mat och rent vatten kommer allvarligt hotas samtidigt som ekosystemen bryter samman. Miljoner människor riskerar svält och död.

Därför måste alla vi som förhandlar vid klimattoppmötet ta ansvar. Så att Parisavtalet inte går till historien som en flopp, utan istället som startskottet för ett nytt globalt omtag för klimatet och en hållbar framtid. Då krävs att alla länder måste åta sig att genomföra verkliga åtgärder och minska sina utsläpp mer än i nuläget. Och det är alltså nu i Katowice som världens länder måste leverera.

För mig är det självklart att Europa ska gå före i det internationella klimatarbetet

För att klara omställningen till ett mer klimatsmart samhälle måste utsläppen minska i alla sektorer. Det medför stora möjligheter i form av nya gröna jobb och hållbar tillväxt, men givetvis finns det också kortsiktiga vinstintressen från fossildrakar och bakåtsträvande politiska krafter som motarbetar stärkta klimatmål. Jag tar fajten mot dem i mitt dagliga arbete i Europaparlamentets miljöutskott och jag kommer att ta fajten också i Katowice.

Vi från Europaparlamentet har ett starkt mandat att driva på och hjälpa världens länder att öka insatserna för att minska klimatutsläppen. Det gäller också EU-länderna och deras eget arbete med att minska sina klimatutsläpp. För att EU:s samlade klimatutsläpp ska läggas i linje med Parisavtalet måste de minska med 55 procent till år 2030.

För mig är det självklart att Europa ska gå före i det internationella klimatarbetet, vi har både ett ansvar och förutsättningarna. EU kan visa att det lönar sig att gå före och minska utsläppen. Det kan stärka vår konkurrenskraft globalt genom att vara pådrivande för grön teknik och innovationer, precis som Sverige och många svenska företag gör.

Jag tror såväl på vår förmåga som på vår plikt att bygga ett bättre samhälle för framtiden. Nu krävs politiskt ledarskap och konkret handling. Antingen visar världssamfundet att man menar allvar med att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 1,5 grader, eller så tillåts de stigande temperaturerna skena vidare. Jag kommer att kämpa för att Katowice blir en framgång och en historisk vändpunkt för klimatet.

Det är upp till bevis för världens länder att leverera faktiska åtgärder som minskar utsläppen. Annars blir Parisavtalet, som vi var stolta över, bara vackra ord på ett papper i byrålådan.


Jytte Guteland, förhandlare i Europaparlamentets delegation till COP24 (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimatförändringarna

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Jytte Guteland

Klimathotet

Miljöfrågor

EU

EU-politik

Katowice