Systemet är sjukt inte människorna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aftonbladets läsare om det sjuka Sverige

Under veckan som gått har Aftonbladet granskat EU:s sjukaste nation – Sverige. Nära en miljon människor är sjuka, utslitna, utbrända och kan inte återvända till sina arbetsplatser, 65 procent av dessa är kvinnor.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig utan har strömmat in till både aftonbladet.se, insändarsidan och debattsidan.

Därför är både insändar- och debattsidan i dag ägnad åt folkets röst – om det sjuka Sverige.

Bekant fuskade till sig sjukbidrag

Hur kan Sverige som har världens bästa arbetsmiljö ha världens sjukaste befolkning? Sambandet mellan de höga ersättningarna måste ju vara tydligt.

En bekant som jag träffade i förra veckan berättade att han numera flyttat till Thailand eftersom han var sjukskriven för utbrändhet.

Det var inga problem sa han, han gick till en läkare och berättade att han gärna ville jobba men att han hade ångest och rädsla för att börja ett nytt jobb.

Läkaren sjukskrev honom utan att blinka ytterligare 12 månader. Min bekant får nu ut 14 500 i månaden efter skatt och det lever han gott på i Thailand.

Det är ju ett enkelt val, ljuga för en lätt manipulerad läkare och leva gott i Thailand eller arbeta med något tråkigt hemma i Sverige och slita som alla andra...

Ni MÅSTE våga ta denna debatt eftersom det är denna uppfattning många av oss som arbetar har till dem som är sjukskrivna. Pål

Våga vara trist

Innan du är helt utmattad, pröva med att vara en trist typ som säger nej, har ostädat hemma, lagar snabbmat, skiter i att underhålla relationer, maskar på jobbet som du ser som enbart ett sätt att fixa överlevnaden, inte har så mycket att säga, läser veckotidningar, är allmänt oinsatt i det mesta, struntar i statusprylar och semestrar i parken? ett tag.

Tyckerska

Inte konstigt att många blir sjuka

Bra att ni tar upp detta ämne så stort.

Jag har själv inte varit utbränd – ännu, men haft några ”nära väggen-upplevelser”.

Att så många blir sjuka av detta sjuka system är väl egentligen inte så konstigt.

Här skördar vi offren av de stora nedskärningarna i den offentliga sektorn.

Hur många procent av de långtidssjukskrivna arbetar inom detta område?

Om inte alla – ALLA – ansvariga, från riksdag och regering till de lokala arbetsgivarna, snart tar sitt ansvar blir det katastrof. Jag arbetar i skolan och där får man verkligen dubbla budskap. Sänk ambitionsnivån men bli effektivare!

Lite pengar, stora klasser. Här ska man vara trollkarl, kunna koka soppa på en spik och vara en god pedagog samt vikarie för sina sjuka arbetskamrater, allt i ett.

Det är inte människorna som är sjuka, det är systemet i sig.

Anna, 53

Vem har egentligen ansvaret?

Riksförsäkringsverkets regler säger att landstinget är ekonomiskt ansvarigt för den medicinska rehabiliteringen.

Arbetsgivaren är ansvarig för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, den sjukskrivna är ansvarig att delta i rehabiliteringen och försäkringskassan är samordningsansvarig.

När du besöker en allmänläkare i dag har denne cirka 5–10 min på sig att göra en korrekt bedömning av din medicinska status.

Läkare måste få den tid som behövs för att utreda vilken medicinsk rehabilitering som behövs från fall till fall. Redan här måste den som är sjukskriven känna stöd och förtroende för att den får rätt hjälp.

Din arbetsgivare lägger största fokus vid ett oplanerat resursbortfall, så som en sjukskrivning, på att fylla den tomma platsen för att inte den dagliga verksamheten skall störas för mycket, vilket ofta leder till att de medarbetare som är ”friska” får en ännu högre belastning då det kan vara svårt att ta in en vikarie.

Arbetsgivaren bör parallellt med att den medicinska rehabiliteringen pågår göra ett arbete med att se över både den fysiska och den psykiska arbetsmiljön.

Den som är sjukskriven kan ju inte komma tillbaka till en fysisk och/eller psykisk arbetsmiljö som bidrog till sjukskrivningen. Då ökar bara risken för återfall i sjukskrivning.

Försäkringskassan själv har personal som är sjukskriven och saknar därför resurser. Det gör att de måste prioritera utbetalning av sjukersättning. Följden blir att de inte har resurser nog att samordna rehabiliteringen för dem som är sjukskrivna.

Som sjukskriven måste du i dag själv ha orken att hålla kommunikationen om din rehabilitering levande. Du måste vara frisk för att kunna vara sjuk.

Inte undra på att det blir svårt för den som är sjukskriven att bli frisk.

Nu ska det in ytterligare en part i ansvarsfördelningen och det är Ams som ska ha ansvaret för de långtidssjukskrivna som saknar arbetsgivare och skall ut på arbetsmarknaden.

Det är ju visserligen en helt naturlig ansvarsfördelning, men vem kommer att göra bedömningen om när man som sjukskriven är mogen att börja söka nytt arbete i rehabiliteringsprocessen och kommer försäkringskassan få behålla sin fullständiga resursstyrka i och med detta för att kunna lägga större fokus på samordningsansvaret?

Anna Sporrong

Vägledningskonsult

Jag gör tre personers jobb

Jag tycker man ska lösa problemet så att man sänker skatterna för företagen så att företagen kan anställa fler. Jag känner att jag gör 2–3 personers jobb vilket inte kommer att fungera i längden, jag får svårt att komma ner i varv och svårt att sova med mera.

23 år är jag nu, fortsätter det såhär så kommer jag nog inte må så bra snart...

Whiteevil

PS - Jobbar inom IT - DS

Stoppa sjukskrivningarna – med dörrvakter

Tilltron till arbetslivsinriktad rehabilitering är överskattad – satsa istället på att bromsa inflödet.

Det finns en övertro på att arbetslivsinriktad rehabilitering ska lösa problemet med de höga sjuktalen. Det är nämligen ett välkänt faktum att det är svårt att belägga några effekter av denna. Arbetslivsministerns förslag om att flytta huvudmannaskapet för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen från försäkringskassorna till Ams är ingenting annat än en pseudoåtgärd. Satsa i stället på att bromsa upp nyinflödet i den allmänna sjukförsäkringen genom ett fungerande dörrvaktssystem.

Krav på tvåläkarsystem är en väg. En annan åtgärd är att endast specialutbildade läkare på försäkringskassan får sjukskriva efter viss tid. Eftersom försäkringskassorna har beslutanderätt i sjukskrivningsfrågor är en sådan åtgärd naturlig. Om det inte går att åstadkomma återstår bara att sänka kompensationsgraden i sjukförsäkringssystemen. Det skulle slå hårt mot de människor som är så sjuka att de inte kan utföra något arbete alls. De som har mer diffusa problem kan alltid kompensera sig genom att börja arbeta igen.

Eva Adolphson

välfärdsanalytiker

Jag tycker att företaget skall betala skadestånd till de drabbade och deras familjer. Då kanske de inte går över lik för sin profithunger. Ta hand om personalen, mår den bra kommer företagen att blomstra även i framtiden. Så också Sverige.

Janne G

Det behövs en möjlighet att få kontakt med erfaren personal på nån form av Utmattningsmottagning. Låt oss slippa allmänpraktiserande läkare utan erfarenhet av utmattning.

Algy

Publisert: