2,5 miljoner syrier är i behov av akut hjälp

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Vi ger gärna ytterligare stöd, men fler måste ta sitt ansvar

läget är kritiskt Barn och unga är särskilt drabbade av våldet i Syrien. Samtidigt begås uppenbara övergrepp mot internationell humanitär rätt av såväl regimen som de oppositionella, skriver dagens debattörer.Foto: MANU BRABO
läget är kritiskt Barn och unga är särskilt drabbade av våldet i Syrien. Samtidigt begås uppenbara övergrepp mot internationell humanitär rätt av såväl regimen som de oppositionella, skriver dagens debattörer.Foto: MANU BRABO

Vi är djupt oroade över utvecklingen i Syrien. Våldet i landet har nått oanade proportioner. En snabb politisk lösning verkar tyvärr inte vara i sikte, de ansträngningar som nu görs av Lakhdar Brahimi på uppdrag av FN och Arabförbundet förtjänar allt stöd. Allt eftersom krisen förlängs, dödandet fortsätter och motsättningarna mellan människor ökar, så tilltar vårt humanitära ansvar. Vi förbereder oss nu på en höst med alltfler hjälpbehövande, en enorm mängd internflyktingar och tilltagande flyktingströmmar till redan ansträngda grannländer.

Den fortsatta våldsutvecklingen leder till ökad risk för regional spridning. Förra veckans granatattack mot civila mål i Turkiet från syriskt territorium är ett oroväckande exempel. Den absolut viktigaste uppgiften för alla parter måste nu vara att minska våldsnivåerna och finna vägen till politiska samtal.

De senaste rapporterna vittnar om 1 000 döda i veckan och att över 2,5 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd. Dessvärre tyder mycket på att lidandet blir utdraget, vilket vi i det internationella samfundet därför måste ställa in oss på.

Barn och unga är särskilt drabbade. Skolstarten i syriska skolor riskerar att försenas kraftigt. Skolbyggnader används som tillfälliga hem till många av de över 1,2 miljoner internflyktingar i landet.

Uppenbara övergrepp mot internationell humanitär rätt begås av regimen, men också av oppositionella. Att sjukhus och vårdpersonal attackeras är fullständigt oacceptabelt, och äventyrar människors möjligheter att få vård. Ökad kriminalitet i krisens spår förvärrar läget ytterligare för både civilbefolkningen och de redan hårt pressade humanitära hjälparbetarna.

En av de största utmaningarna består i att nå fram till de drabbade i alla delar av landet. Över en miljon människor har fördrivits inom landet.

Regimen måste därför omedelbart ge tillträde för bistånds­organisationer och hjälparbetare till fördrivna och lidande. Brist på livsmedel, vatten och mediciner gör hälsosituationen akut.

Den annalkande vintern riskerar att bli kall och utdragen och utöver det omedelbara skyddet kommer elektricitet och värme behövas i flyktinglägren.

Över 290 000 människor har flytt Syrien för att söka skydd och hjälp i grannländer, och antalet väntas öka. De som anländer har ofta allvarliga trauman. Frustrationen över det låsta politiskt läget tar sig uttryck i ökade våldsincidenter i lägren. Kvinnors situation i flyktinglägren är ofta särskilt utsatt, men risk för direkt våld och sexuella övergrepp.

De grannländer som nu gör enorma insatser genom att ta emot och ge skydd till flyende syrier behöver allt tänkbart stöd. I regionen finns redan många människor på flykt. De palestinska flyktingarnas situation är särskilt oroande. I Jordanien ökar flyktingströmmarna från Syrien ytterligare belastningen på redan knappa vatten- och energiresurser.

Det internationella samfundet står inför uppgiften att undsätta 2,5 miljoner människor i akut behov av humanitär hjälp, och att bistå för att nå en hållbar lösning på en komplex kris. Sverige är en av de allra största humanitära givarna och har hittills under 2012 bidragit med nära 200 miljoner kronor. Regeringen är beredd att ge ytterligare stöd, men fler givare måste kliva in och ta sitt ansvar.

Vi gör allt vad som står i vår makt, men våra ansträngningar kan inte ersätta nödvändigheten av en fredlig, politisk lösning som samlar Syriens folk runt en vision om ett demokratiskt samhälle där hela befolkningen får möjlighet att leva, utvecklas och växa.

Carl Bildt

Gunilla Carlsson

Publicerad: