Ministern: Vinsterna i skolan måste bort

Ardalan Shekarabi: I dag presenterar regeringen ett regelverk för att begränsa vinstjakten i välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De vinster som de stora skolkoncernerna tar in går till ägarna – och inte eleverna. Därför måste vinsterna begränsas, för att säkerställa att skattepengar återinvesteras i skolan, skriver civilminister Ardalan Shekarabi.
De vinster som de stora skolkoncernerna tar in går till ägarna – och inte eleverna. Därför måste vinsterna begränsas, för att säkerställa att skattepengar återinvesteras i skolan, skriver civilminister Ardalan Shekarabi.

DEBATT. Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Medborgarnas skattepengar avsatta för välfärden ska användas för att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg – inte till stora vinstuttag.
Därför presenterar regeringen i dag ett regelverk för att begränsa vinsterna i välfärden.

”Endast det bästa är gott nog åt folket” sa Gustav Möller, socialdemokratiskt statsråd på 1920, 30, 40 och 50-talet. För oss betyder det att varje skattekrona ska användas på allra bästa sätt. Kan vi använda våra resurser så att varje elev får mer tid med sin lärare, så att hemtjänstpersonalen får en bättre arbetsmiljö och de äldre på äldreboendet mer omsorg och guldkant på vardagen, ja då har vi som folkvalda en skyldighet att göra det.

I dag har vi istället ett system som istället tillåter ett obegränsat vinstuttag. När privata aktörer fick tillträde till välfärden i början av 90-talet fanns en bild av det främst var små idéburna aktörer som skulle ta den möjligheten.
Nu, efter decennier av marknadslösningar och privatiseringar måste vi stanna upp och fråga oss hur det blev.

Bidrog vinstjakten till bättre resultat och en mer jämlik skola? Var det en bra drivkraft i omsorgen av äldre?

I dag ser vi att några stora koncerner dominerar skolmarknaden. I de vinstdrivna privata skolorna är lärartätheten lägre, lönerna lägre och lärarbehörigheten sämre. I privat driven äldreomsorg är deltiderna och de tidsbegränsat anställa fler, och lönerna lägre. Samtidigt ser vi hur behoven i välfärden, inte minst i skolan och omsorgen, växer.

Därför har vi tillfört stora resurser till kommuner och landsting och ytterligare miljarder i riktade bidrag till äldreomsorgen, socialtjänsten och skolan. När vi gör de här investeringarna är det inte rimligt att pengarna går till stora vinstuttag.
Därför lägger regeringen i dag fram förslag om att begränsa vinsterna i skolan och välfärden.

Samtidigt värnar vi valfriheten och mångfalden. Det finns många goda exempel på privat drivna skolor och äldreboenden där elever, föräldrar och brukare är nöjda och resultaten och kvaliteten är bra. Idéburna aktörer och alla de aktörer som bedriver sin verksamhet för att erbjuda välfärdstjänster av högsta kvalitet kommer att kunna fortsätta verka i sektorn.
De som bedriver seriösa välfärdsverksamheter och som regelmässigt återinvesterar i verksamheten kommer att kunna bedriva verksamhet även i framtiden.

En majoritet av Sveriges medborgare, också en majoritet av borgerliga och sverigedemokratiska sympatisörer, vill se ett slut på vinstjakten i välfärden. De förväntar oss att vi folkvalda ska lösa problemet – inte passivt se på medan miljarder plockas ur välfärden.

Vi tänker fortsatt lyssna på dem i den här frågan.

Vinsterna för de största välfärdskoncernerna kommer bli mindre. Men vinsterna för lärare, undersköterskor, personliga assistenter, elever och brukare – ja för hela samhället – kommer bli desto större.


Ardalan Shekarabi, civilminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE