Debatt

Surfplattor i skolorna - en hälsorisk för barn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Håll surfplattor och smarta telefoner borta från barnen

Just nu införs i rasande fart surfplattor och trådlös uppkoppling i skolor runtom i landet, av allt att döma utan att några riskbedömningar görs. En rundringning bland ansvariga skolchefer i Stockholm ger vid handen att ingen gjort någon riskbedömning av detta. Skolornas ansvariga bryter därmed mot arbetsmiljölagen. Ur föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (AFS 2001:1): ”Innan ni genomför de planerade förändringarna ska ni undersöka och bedöma vilka risker för ohälsa och/eller olycksfall som förändringarna kan medföra för personalen. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt.”

FN:s Barnkonvention, som Sverige förbundit sig att följa, säger: ”Vid alla åtgärder som rör barn (…) skall barnets bästa komma i främsta rummet”. Vi undrar hur man kan veta att detta sker om man inte ens gjort någon riskbedömning?

Europarådet för mänskliga rättigheter uttalade förra året att trådlösa datanätverk inte bör användas i skolorna på grund av de hälsorisker som barnen utsätts för. Europarådet förordar att dess medlemsstater prioriterar trådbunden uppkoppling i skolorna.

Trådlösa datanätverk avger höga nivåer av sådan radiofrekvent strålning som av WHO är cancerklassad i samma kategori som bly och DDT. Bärbara datorer omges dessutom av starka lågfrekventa magnetfält. En ny vetenskaplig rapport konstaterar att nivåerna är så höga att utrustningen aldrig bör hållas nära kroppen.

Det är dock inte bara cancerriskerna vi vill lyfta fram. Minst lika allvarliga är de omedelbara hälsoproblemen. Vi som undertecknat känner till både lärare och elever som – när trådlös teknik införts i deras skolor - drabbats av svår migränliknande huvudvärk, yrsel, hjärtstörningar, utmattning och svårigheter att tänka klart. Det finns också ett antal barn som har fått så svåra symtom att de inte längre kan gå i skolan. Andra barn har snabbt tillfrisknat när de kunnat byta till en skola som inte har trådlösa system.

Allt fler föräldrar sätter dessutom smarta telefoner i händerna på sina barn utan att ha fått information om riskerna. Upprepande studier, från bland annat Göteborgs och Örebro universitet, har visat att mobilanvändning under barndomen ger psykisk ohälsa i form av beteendestörningar, depression, stress, sömnproblem och huvudvärk. Nyligen visade också forskare vid Yale University i USA att exponering under fostertiden leder till bestående beteendestörningar, liknande ADHD, samt försämrat minne.

Vi har alltså redan många signaler som tyder på att det massiva införandet av trådlös teknik och barns tidiga användning av mobiltelefoner innebär oacceptabla risker för såväl barn som skolanställda. Inför trycket från starka kommersiella intressen är det viktigt att barnens bästa inte underordnas. Ansvariga bör hålla huvudet kallt och kritiskt granska möjliga risker. Så har inte gjorts.

Barnets bästa enligt barnkonventionen har inte kommit i första hand här, det har inte ens beaktats. Att blunda för allvarliga hälsorisker är ett svek i synnerhet mot barnen, som är beroende av de vuxnas omdöme. Våra barn måste kunna få gå i skolan och må bra! Vi uppmanar därför ansvariga att genast stoppa införandet av all trådlös teknik i skolorna och göra en kritisk riskbedömning i enlighet med lagstadgade krav. Vi är övertygade om att en sådan bedömning kommer att leda till att man helt övergår till kabelbunden teknik.

Gunilla Ladberg

Lena Hedendahl

Mona Nilsson

Sylvia Lindheim

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimat & miljö

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimat & miljö