ÅSIKT

Vi behöver inga fler skrivbordspoliser

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jimmie Åkesson (SD): Polisen måste synas mer på gator och torg

Jimmie Åkesson.

Tack vare ambitiösa granskningar i media, bland annat av Aftonbladet, har Polisens och rättsväsendets effektivitet varit ett hett samtalsämne den senaste tiden. Att ämnet belyses är förståeligt. Vi har de senaste tio åren fått nästan 3000 nya poliser och rättsväsendet i stort har fått ökade anslag på närmare 12 miljarder. När Fredrik Reinfeldt läste upp regeringsförklaringen 2010 tog han fasta på detta och deklarerade att ”I dag finns det 20 000 poliser som arbetar synligt och i människors vardag för att öka tryggheten.”

Detta är en ganska extrem form av skönmålning. Inom Polisen frågar man sig dagligen var de här 3000 nya poliserna tagit vägen. Samtidigt som statsministern slår sig för bröstet klagar nämligen poliserna på underbemanning. Den tid polisen ägnar åt akuta utryckningar har i själva verket, enligt Riksrevisionen, bara ökat med omkring 50 personer om man räknar om till arbetstimmar. Uppklaringsprocenten har, trots denna satsning, sjunkit till ynka 16 procent. För inbrott är uppklaringsprocenten inte ens tre procent. Dessa brott må vara svårutredda men när ett land som Storbritannien kan visa upp en uppklaringsprocent som är en bit över tio procent för samma brott så är det uppenbart att något är fel.

Det som slår mig när jag tar del av såväl Aftonbladets granskning, som synpunkter från enskilda inom rättsväsendet, är att poliserna i stor utsträckning har blivit papperspoliser som sitter bakom skrivborden i stället för att vara ute och bekämpa brott och skapa trygghet på gator och torg. En forskarrapport som Rikspolisstyrelsen inte ville veta av har visat att så lite som en hundradel av polisernas arbetstid i dag ägnas åt fotpatrullering.

För att sätta fokus på detta lanserar i dag Sverigedemokraterna en landsomfattande kampanj under parollen ”Inga fler papperspoliser!” Med ”papperspoliser” syftar vi på alla de poliser vars arbetstid upptas av onödigt – inte nödvändigt – pappersarbete. Det handlar om allt från krånglande datasystem till arbetsuppgifter såsom kontroll av istappar, tillståndsgivande för fyrverkerier och hanterande av hittegods. Dessa sysslor är exempel på arbetsuppgifter som Sverigedemokraterna inte tycker att Polisen bör belastas med. Från min hemkommun Sölvesborg kommer ett lovvärt initiativ som innebär att kommunen går in och hjälper polisen med hittegodshantering samt annan byråkrati för att motverka dessa problem.

Det pågår just nu ett välbehövligt arbete med att omorganisera Polisen i syfte att effektivisera. Men detta kommer att ta tid och vi behöver komma med åtgärder i dag. Det håller inte att som regeringen stoppa huvudet i sanden och peka på vad man skrivit i regleringsbrev till Rikspolisstyrelsen när alla kan se att det som står på pappret inte överensstämmer med verkligheten.

I Sverigedemokraternas vårbudgetmotion lanserar vi ett förslag som innebär att Polisen fram till att omorganisationen är genomförd ges en öronmärkt penningpott för åtgärder som syftar till att omvandla papperspoliser till synligt arbetande poliser. Det kan handla om allt från att investera i ny teknisk utrustning till att anställa civil personal som är bättre lämpade för pappersarbete. Detta är inte tillräckligt men detta i kombination med att fler kommuner tar efter Sölvesborgs exempel vore i alla fall ett steg på vägen mot en mer effektivt arbetande Polis som syns på våra gator och torg. Riktiga poliser - inga fler papperspoliser.