ÅSIKT

Därför tjänar Sverige på mångfald

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Björn Lindahl
Erik Ullenhag FP, integrationsminister
DEBATT

Sverige ska fortsatt ta emot människor som flyr undan krig och
förföljelse och vi ska fortsätta på den väg som Alliansen har öppnat
när det gäller arbetskraftsinvandring. Stängda gränser vore förödande
för enskilda människor, men också för företagen och för vår tillväxt.
Men för att fullt ut dra nytta av mångfaldens möjligheter måste fler
arbetsgivare bli bättre på att anställa och inkludera personer med
utländsk bakgrund.

I tider av varsel och arbetslöshet framförs ofta krav på att våra
gränser måste stängas för människor som av olika anledningar vill
komma till Sverige. Det handlar ofta om protektionistiska och
nationalistiska åsikter liksom om främlingsfientlighet och rasism.
Sverige, liksom övriga Europa, står inför en demografisk utmaning.
Fler och fler blir äldre samtidigt som det blir färre människor som
befinner sig i arbetsför ålder. Företag saknar arbetskraft och risken
är att arbetskraftsbristen förvärras inom de närmaste åren.

Samtidigt som det råder arbetsbrist befinner sig många utrikes födda
utanför arbetsmarknaden. Den potential som finns i mångfaldens Sverige
tas inte tillvara på ett tillfredsställande sätt. Det måste vara en
självklarhet att utgå från en människas kvalifikationer och inte från
hans eller hennes bakgrund. Men okunskap, ibland fördomar och ren
diskriminering gör att vi slarvar bort människors kompetens. Det är
ett resursslöseri för individen, för samhället och för företagen.

Under året har jag träffat en rad stora företag som på olika sätt
arbetar med mångfaldsfrågor. Samarbetet har varit inspirerande både
för mig och för företagen. Goda exempel och idéer har utbytts och idag
bjuder jag in till konferensen ЃhMer värde med mångfaldЃh för att i en
större krets tala om dessa frågor. Målet är att fler företag inser
vinsten av att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor.

Mångfald handlar inte bara om vilket samhälle som vi vill ha, mångfald
är också oftast lönsam. Rekryteringsunderlaget breddas, vilket gör att
jakten på rätt kompetens underlättas. Medarbetare med olika bakgrund
bidrar till att organisationen blir mer innovationsbenägen och
kreativ. Genom att ta tillvara olika bakgrunder, erfarenheter och
kunskaper skapas ett mervärde. Studier visar på att företag med bred
mångfald bland de anställda ökar sin utrikeshandel. Dessutom stärks
företagens varumärke. Yngre generationer väljer i allt högre grad
arbetsgivare utifrån värderingar, socialt ansvar och företagsklimat.

Arbetsgivare måste våga släppa på en del formella krav och tänka nytt
och okonventionellt i rekryteringsprocesser.  Kan företaget erbjuda en
praktikplats för en nyanländ invandrare och på det sättet öppna en
dörr in till arbetsmarknaden för en människa? Finns det möjlighet att
varva arbete med språkutbildning för den som inte har svenska språket
med sig från början? Regeringen vidtar åtgärder för att på olika sätt
underlätta anställning av invandrare. Och Arbetsförmedlingen arbetar
för att matcha företagen och individerna. Fler företag bör redan idag
kontakta Arbetsförmedlingen för att komma i kontakt med nya
arbetstagare.

Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den potential som finns i
vårt land, men vi måste också locka hit fler som vill jobba och bo i
vårt land. Det är inte bara Sverige som kommer att ha brist på
arbetskraft inom en nära framtid. På den globala arbetsmarknaden
konkurrerar vi om framtidens arbetskraft. Sverige är ett litet land
och svenska är ett språk som talas av väldigt få.  Lägg till vårt
geografiska läge och man inser att vi måste konkurrera med andra
faktorer. Jag är övertygad om att ett öppet och dynamiskt samhälle som
välkomnar olikheter kan bidra till att locka hit människor som vill bo
och arbeta i vårt land. Ett samhälle som öppet bekämpar
främlingsfientlighet och diskriminering, är självklart en
konkurrensfördel i en globaliserad värld.

Företag växer bäst i ett öppet och dynamiskt samhälle där det finns
arbetskraft som kan bidra med kreativa idéer. Ett samhälle där alla
individers potential tas tillvara på bästa sätt. Ett samhälle som
håller samman och som är öppet för omvärlden. Alltfler företag jobbar
alltmer aktivt för att förbättra mångfalden. Arbetsgivare som är öppna
för människors olika bakgrund är en av förutsättningarna för att
Sverige fortsatt ska vara ett framgångsrikt land.

Erik Ullenhag, FP

Integrationsminister