ÅSIKT

Även svenska folket borde rata ett sånt förband

DEBATT

Carl Björeman: Ett yrkesförsvar kan bli grogrunden för negativa attityder

Sverige hade erbjudit FN en amfibiestyrka om 230 man, med stridsbåtar, för att jaga smugglare på Kongofloden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

FN tackade nej.

Foto: I SVT:s ”Uppdrag granskning” visades hur nakna soldater i första amfibieskytteplutonen avfyrade ett skarpladdat granatgevär.

Det väcker en fråga som för länge sedan borde ha klarats ut: ska vi skicka ut förband som efterfrågas eller förband som försvarsmakten av interna motiv vill erbjuda? I det aktuella fallet var det uppenbarligen amfibiekårens intresse av att motivera sin ifrågasatta existens som styrt det nu ”nobbade” erbjudandet.

Det är pikant att ÖB Håkan Syrén har sina rötter i kåren. När Sverige av ekonomiska skäl tvingas minska på bredden i försvarsmakten borde amfibiekåren stå högst på ”dödslistan”.

Amfibiekåren var 30/5 2006 i fokus på ett annat negativt sätt. SVT visade i ”Uppdrag granskning” skrämmande exempel på lek med skarpa vapen på amfibieregementet.

”Det nya försvaret” kräver en ny sorts soldat – det är en av de teser som ÖB driver i en pågående propagandakampanj. Det krävs att de förband som skall ingå i snabbinsatsstyrkan har så hög beredskap att soldaterna måste vara ständigt tjänstgörande i avvaktan på snabb insats. De är i praktiken yrkessoldater för kortare – eller, om personalstyrkan skall hållas uppe, mera sannolikt längre – tid.

Det är stor risk att det inom dessa, från samhället isolerade yrkesförband, växer fram och sprids beteenden och värderingar som är av samma art som värderingarna bakom den i tv visade vapenleken.

Höga befattningshavare i högkvarter och på Försvarshögskolan skyllde på arvet från ”det gamla (värnplikts) försvaret”. Det var fegt. Säga vad man vill om det gamla värnpliktsförsvaret men dumheter av det aktuella slaget stävjades tack vare att det civila samhället hade god insyn i dess vardagsliv.

Det är, tvärtemot vad dessa höga befattningshavare antydde, det nya yrkesförsvaret som kan bli grogrund för nya negativa attityder.

Som motvikt krävs kraftfullare åtgärder än den ordström om en ”ny värdegrund” som flödar ut från ÖB. Det är trots allt inte någon scoutkår han står i spetsen för. Det räcker inte heller med den hurtfriska ”kunskapskampanj” för 65 miljoner kronor som dragits igång.

Det krävs i ett första steg att försvarsminister Leni Björklund och militärledningen öppet erkänner att de i maskopi inför ett yrkesförsvar, där beteenden och värderingar styrs av andra krafter än de som verkade i värnpliktsförsvaret. Sluta hyckla!

Carl Björeman (fd generallöjtnant)