ÅSIKT

Behåll straffrabatten för unga brottslingar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Att satsa på ungdomar är inte att ”dalta med kriminella”

Foto: Kriminalvårdsantaslaten Fosie i Malmö.

Ingen föds kriminell utan det finns alltid bakomliggande faktorer till varför man väljer den vägen. Vi började själva våra kriminella banor i 13- och 14-årsåldern och avslutade dem ett par år efter att vi fyllt 20.

Vi blir därför oroade av förslag som hittat in i den kriminalpolitiska debatten det senaste året, speciellt det som går ut på att slopa dagens straffrabatt för människor under 21 år.

Vi har förstått att Nya Moderaterna - som är initiativtagare - tycker annorlunda.

Enligt dem anses en straffrabatt för unga stötande och förlegad. Stötande då de tycker att alla som är myndiga och begår grova brott ska ta sitt straff och förlegad då den har levt kvar sedan myndighetsåldern var 21 år.

På Moderaternas hemsida går att läsa om medborgare som känner sig allt mer otrygga, om hur samhället blivit tuffare och hur kriminaliteten kryper ner i åldrarna.

Det står även att: ”Ungefär hälften av alla niondeklassare uppger att de stulit något, köpt något stulet eller begått någon annan stöldrelaterad handling det senaste året.”

Börjar vi peta påståendena ser vi att de är både tvivelaktiga och på vissa ställen direkt felaktiga. Vi hittar ingen statistik som visar att samhället blivit tuffare, hårdare och att brottsligheten ökar och kryper ner i åldrarna.

Så sent som i oktober i år visade en särskild analys som Justitiedepartementet låtit göra att våldet i samhället faktiskt minskar.

Tittar vi specifikt på gruppen ungdomar mellan 15-20 år som hamnar på anstalt, ser vi även här att det inte ökat.

Under en tioårsperiod har intagna mellan 15-20 år på anstalt minskat från 573 personer till 505 personer.

Vi hittar även publikationen ”Brott bland ungdomar i årskurs nio” och ser att hälften av alla niondeklassare - precis som Moderaterna säger - uppger att de någon gång stulit något. Men det står även att brottsligheten har minskat över tid för flera brottstyper sedan 1995. De brott som minskat mest mellan 1995 och 2011 är stöld/snatteri i affär från 37 till 18 procent.

Med andra ord har Moderaterna lyft ut BRÅ:s statistik ur sitt sammanhang för att ge en dystrare bild av dagens ungdomar.

Så varför kommer förslaget om slopad straffrabatt för unga nu? Svaret är enkelt, det är val nästa år och då det blåser hårda populistiska vindar i samhället är det strategiskt bra att visa att man inte ”daltar” med kriminella.

Vi tycker däremot att lagen fyller ett gott syfte, då vi själva varit både unga och kriminella och därför vet att en slopad straffrabatt för unga skulle vara mer eller mindre verkningslös och kontraproduktiv. Vi hade själva inte brytt oss om vi fått två eller tre års fängelse när vi var unga.

Detta då vi inte hade samma konsekvenstänk när vi var 18 som vi har i dag. Det finns hjärnforskare som menar att hjärnan inte är helt utvecklad förrän i 25-årsåldern. Något som inte borde vara en nyhet för Moderaterna. Annars borde de lägga fram förslag som går ut på att ta slopa 20-årsgränsen på systembolaget eller 25-årsgränsen för adoption. Men det kommer de inte göra, för de vet att det är skillnad på en 18-, 20- och 25-åring.

Det som fick oss att vända våra liv var inte att vi fick långa straff. Det som fick oss att sluta med vår kriminalitet var att vi hittade en gemenskap, ett engagemang och människor som var beredda att satsa på oss. Långa straff hade förmodligen gjort så vi fått ett ännu större kriminellt kontaktnät.

Att satsa på unga är inte att dalta med kriminella. Det är att investera för framtiden.

Richard Zamani

Jonas Klinteberg