ÅSIKT

Jämställdhet behöver ingen egen myndighet

Replik från KD om nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Kristdemokrater och liberaler är överens om att jämställdhet är livsviktigt för samhällsutvecklingen. Däremot inte om behovet av ytterligare en myndighet utöver de hundratals som redan finns, skriver Sofia Damm (KD).

DEBATT. Liberalerna Maria Arnholm, Helene Odenjung och Barbro Westerholm beklagar att den budget som vi kristdemokrater tillsammans med Moderaterna har tagit fram innebär att den nystartade Jämställdhetsmyndigheten läggs ner.

Kristdemokrater och liberaler är överens om att jämställdhet är livsviktigt för samhällsutvecklingen. Däremot inte om behovet av ytterligare en myndighet utöver de hundratals som redan finns.

Redan när Jämställdhetsmyndigheten skulle bildas, uttryckte både vi och företrädare för andra partier, och tunga remissinstanser att den skulle slå ut välfungerande verksamheter som arbetar för kvinnofrid, mot hedersrelaterat våld och mot människohandel.

Några exempel på detta är Uppdraget om prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm, Uppsala universitets uppdrag om mäns våld mot kvinnor och länsstyrelsen i Östergötlands nationella uppdrag rörande hedersvåld och förtryck.

Istället för dessa olika insatser fick vi ännu en centralbyråkratisk myndighet, med så dålig arbetsmiljö att två av tre anställda riskerade sjukdom innan verket ens hunnit genomföra sitt första verksamhetsår.
Det är ett underkännande av både myndigheten och dess högsta chef, socialdemokraten Lena Ag.

Jämställdhetsmyndigheten har även kritiserats för att ha delat ut märkliga organisationsbidrag och för att inte ha några män i ledningen.

Dessutom går det inte att bekämpa våldsbrott och människohandel utan ett fungerande rättsväsende, och det är ett av skälen till att vår budget innehåller stora satsningar på polis, åklagare, domstolar och kriminalvård.

Jämställdhetsmyndigheten i all ära, men de är dessa verksamheter som utgör den första försvarslinjen.

Även i Sverige återstår mycket att göra på jämställdhetsområdet.

Kristdemokraterna vill bekämpa sexualbrotten, höja kvinnors pensioner och arbeta för en fungerande förlossningsvård i hela landet. Vi vill höja jämförelseinkomsten för pension under barnår från 75 till 85 procent. Detta är konkreta och viktiga jämställdhetsförslag, som omedelbart skulle förbättra kvinnors ekonomi och andra livsvillkor.

Men för att genomföra dem krävs ingen ny myndighet, bara en riksdag som klarar av att arbeta och fatta beslut.


Sofia Damm (KD), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här