Nyanlända somalier är ingen homogen grupp

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Erik Ullenhag: Integrationen måste vara anpassad efter människors olika förutsättningar

Foto: ULF HÖJER
Erik Ullenhag, integrations­minister.

I en debattartikel efterfrågar fem svensk-somalier bättre utbildning och vägledning för nyanlända somalier.

Jag instämmer i artikelförfatt­arnas bild av att många somalier i dag alltför ofta dras över en kam ute i många kommuner. Det är inte ovanligt att kommunföreträdare talar om somalier som en homogen grupp och beskriver dem alla som analfabeter och svårintegrerade. Därmed underblåser de en felaktig bild av den somaliska gruppen i Sverige och binder ris åt egen rygg. Här krävs ett bättre politiskt ledarskap för att underlätta integrationen.

Visst är det en särskild utman­ing att många som har flytt från Somalia har låg utbildning. Men inte heller denna grupp är homogen - det finns också många svensk-somalier med hög utbildning och integrationen måste vara anpassad efter människors olika förutsättningar. Centralt är ett tydligt jobbfokus. Alla nyanlända ska mötas av frågan vad de kan bidra med, inte vilket bidrag som de ska ha.

Somalier och andra nyanlända omfattas också av regeringens etableringsreform där jobb och kunskaper i svenska, nycklarna in i det svenska samhället, står i fokus från första dagen. Alla nyanlända får en individuell etableringsplan som utformas med utgångspunkt i utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenheter och behov av utbildning och andra insatser. Samhällsorientering, som ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället, är också en del av etableringsplanen.

Erik Ullenhag

Integrationsminister (FP)