ÅSIKT

400 000 svenskar fast i samhällets lyxfälla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Staten måste agera - överskuldsatta svenskar kostar samhället miljarder

Nyligen sände SVTs konsumentmagasin Plus ett inslag om så kallade saneringslån. Överskuldsatta behandlas i Sverige idag på ett sätt som öppnar upp för frågan om det är värdigt ett modernt, humant samhälle eller ens är ekonomiskt försvarligt för vår samhällsekonomi.

I en tid då allas våra inkomster blir allt mer varierande igenom livets olika faser har vi ökat toleransen för skuldsättning och höga fasta kostnader. Detta har lämnat många medborgare i ett utsatt ekonomiskt läge. Den gamla bilden av en överskuldsatt person som en oansvarig slarver med ekonomiskt lättsinne som får skylla sig själv håller helt enkelt inte längre. Enligt en av Timbro nyligen genomförd undersökning har 27 procent ingen ekonomisk buffert för att klara sig under 4 veckor om lön eller motsvarande skulle utebli en månad.

Uppemot 1,2 miljoner medborgare i åldern 18-64 år har i dag ekonomiska problem. Många av dessa kommer förhoppningsvis att reda ut sin situation på egen hand eller med stöd från sin familj och sina vänner. Men ca 400 000 blir så överskuldsatta att de aldrig kommer blir skuldfria. Är det acceptabelt att så många hamnar i ett ekonomiskt utanförskap som är kostsamt både för medborgare, företag och samhälle?

Samhällets kostnader för de överskuldsatta har tidigare beräknats till 30-50 miljarder kronor varje år. Enligt en nyligen redovisad rapport är samhällets kostnader för en överskuldsättning som leder till socialt utanförskap ca 650 000 kronor per individ och år.

Att inte satsa resurser på att stödja dessa människor tillbaka till ett fungerande liv är dålig ekonomi och en av samhällets egna "Lyxfällor".

Oftast är en förändring i livssituationen, i kombination med brist, eller tillgång på, ett antal faktorer, som avgör när man hamnar i en ekonomisk svacka och om man lyckas ta sig upp på fast mark igen.

I dagsläget är den som hamnar i ekonomiska problem utlämnad till att den befintliga banken ställer upp, men kanske mer till att ta ofördelaktiga lån för att skapa andrum nog att lösa sin situation. Dessa krediter erbjuds ofta med så höga räntor att inte ens en fungerande ekonomi klarar av att betala dem över tid.

Det är en utmaning för alla parter som är delaktiga i dagens kredit- och konsumtionssamhälle, nämligen kreditgivare, kredittagare och inte minst staten, att minska risken och konsekvenserna av en överskuldsättning.

Förutsättningar finns för att att skapa en vinna-vinna-situation för alla parter genom en satsning på statliga saneringslån med rimliga villkor. Detta torde till stora delar kunna finansieras genom ränteintäkter på lånen och i slutändan till och med kunna skapa ett överskott i statskassan.

Vi måste också arbeta aktivare med att förebygga uppkomsten av överskuldsättning och vi måste snabbt tillsätta stöd i samband med första skuld hos inkasso och kronofogden. Samtidigt måste vi också skapa snabbare möjlighet till definitiv skuldavveckling för att vända en individs negativa trend medan tid finns.

Det handlar också om att öka medborgarnas kunskaper i privatekonomi och privatekonomiska beteenden, om sund kreditgivning och om stimulans att underlätta för medborgare och företag att spara och att göra rätt för sig.

Charlie Söderberg

Michael Necke

Richard Stenberg

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle